ZAGREB 1941-1945. – ZBORNIK SJEĆANJA; knjiga 1
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * kazalo imena *   
   * sadržaj *   
* * *
napomena: nedostaju stranice 194-195, 198-199, 202-203, 206-207, 210-211, 214-215, 218-219, 222-223
* * *
sadržajstrana
UredništvoPREDGOVOR1
Josip Broz TitoZAGREB - GRAD HEROJ5
Dr Pavle GregorićREVOLUCIONARNI ZAGREB7
Josip Broz TitoSEKRETAR MJESNOG KOMITETA
Osma konferencija zagrebačkih komunista — Najjača partijska organizacija u zemlji — Odlučujuća faza antifrakcijske borbe — Priznanje Kominterne — U stalnom kontaktu s radnicima — Demonstracije i oružani sukob na ulicama grada
10
Josip Broz TitoNA ČELU PARTIJE
Nakon robije ponovo u Zagrebu — Osnivanje KP Hrvatske — Generalni sekretar KPJ — Peta zemaljska konferencija u zagrebačkoj Dubravi
19
Josip Broz TitoPRIPREMANJE NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE
Ulazak okupatora u Zagreb — Na sjednici Centralnog komiteta — Majsko savjetovanje rukovodećeg aktiva KPJ — Utvrđeni su osnovni pravci i oblici političkih i vojnih priprema za ustanak
26
Dr Vladimir BakarićSUSRETI S TITOM33
Dr Vladimir BakarićPOMOĆ EDVARDA KARDELJA35
Dr Pavle GregorićU OKUPIRANOM ZAGREBU
Hapšenje 31. ožujka 1941 — U delegaciji kod komandanta IV armijske oblasti — Dolazak njemačke vojske — Sastanak CK KPH — Teror ustaša — Ponovo u Zagrebu
38
Dr Dušan ČalićDO VIĐENJA, GRADE
Demonstracije 29. ožujka — Sastanak sa sekretarom MK — Njemački tenkovi na Zrinjevcu — U radničkom Trnju — Susret s Radom Končarom i Vladom Bakarićem
60
Dr Josip HrnčevićTITO JE REKAO: »DRŽITE SE ČVRSTO!«
Sastanak 1.2. travnja u Solovljevoj ulici
74
IvaBožičevićDJELOVANJE PARTIJE U ZAGREBU 1941.
Utjecaj Partije — Stanje partijske organizacije — Mjesni i rajonski komiteti — Novi zadaci MK — Telegrami Kominterne i akcija Kerestinec — Vještina revolucionarnog rada i konspiracije
76
Lutvo AhmetovićNAJŠIRA PODRŠKA GRAĐANA
Dolazak okupatora i teror ustaša — Oblici i način partijskog djelovanja — Kako su radili komunisti
104
Antun Rob
Mirko Vanić
PARTIJSKA ORGANIZACIJA
Sastav Mjesnog i rajonskih komiteta — Događaji 27. ožujka i okupacija — Osnivanje borbenih grupa i prve diverzantske akcije
117
Blaž MesarićAKCIJE II RAJONSKOG KOMITETA
Prve diverzije — Likvidacija konfidenta Ivana Majerholda — Pomoć pri proboju iz Kerestinca — Eksploziv za poštu
123
Faust LjubaU RAJONSKOM KOMITETU
Hapšenje u travnju 1941 — U kaznionici na Savskoj cesti — Rajonska partijska konferencija — Djelovanje komiteta
124
Antun BiberPARTIJSKA ORGANIZACIJA IV RAJONA
Jedanaest partijskih ćelija — Utjecaj Partije je bio velik — Skupljanje pomoći i odlazak u partizane
137
Stjepan PuklekZADACI SU BILI OPASNI
Proglas CK KPJ — Zadužen za tehniku u RK — Rasparčavanje ilegalnog materijala — Rad s Radom Končarom
140
Danica Cazi
Savo Zlatić
Nikola Slatkovic
Mijo Pikunić
VI RAJONSKI KOMITET
Partijske ćelije u rajonu — Zadaci ćelija — Izjašnjavanje članova Partije — Rukovanje oružjem — Korišteni su mnogi stanovi
146
Franjo CuljakPARTIJSKA ORGANIZACIJA ŽELJEZNIČARA
Snažan utjecaj komunista u željezničkom čvoru — Novo partijsko rukovodstvo — Akcije i sabotaže protiv okupatora i ustaša — Široka mreža Narodne pomoći — Velike žrtve hrabrih željezničara
153
Vicko Raspor
Rade Vlkov
ORGANIZACIJA SKOJ-a
Rad u novim uvjetima — Akcije skojevaca — Mladi su hrabro ginuli
158
Milutin BaltićRAD MK SKOJ-a
Okupljanje omladine — Članovi Mjesnog komiteta
162
Dr Slavko KomarSKOJ NA SVEUČILIŠTU
Raspuštanje KUSP-a i »Svjetlosti« — Promjene poslije dolaska okupatora — Novo skojevsko rukovodstvo
165
Milica Opalo-MilidragTREŠNJEVAČKA OMLADINA
Mjesni komitet SKOJ-a — Spremni za svaku akciju — U ustaške ruke pali su mnogi najdraži
168
Ivan PalčecBILI SU TEŠKI, ALI SLAVNI DANI
Život u ilegalnom stanu — Sekretar SKOJ-a na željeznici
173
Anka BerusNARODNA POMOĆ
Formiranje Pokrajinskog odbora — Na savjetovanju u Beogradu — Razgranata mreža odbora, pododbora i grupa — Najraznovrsniji oblici djelovanja — Dolazak »Španaca« — Rad »Logorskog odbora« — Deseci tisuća Zagrepčana bili su obuhvaćeni
176
Dobrila Jurić- KeravicaVEZA IZMEĐU POKRAJINSKOG KOMITETA DALMACIJE I CENTRALNOG KOMITETA
Prenošenje tajnog materijala i poruka— Ilegalni stanovi i sastanci — Izrada partizanske kape — Pogibija Marka Ore-škovića — Odlazak Rade Končara — Među moslavačkim partizanima
206
Stipe UgarkovićPARTIJSKA TEHNIKA U OKUPIRANOM ZAGREBU
Partijske štamparije u gradu — Oprez, vreba opasnost
213
Stipe UgarkovićRADIO-STANICA KOJA JE PRVA EMITIRALA POZIV NA USTANAK218
Mojmir MartinRADIO-STANICA CK KPH
Nova je radio-stanica zadovoljila — Emitirane su četiri emisije — Veliko moralno i propagandno značenje
220
Dragutin BlažinaIZRADIO SAM RADIO-STANICU ZA PARTIJU224
Šime BalenVOJNI KOMITET MK
Skupljanje oružja i eksploziva — Kratki diverzantski kurs — Obučavanje diverzanata u Karlovcu i Gorskom kotaru
228
Vlado PopovićPOVRATAK »ŠPANACA« IZ NJEMAČKE
Odobrenje CK da organiziramo prebacivanje drugova u Jugoslaviju — Takav je bio Većeslav Cvetko Flores — Organizacija u Zagrebu
232
Veljko KovačevićOD NJEMAČKE DO ZAGREBA
Došao je Flores — Probijali smo se do Zagreba — Veza je uspostavljena
235
Košta NađNA PUTU U ZAGREB
Bijeg iz Njemačke — Zasjeda kod Podsuseda — Veza u Zagrebu
241
Otmar KreačićAKCIJA PARTIJE
Odlazak iz Njemačke — U rukama patrole — Bijeg iz staničnog pritvora
244
Vojo Todorović LererPOVRATAK U ZEMLJU
Dobili smo javke — Od Leipziga do austrijsko--jugoslavenske granice — U vlaku za Zagreb
248
Ćiril DropulićLOZINKE NA TREŠNJEVCI253
Izidor ŠtrokPOVRATAK IZ ŠPANJOLSKE256
Zvonimir KomaricaKERESTINEC
Kako smo stigli u Kerestinec — Život u logoru — Bijeg Rigoleta Martinija — Hitler napada SSSR — Prve žrtve — Odlučujuća noć — Proboj iz logora — Borbe s ustašama — Vanjske udarne grupe — Zapis pred strijeljanje
259
Dragutin DakićPROBOJ IZ KERESTINCA
Kako smo živjeli u logoru — Odvedeni su na strijeljanje — Straže su razoružane — Izvan logora nas nitko nije dočekao — Većina je pohvatana
274
Vlado MađarevićZAPISI IZ KERESTINCA
Hapšenje u svibnju i odvođenje u logor — Zbog upale uha prebačen u bolnicu — Zloslutne vijesti iz Kerestinca
279
Antun Rob
Mirko Vanić
ULOGA MK U AKCIJI KERESTINEC
Nezadovoljstvo Kominterne — Zahtjevi Josipa Kopiniča Valdesa — Izoliranje CK KPH — Slaba organizacija — MK je kažnjen, a sekretar isključen iz Partije
288
Franjica BudakKAKO JE BILO
Moje veze s Kerestincem — Rade Končar mi je davao poruke — Rigoleto Martini je pobjegao — Bijeg komunista završio je tragično
291
Faust LjubaU GRUPI ZA OSLOBOĐENJE LOGORAŠA
Zadatak Mjesnog komiteta — Bilo nas je petnaestak — Iznenadili su nas pucnji iz dvorca — Izgubili smo vezu
295
Josip TucmanPRIPREME ZA PRIHVAT LOGORAŠA297
Dr Vladimir BakarićNEUSPJEH U KERESTINCU299
Ante DobrilaPRVI ZAGREBAČKI PARTIZANSKI ODRED
Kako je osnovan odred — Proziv boraca
303
Ivan KuzmiakS PRVOM ZAGREBAČKOM PARTIZANSKOM GRUPOM308
Mirko KrželjODRED »MATIJA GUBEC« U ŽUMBERKU
Odlazak iz Zagreba — Odred je formiran — Flores postaje komandant — Zasjeda — Raspored odreda
311
Dr Slavko KomarPRVI ŽUMBERAČKI PARTIZANI
Osnivanje odreda »Matija Gubec« — Komunisti i skojevci iz Zagreba — Partizanska zakletva — Odred kreće u akciju — Uvjeti su bili izuzetno teški — Veliki gubici odreda
322
BIBLIOTEKA