Grupa autora: BEOGRADSKI BATALJON PRVE PROLETERSKE BRIGADE 1941-1945.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
        Umesto predgovora7
BEOGRADSKI BATALJON DO FORMIRANJA PRVE PROLETERSKE BRIGADE
Kratak pregled borbenih dejstava11
Memorijalna građa23
Dokumentacija67
POD PROLETERSKOM ZASTAVOM
Kratak pregled borbenih dejstava81
Memorijalna građa98
DANI VELIKIH POBEDA I ISKUŠENJA
Kratak pregled borbenih dejstava173
Memorijalna građa192
ŠTITILI SMO TITA
Kratak pregled borbenih dejstava251
Memorijalna građa273
KA BEOGRADU I DALJE - DO SLOBODE
Kratak pregled borbenih dejstava337
Memorijalna građa348
Materijal koji je korišćen pri obradi373
SPISAK BORACA BEOGRADSKOG BATALJONA 1941-1945.
Komandno-rukovodeći kadar Beogradskog bataljona od 1941. do 1. marta 1945. godine381
1941.384
1942.395
1943.404
1944.413
1945.430
        Pogovor449
BIBLIOTEKA