Grupa autora: PREGLED ISTORIJE NOB U ŠUMADIJI - knjiga I
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR9
UVOD15
PARTIJA I SKOJ U OKRUGU ARANĐELOVAC PRED DRUGI SVETSKI RAT25
DEMONSTRACIJE PROTIV PAKTA SA NEMAČKOM39
APRILSKI RAT I BORBE U ŠUMADIJI43
USPOSTAVLJANJE OKUPATORSKE I KVISLINŠKE VLASTI47
        - Aparat vlasti bivše Jugoslavije u službi okupatora52
        - Pojava četnika54
POLITIČKE I VOJNE PRIPREME KPJ ZA ORUŽANU BORBU59
POČETAK ORUŽANE BORBE65
        - Okupljanje boraca Prvog šumadijskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda86
        - Glavni štab narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Srbije u Šumadiji92
BORBE PRVOG ŠUMADIJSKOG NARODNOOSLOBODILAČKOG PARTIZANSKOG ODREDA103
REAGOVANJE OKUPATORA I NJEGOVIH SLUGU NA RAZVOJ USTANKA115
FORMIRANJE BATALJONA145
        - Bolnice Prvog šumadijskog odreda171
        - Narodnooslobodilački odbori179
        - Sreski narodnooslobodilački odbori182
DOVOĐENJE NOVIH NEMAČKIH SNAGA RADI UGUŠIVANJA USTANKA U SRBIJI191
PARTIJA OKRUGA PRED NOVIM ZADATKOM: JAČANJE ORGANIZACIJA NA TERENU195
        - Partijske tehiike na teritoriji Okružnog komiteta KPJ Aranđelovac211
        - Pregovori sa predstavnicima ravnogorskog četničkog pokreta i njihova izdaja224
PRVA NEPRIJATELJSKA OFANZIVA229
        - Oktobarske borbe Prvog šumadijskog odreda231
BATALJONI PRVOG ŠUMADIJSKOG ODREDA U ODBRANI SLOBODNE TERITORIJE249
ŠUMADIJA BEZ SVOJE VOJSKE275
        - Situacija na teritoriji okruga279
        - Neprijatelj ponovo uspostavlja vlast280
OBNAVLJANJE PRVOG ŠUMADIJSKOG NOP ODREDA "MILAN BLAGOJEVIĆ"311
BORBA ZA JAČANJE ODREDA317
RAZVITAK I RAD KPJ U 1942. GODINI333
        - Promene u partijskim rukovodstvima KPJ Aranđelovac i stanje partijske organizacije347
        - Narodnooslobodilački odbori359
        - Partijska tehnika361
        - Obaveštajna služba368
GLAVNI ŠTAB PARTIZANSKIH ODREDA ZA SRBIJU PONOVO U ŠUMADIJI379
STANJE ODREDA I AKCIJE387
PRIPREMA ZA ZIMU 1942/43. GODINE413
BIBLIOTEKA