SEDMA CRNOGORSKA OMLADINSKA BRIGADA "BUDO TOMOVIĆ" - ZBORNIK SJEĆANJA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PRVI KONGRES OMLADINE, OMLADINSKA ČETA, FORMIRANJE BRIGADE I NJENI PRVI DANI
Peko Dapčević, PONOS CRNOGORSKE OMLADINE9
Iko Mirković, BUDO I BUDOVA BRIGADA12
Velimir-Veco Radičević, DRUG SVIH GENERACIJA19
Dušan Miljanić, OMLADINA TITU PIŠE21
Stana Delević, PUT U SLOBODU31
Jagoš Marković, NA KONGRESU I U BRIGADI35
Božidar Vasović, STAZAMA ČETVRTE I PETE41
Radojica Nikolić, TIHO KALJENJE44
Tomaš Šćepanović, VATRENO KRŠTENJE OMLADINSKE ČETE46
NAREDBA O FORMIRANJU SEDME CRNOGORSKE NOU BRIGADE48
Vojo Nikolić, NIKO MARKOV STRUGAR, PRVI KOMANDANT BRIGADE51
Dragutin Radović, NIKOLA-NIKO ĐAKONOVIĆ, PRVI KOMESAR BRIGADE57
Joveta Bobičić, PRVE BORBE TREĆEG BATALJONA61
Nasto Petrović, U PRVOJ AKCIJI DRUGOG BATALJONA64
Miloš Tijanić, KOD NAJBOLJEG KOMANDIRA ODJELJENJA65
NA DOMAKU PODGORICE (TITOGRADA), DANILOVGRADA I NIKŠIĆA
Vuksan Tijanić, NIKO MOJ NIJE BIO KURIR65
Radoš Perišić-Pop, PRVI DANI DURMITORACA U BRIGADI66
Mitar Đurišić, ADMINISTRATOR DESETINE69
Petar-Pero Ćetković, KOMESAR BOLNICE MIMO SVOJE VOLJE70
Luka M. Čelebić, ROBNA I NATURALNA PROIZVODNJA71
Radovan Zarubica-Mina, TEORIJSKO UZDIZANJE ČLANOVA PARTIJE72
Radoš Perišić-Pop, DRUG SKOJ73
Mitar Đurišić, PROSIDBA "GVOZDENU" DJEVOJKE74
Joveta Bobičić, PRVI BATALJON PRVI PUT U KUČIMA (februar-mart 1944)79
Dušan M. Bogavac, DUGI DANI U KUČIMA85
Vidosava Bobičić, NAŠ DOMAĆIN - STARAC IZ BEZIJOVA37
Vuksan Stanjević, SAČUVAO GLAVU I NABAVIO PUŠKU88
Svetolik Božović, KULTURNO-PROSVJETNI I ZABAVNI RAD U ČETVRTOM BATALJONU89
Božidar Vasović, POLUKASARNSKI ŽIVOT U KUČIMA91
Veljko Milonjić, ČETNA KONFERENCIJA92
POBJEDNIK U PRVOM - IZAZIVAČ DRUGOG TAKMIČENJA93
PRETKONGRESNI OTPOZDRAV MLADIM VASOJEVIĆIMA94
Radoš Perišić-Pop, IL' JE JARAC ILI JE MAGARAC95
Dušan M. Bogavac, NA PUTU ZA BJELOPAVLIĆE96
Joveta Bobičić, DEMONSTRATIVNI NAPAD NA SPUŽ98
Vojin Srdanović, S ČETVRTIM BATALJONOM OD FORMIRANJA BRIGADE DO BORBE NA TARAŠU100
Joveta Bobičić, NAPAD NA STUBICU105
Vidosava Bobičić, DOBRO DOŠLI, OSLOBODIOCI106
Milorad Raičević, PRVO BORBENO KRŠTENJE109
Mitar Đurišić, OKO SPUŽA110
Dušan M. Bogavac, POD BEDEMIMA SPUŠKE GLAVICE112
Veljko Milonjić, DESETI DAN APRILA, 1944.116
Joveta Bobičić, JURIŠI PRVOG BATALJONA NA TARAŠ117
Uroš Lukovac, U PRETHODNICI I ZAŠTITNICI NA TARAŠU122
Risto Bojović, SPASAVANJE TOMA ČAĐENOVIĆA124
Jovan Žarković, ZAPAMTI GDJE JE MOJ GROB125
Uroš Tomić, PROVJERA BORBENE SPREMNOSTI127
Krstinja-Kića Kastratović-Perišić, RANJAVANJE123
Joveta Bobičić, PREPAD NA VUČICU129
Đuro Jaković, SNABDIJEVANJE U POKRETU131
Jovan Žarković, POVLAČENJE IZ PIPERA I BJELOPAVLIĆA I BORBE OKO NIKŠIĆA133
Veljko Milonjić, IZNENAĐENJE U RASTOVCU141
Joveta Bobičić, PUŠKOMITRALJEZAC DONIO POBJEDU142
Mileta Kosanić, DVA PUTA PRIMAN U SKOJ145
U DOLINI LIMA I U PEŠTERU
Jovan Žarković, PLANINSKIM STAZAMA I BESPUĆEM OD NIKŠIĆA DO BERANA153
Mitar Đurišić, NA KROVU SVIJETA160
Radoš Perišić-Pop, VEZA I UTRZAK162
ZAPOVIJEST ZA NAPAD NA BERANE162
Grujo Novaković, OPROŠTAJ OD ČETIRI SOKOLA164
Vukašin A. Eraković, TEŽAK BOL ZA KOMANDANTOM167
Krsto Radović, KOMANDA KOJA JE PONIJELA BATALJON171
Marinko Karadžić, RAVNANJE PO KOMANDANTU173
Radovan Zarubica, SKUPA CIJENA POBJEDE173
Vojin Srdanović, ČETVRTI BATALJON U BORBI ZA OSLOBOĐENJE BERANA175
Mušo Šćepanović, PUŠKOMITRALJEZAC VEŠO178
Danilo Deletić, LIM - MASOVNA GROBNICA ČETNIKA179
Dušan M. Bogavac, IZ BORBE ZA OSLOBOĐENJE BERANA180
Todor Janjić, PRVI BATALJON U BORBI ZA BERANE184
Lakić Babović, VATRE POBJEDE NA BUKOVCU187
Mitar Đurišić, U BOLNICI188
Đuzepe Tomajolo, PARTIZANSKI RAT DIVIZIJE "GARIBALDI" U JUGOSLAVIJI192
Uroš Tomić, PARTIZANSKI VRABAC192
Vasilije Vukčević-Njako, PRETHODNICA DRUGOG VODA194
Ratko Lješević, NEUSTRAŠIVI BORAC MATO CAMOVIĆ200
Božo Vujačić, OVAKO JE POGINUO DOBRI DRUG201
Ilija Cerović, I MRTAV JE BIO VEZAN203
Mišo Miličković, HRABROST JAČA OD SMRTI204
Veljko Tatar, TAKAV JE BIO NAŠ KRCUN205
Veljko Milonjić, I STARIJI SU DOBRO BACALI BOMBE206
Milić Ilić, BORBA PRSA U PRSA207
Milorad N. Radulović, NAŠ PRVI ŠARAC203
Radoš Perišić-Pop, PRISJEĆANJA JEDNOG INTENDANTA210
Petar Ćetković, PO PEŠTERU215
Miloš Radulović, SOKOLOVI SA SOKOCA217
Branko Tacović, NAŠA NAJLJEPŠA POBJEDA218
SVE ZA RANJENOG DRUGA219
Olga Noveljić, ODVAŽNI KUVAR VOJO ANĐIĆ220
Jovan Žarković, RASTANAK S BRIGADOM221
Vučko D. Barjaktarović, U SPOMEN DRUGOVIMA IZ PETNJIKA222
Dragutin Radović, SJEćANJA NA DRAGOSLAVA DEDIĆA SKOJEVSKOG RUKOVODIOCA PRVOG BATALJONA223
Branko Jovović, STRASNI ZALJUBLJENIK U LJUDE226
Vasilije Vukčević-Njako, PRED SPOMENIKOM NA SOKOCU227
Mušo Šćepanović, KURIR STANKO231
Mitar Đurišić, TANTE ZA TANTE232
Dragutin Radović, DVIJE DRAGE GOŠĆE ŠTABA BRIGADE233
Ilija Cerović, MITRALJESCI NA OBROVU235
Vidosava Bobičić, MUKE S VAŠKAMA I BEZ NJIH236
Miladin M. Božović-Savić, "LJUBAV" IZ ĐAČKE KLUPE238
Miloš Obradović, UČENJE I NA GREŠKAMA241
Vaso Radulović PARTIJSKO-POLITIČKI RAD U PRVOM BATALJONU241
PONOVO KOD PODGORICE. DURMITORSKA OPERACIJA I POVRATAK U DOLINU LIMA
Dušan M. Bogavac, NA POLITIČKOM KURSU253
Savo Pićurić, RANA NA NEZGODNOM MJESTU254
Milorad N. Radulović, "DEZERTER"257
Rade Saveljić, S NAMA I KAD NIJESMO BILI U BRIGADI257
Mitar Lazarević, SA ŠTABOM BRIGADE258
Dragutin Radović, SUSRETI SA PETROM VOJVODIĆEM261
Vido Đuričković, USPJESI VII BRIGADE265
Dragutin Radović, U DURMITORSKOJ OPERACIJI265
Milo N. Martinović, BORBA ZA BOLNIČARKU DESU275
Vojislav Kandić, OD PIPERA DO KRNOVA276
Vasilije Vukčević-Njako, ŽEĐ (iz dnevnika)280
Krstinja-Kića Kastratović-Perišić, BORBA OPKOLJENE DESETINE281
Gojko Perunović, NEZAVRŠENI PARTIJSKI SASTANAK282
Luka Lekić, SKUPO PLAĆENA NEBUDNOST286
Radoš Stojanović, BILI SU ME OŽALILI289
Radonja Vukoslavović, USPRAVNO UMIRANJE292
Jelena Vasović, BORAC SAMO JEDAN DAN297
Đoko Maraš, POSLJEDNJE VIĐENJE299
Marko-Mato Raičević, ODLUČNOST KOMANDANTA BRIGADE299
Milorad Raičević, U IZVIĐAČKOM VODU BRIGADE300
Božo Žarković, IZ BORBE NA KRNOVU301
Vojin Srdanović, BORBE PRVOG BATALJONA U AVGUSTU 1944.305
Drago Pušelja, OD GVOZDENOG PUKA NE OSTADE NI NJEGOVO ZVUČNO IME311
Stana Delević, VATRA U KOJOJ JE DOGORJELA ĐURIŠIĆEVA ELITA313
Milorad Vujošević, IZ POSADNE U OMLADINSKU ČETU315
Vulka Martinović-Dedović, MOJA PORODICA - TREĆA ČETA316
Branko Sekulić, POSREDNA BRIGA O ČETI317
Radojica Nikolić, RAZDVOJILA NAS JE NJIHOVA SMRT320
Božidar Đukić, NAKRATKO SAM BIO ZAROBLJENIK321
Milorad Vujošević, ZA KOMANDANTOM KRCUNOM322
Dušan M. Bogavac, COKULE ZA OPANKE323
Nasto Petrović, MOJ DOBRI MITRALJEZ324
Radojica Nikolić, U TREĆOJ ČETI PRVOG BATALJONA326
Vidosava Bobičić, SKOJEVKA PEKNA335
Joveta Bobičić, JELENINA PORUKA338
Vojo Barjaktarović, NI RUČNE BOMBE NIJESU POMOGLE341
Jovan Žarković, IZDAJNIKU JE SUDIO CIO BATALJON344
Dušan M. Bogavac, GORKE JABUKE345
Savo Bulatović, USKRAĆENO BOMBAŠTVO346
Bogdan Lalićević, RADOVAN RISTOV PAPIĆ347
Savo Pićurić i Ratko Lješević, KOMESAR RADOVAN350
Marko-Mato Raičević, IZVIĐANJE NJEMAČKIH POLOŽAJA354
Vojin Srdanović, PRVI VATALJON U BORBI ZA DRUGO OSLOBOĐENJE BERANA355
Milorad Raičević, NA ŠESTAREVCU357
PUT DO NAJBOLJIH JEDINICA KORPUSA358
Rade Saveljić, TAKO SU DEJSTVOVALI NAŠI BOMBAŠI359
Jelica Vujadinović-Žižić, VISIO JE O ČETNIČKOJ BRADI360
Radoje Krstajić, ČETA U KOJOJ SE KOVALO DRUGARSTVO361
Radoš Perišić-Pop, HIGIJENSKE MJERE U BATALJONU364
Mitar Đurišić, MEGDANDŽIJE366
NA SAMOSTALNIM ZADACIMA IZMEĐU IBRA I DRINE
Uroš Tomić, BORBA ZA ČAJNIČE371
Božidar Vasović, SPASAVANJE ENGLESKIH AVIJATIČARA372
Luka Čelebić, SUSRET NA PUSTOM PEŠTERU374
Milan S. Dakić, IZ BORBI NA PEŠTERSKOJ RAVNICI377
Čedomir Garčević, DRAMATIČNE BORBE NA PEŠTERU379
Miloš Tijanić, "PISAR"381
Vojislav Pilić Krajišnik, BRAVO, BOMBAŠI383
Milosav Bogavac, UHVAĆEN BIKOV KURIR384
Branko Sekulić, MINOBACAČLIJE U STRELJAČKOM STROJU385
Krsto Krivokapić, "OVDJE JE TITOV VOJNIK"388
Milorad Božović, POPIJMO, UMJESTO FRICA I ŠULCA388
Svetolik Božović, SANITET ČETVRTOG BATALJONA389
Vojislav Vuković, PEŠTERSKA ODISEJA390
NIKOLA DARČEVIĆ397
Boško Đuričković, SEDMA OMLADINSKA I NIKOLA DARČEVIĆ398
Vjera Kovačević, DRAGA NAŠA MAJKO401
Dragutin Radović, PITAGORA IZ PODGORICE402
Vidosava Bobičić, TUŽAN DAN PRVOG BATALJONA410
Todor Janjić, ČETIRI KOMESARA POGINULA U ZAŠTITNICI412
Miloš Bracanović, ZARIJA I ILIJA415
Đoko Maraš, POSLJEDNJI POZDRAV418
Jakša Đurašević, ILIJA PULEVIĆ419
Miloš Obradović, CRVENOKOSI KOMESAR KOĆA421
Petar J. Tatar, NE OSTAVLJAJ ME, DRUŽE424
Mileta Kosanić, I DRUGA, I PUŠKOMITRALJEZ427
Krsto Grozdanić, IZVJEŠTAJ O RADU PARTIJSKE ORGANIZACIJE429
DEPEŠA ŠTABA DRUGOG UDARNOG KORPUSA ŠTABU TREĆE UDARNE DIVIZIJE O DODJELJIVANJU NAZIVA "BUDO TOMOVIĆ"437
SEDMOJ CRNOGORSKOJ OMLADINSKOJ BRIGADI437
Stana Đukić-Delević, SANDŽAČKE ZGODE I NEZGODE437
Veljko Petrović, BOMBE SU PRESJEKLE KOLONU443
Drago Vuković, PREKINUTO VESELJE444
Marko-Mato Raičević, U GROTLU LJUDSKIH JAUKA445
Mišo Miličković, PUŠKOMITRALJEZAC MARKO ROGANOVIĆ446
Milorad Raičević, KAKO SAM IZGUBIO RUKU447
Hajro Šutković, ĆULAV449
Ljubo Anđelić, ŠKOLA KOJA RAĐA NOVE LJUDE449
Radoje Krstajić, U PEŠTERU450
Sava Ćetković-Božović, NAJDRAŽI DIO ŽIVOTA453
Božo Žarković, KOMESAR KOME SU SE SVI DIVILI456
Mitar Piletić, SANITETSKO ZBRINJAVANJE RANJENIKA U 1944. g.457
Đuzepe Tomajolo, SPASAO ME MITROV FOTOAPARAT465
Vojislav Vuković, SEDAMDESET DANA U BOLNICI SEDME BRIGADE466
Krsto Grozdanić, MORALNE I LJUDSKE VRLINE470
Luka M. Čelebić, POSLJEDNJE BORBE ZA OSLOBOĐENJE CRNE GORE479
Jelena Vasović, NIJEMCI BJEŽE PRED BORCIMA NAŠE BRIGADE489
Vukajlo Vukajlović, DRUGA ČETA TREĆEG BATALJONA NA OBROVU I GRADINI492
Anton Nikolić, MI SMO I DALJE NA OBROVU496
Miloš Tijanić, BORBA ZA MUŠIN KRŠ500
Mišo Miličković, GRUJOV KAČAMAK503
Stana Delević, SNOVI I ZANOSI, NAŠI I - PAVLA KNEŽEVIĆA504
Kata Vuletić-Ćulafić, NA PADINAMA BJELASICE505
Vlado Dubak, OD PRIJELOGA DO CETINJA I NAZAD506
Risto Bojović. PUTOVANJE NA DRUGI KONGRES USAO CRNE GORE508
Petar Tatar, I TI SE, SINE. SVOJOJ KUĆI VRATIO511
Vojislav Pilić Krajišnik, DRAMA NA RAZVRŠJU512
M. Đurišić, LIJEP OBIČAJ514
Miloš Tijanić, KOMANDIR MI JE SPASIO RUKU514
Milutin-Micko Mićović, IZNENAĐENJEM POSTIGNUT POTPUN USPJEH NA ULOŠEVINI515
Vidoje Žarković, NAJLJEPŠA NOVOGODIŠNJA ČESTITKA517
Savo Pićurić, PRVI PUT ODVOJENI OD BATALJONA519
OD BJELASICE DO KARAVANKI
Jelica Vujadinović-Žižić, KOMANDANT BRIGADE NA STRAŽI525
Mitar Đurišić, VIDOJEV PRVI IZVJEŠTAJ526
Miloš Tijanić, "TENKOVI" NAŠE ČETE527
Milutin-Micko Mićović, NESPORAZUM OKO TOGA ŠTO JE NEZDRAVO528
Petar Tatar, "DAO BOG" TRI PUTA529
Petar Tatar, "OČE NAŠ" U POTKOVAČU530
Mehmed Kalač, BREDA JE PROGOVORILA531
Desa Pajković, OJ GORAŽDE, GRADE MIO532
Vukašin A. Eraković, NEVOLJE RATNOG INTENDANTA533
Petar Tatar, "KRAGUJEVKA" NAGRADA ODBORNIKU534
Milutin-Micko Mićović, KURIR FATA536
Božo Vujačić, NEZABORAVAN DOGAĐAJ537
Vuksan Stanjević, NAPAD NA NJEMAČKU POBOČNICU539
Jelena Vasović, JURIŠ BEZ NAREĐENJA ŠTABA540
Ibrahim Ganić, UPORNOST SE ISPLATILA542
Stana Delević, POGIBIJA SKOJEVKE RADE543
Miloš Tijanić, ZAPISI S PRILAZA SARAJEVU544
Hadžo Murić, USPJEŠNO IZVRŠEN ZADATAK549
Tomaš Šćepanović, IZVIĐAČI RUŠE PRUGU550
Todor Janjić, RUŠENJE ŽELJEZNIČKE PRUGE552
Demko Murić, KAKO JE POGINUO BRAHIM HAMZIĆ554
Zahit Murić, U BORBI ZA PRAČU554
Miloš T. Tijanić, PRAVAC AUSTRIJSKA GRANICA!555
Vasilije Vukčević, MNOGO VOLJENA556
Velija Muković, ČESTITANJE RANA557
BRATSTVO BUDOVE BRIGADE558
Vasilije Vukčević-Njako, I NJEGOVA SE KUĆA TRESE558
Krsto Krivokapić, ZAMRLI SOKACI560
Savo Bulatović, CIGARETA NA DVADESET PUŠAČA562
Hamid Dautović, NA JAHORINI563
Jusuf Kuč, SJEĆANJE NA BORBU ZA TRNOVO563
Radomir Milović, OD OČAĐELA DO SARAJEVA564
Milorad Vujošević, VEZISTI U AKCIJI567
Zahit Kalač, S "BREDOM" NA PRILAZIMA SARAJEVU568
Vukašin A. Eraković, BORBE ZA OSLOBOĐENJE SARAJEVA569
Milorad Božović, UGLEDANJE NA TIJANIĆA I PEROVIĆA571
Krsto Krivokapić, TRAGOVI "PRINC EUGEN" DIVIZIJE572
Radoje Vukčević, OSLOBOĐENJE SARAJEVA573
Momo Vešović, PRAVAC RAJLOVAC574
Mitar Đurišić, RADOMANOVA TROJKA576
Ostoja Kojadinović, IZ SRBIJE U CRNOGORSKE PARTIZANE578
Mitar Đurišić, DA SI MI GEZUND579
Uroš Tomić, KRVAVA PRTINA579
Đoko Maraš, SESTRA TRAŽI BRATA JEDINCA581
D. Vuković, PJESMA U NAŠOJ BRIGADI582
Krsto Krivokapić, RANJENIK NA JAHORINI585
KRSTO KRIVOKAPIĆ585
Mušo Šćepanović, BORAC I PJESNIK586
Slavka Daković, KRSTO KRIVOKAPIĆ587
Radojica Nikolić, KURIRSKE I DRUGE TRNOVITE STAZE587
Vukašin Eraković, U GOSTIMA KOD STAROG ŽUPNIKA591
Vidoje Žarković, SKOJ U SEDMOJ OMLADINSKOJ594
Milovan Šljivančanin, OD SARAJEVA DO ZIDANOG MOSTA601
Mehmed Kalač, HRABROST KOJOJ SMO SE DIVILI603
Joksim Ostojić, NEPOSLATO PISMO604
Mehmed Kalač, MITRALJESCI DRUGOG BATALJONA U AKCIJI605
Miodrag Milutinović, U GUMENIM ČAMCIMA606
Vukašin A. Eraković, TREĆI BATALJON PRELAZI DOVRU606
Milivoje-Mišo Miličković, RASTANAK S DRUGOVIMA TEŽI OD SMRTI810
Jelica Vujadinović-Žižić, ŠTA ĆE REĆI KOMESAR611
Zahit Kalač, IZ BORBE ZA DUGU RESU611
Jelena Vasović, OPROŠTAJ S MILEVOM MUŠIKIĆ612
Radonja Lekić, POGIBIJA MILEVE MUŠIKIĆ613
Mitar Đurišić, TRI KURIRA614
Miloš T. Tijanić, MEĐU PRVIMA NA MOSTU U RADEČEM615
Miloš Tijanić, MNOGO ZAROBLJENIKA I PLIJENA616
Todor Janjić, POSLJEDNJE BORBE SEDME BRIGADE618
Radovan Vukanović, UZ RAME S PROSLAVLJENIM BRIGADAMA620
Milovan Šljivančanin, SUSRET S NJEMAČKIM PUKOVNIKOM628
Vidoje Žarković, RAZORUŽAVANJE 7. SS DIVIZIJE "PRINC EUGEN"629
Desa Pajković i Jelena Vasović, DRUGARICE IZ ČETVRTOG BATALJONA636
Dušan Brajić, ULCINJANI IZ PRVOG STROJA SEDME637
Hamid Dautović, RAT S KRIŽARIMA638
Todor Janjić, HRABAR BORAC I PRISAN DRUG639
Vlado Dubak, NEZABORAVNI VLADOV LIK641
Vlado Dubak, GDJE SU SADA SKOJEVCI IZ MOJIH BILJEŽNICA642
Mitar Đurišić, E, MOJA ZLATNA MOTIKO644
Milovan Šljivančanin, PRVA REGRUTACIJA645
Miloš Tijanić, NAŠA BRIGADA645
Radoš Perišić-Pop, NAŠ ZEKONJA646
Mitar Đurišić, JOCOVO "ANKETNO LIŠĆE"647
Mitar Piletić, KOMESAR MIĆUN648
Đuro Batrićević i Luka Čelebić, KOMANDANT KRCUN651
        DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE655-707
        POGINULI BORCI I STARJEŠINE BRIGADE709
        RIJEČ REDAKCIJE735
BIBLIOTEKA