Vlado Strugar: JUGOSLAVIJA 1941-1945
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Uz treće izdanje5
Uvod7
DEO PRVI: RAZVIJANJE ORUŽANOG USTANKA U OSLOBODILAČKI RAT15
I. Zavođenje okupacijskog sistema u podeljenoj Jugoslaviji17
II. Raspored okupacionih armija20
III. Izbijanje oružanog ustanka25
IV. Reakcija okupacionih armija30
V. Izbeglička vlada protiv oružanog ustanka37
VI. Stvaranje partizanskih odreda i prvih brigada41
VII. Nastanak revolucionarne vlasti48
VIII. Udruženi napori okupatorskih vojski protiv oslobodilačkih snaga54
DEO DRUGI: PRELOMNA GODINA OSLOBODILAČKOG RATA67
I. Pohod grupe proleterskih brigada69
II. Stvaranje prvih divizija i korpusa narodnooslobodilačke vojske78
III. Osnivanje vrhovnog političkog predstavništva narodnooslobodilačkog pokreta82
IV. Bitka na Neretvi89
V. Bitka na Sutjesci100
DEO TREĆI: OSNIVANJE JUGOSLOVENSKE FEDERACIJE115
I. Raspored okupatorske i kolaboracionističke vojske117
II. Razmah oslobodilačkih snaga125
III. Pretvaranje političkog predstavništva u zakonodavnu skupštinu Jugoslavije135
IV. Poslednja velika ofanziva okupatorske vojske144
V. Širenje oslobođenih oblasti154
DEO ČETVRTI: KONAČNO OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE I PROGLAŠENJE REPUBLIKE171
I. Oslobođenje istočnog deia Jugoslavije173
II. Borbe u srednjem i zapadnom delu zemlje192
III. Dograđivanje sistema federativne vlasti199
IV. Dovršetak organizacije i formacije oslobodilačke vojske207
V. Konačna pobeda narodnooslobodilačke vojske215
VI. Učvršćivanje revolucionarnih dostignuća oslobodilačkog rata226
ZAKLJUČAK237
IZVORI I LITERATURA243
REGISTAR257
A. Geografski pojmovi257
B. Vojne jedinice i ustanove267
C. Organizacije, ustanove, skupštine279
D. Ostali pojmovi, lična imena i funkcije283
BIBLIOTEKA