Zdravko B. Cvetković: OSJEČKA UDARNA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
UVOD9
I
FORMIRANJE BRIGADE I NJEZIN PRVI BORBENI ZADATAK17
Polovičan uspjeh u prvim borbenim akcijama27
Napad na uporište u Podravskoj Slatini33
Neprijateljeva ofenziva "Oluja" i nije bila oluja41
Dramatična zbivanja na Dilju55
Diverzije na pruzi62
Političko djelovanje - primarni zadatak65
Napad na Krndiju71
II
BORBA ZA ŽITO77
Prvo mjesto na takmičenju83
Opet na prugama89
III
NAPAD NA VIROVITIČKU TVRĐAVU105
Borbe u Podravini112
Kraj podravske operacije116
Najveća pobjeda brigade121
Juriši na Našice130
Bataljoni između dvije vatre u Širokom Polju138
U rovovima kod Đurđenovca146
U borbama za virovitički mostobran152
Borbe oko Bolmana i pripreme za forsiranje Drave160
IV
DVA PUTA PREKO DRAVE 169
Na pragu konačne pobjede183
V
SPISAK RUKOVODILACA OSJEČKE BRIGADE203
VI
SPISAK POGINULIH I UMRLIH BORACA OSJEČKE BRIGADE207
VII
SPISAK PREŽIVJELIH BORACA OSJEČKE BRIGADE219
BIBLIOTEKA