Prof. dr Smail Čekić: GENOCID NAD BOŠNJACIMA U DRUGOM SVJETSKOM RATU - DOKUMENTI
BIBLIOTEKA
rbsadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Uvodne napomene
1.Uredba poglavnika NDH Ante Pavelića o rasnoj pripadnosti,
Zagreb, 30. april 1941
15
2.Bacanje ijubinjskih Bošnjaka u jame sredinom juna 194118
3.Pokolj u Avtovcu 28. juna 194121
4.Projekat "Homogena Srbija" - Rekonstrukcija Stevana Moljevića,
Nikšić, 30. juni 1941
23
5.Otpremanje Bošnjaka u koncentracione logore -
Izvještaj Kotarske oblasti Jajce, Jajce, 26. juli 1941
28
6.Masakriranje na području Bosanske Krupe 27. jula 194131
7.Projekat "Homogene srpske državne zajednice" - Program četničkog pokreta Draže Mihailovića, septembar 194133
8.Bacanje bilećkih Bošnjaka u jamu Čavkaricu septembra 1941. - Svjedočenje Hadžere Bijedić35
9.Jama Čavkarica septembra 1941. - Spisak žrtava generala Pervana37
10.Zločini na području Višegrada - Ured Reis-ul-uleme, Fehima efendije Spahe u Sarajevu, Izvod iz Zapisnika s predstavnikom višegradskih Bošnjaka, Sarajevo, 3. novembar 194143
11.Upućivanje Bošnjaka u koncentracioni logor Jasenovac - Izvještaj Policijske uprave Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 18. novembar 194145
12.Izbjeglice iz Sandžaka u Sarajevu - Izvještaj Odbora za pomoć
izbjeglicama Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 29. novembra 1941
49
13.Zločini u Prači; Izvještaj Kotarske ispostave Prača, novembar 194155
14.Pokolj u Koraju; Izvještaj Velike župe Posavje,
Slavonski Brod, 4. decembar 1941
56
15.Zločini na području Rogatice; Izvještaj Ureda za izbjeglice
Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 4. decembar 1941
58
16.Zločini u Miljevini, Foči i Ustikolini - Izvještaj Kotarske ispostave Kalinovik,
13. decembar 1941
60
17.Zločini Drage Mitrovića na Borikama o Pismo četničkog komandira Jovice,
18. decembar 1941
61
18.Realizacija "Homogene Srbije" - Instrukcija Draže Mihailovića,
20. decembar 1941
62
19.Zločini na području Glamoča - Izvještaj Općinskog načelstva u Vaganu, 31. decembar 194166
20.Klanje na području Varcar Vakufa i Jajca 1941. -
Izvještaj Ustaškog logora Varcar Vakuf, Varcar Vakuf, 31. decembar 1941
67
21.Zločini u rogatičkom kraju - Izvještaj Žandarmerijske stanice Mokro,
Mokro, 4. januar 1942
70
22.Zločini u Glamoču - Izvještaj Općinskog načelstva Glamoč,
Glamoč, 5. januar 1942
72
23.Četnički zločini u fočanskom kraju - Izvještaj Komande Vojne krajine NDH, Sarajevo, 12. januar 194273
24.Teško stanje u Prači - Izjveštaj Kotarske ispostave Prača,
Prača, 26. januar 1942
75
25.Zločini u Goraždu; Kazivanje Vlade Milanovića,
Sarajevo, 26. januar 1942
78
26.Mjere Vrhovnog štaba NOPOJ za zaštitu Bošnjaka od četničkih zločina - Pismo Josipa Broza Tita, komandanta NOP i DVJ, Štabu cmogorsko-sandžačkog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda, 27. januar 194279
27.Genocid u Foči - Izvod iz saslušanja Dragutina Očka,
Rogatica, 29. januar 1942
82
28.Zločini u Srebrenici; Izvještaj ustaškog kotarskog predstojnika iz Srebrenice, Sarajevo, 29. januar 194284
29.Zločini u Koritniku- Kazivanje Mehmeda Kurspahića, januar 194288
30.Zločini u Višegradu - Peticija višegradskih Bošnjaka Reis-ul-ulemi,
Fehimu efendiji Spahi, januar 1942
92
31.Zločini u Višegradu; Peticija višegradskih Bošnjaka poglavniku
NDH Anti Paveliću, januar 1942
93
32.Upozorenja na suštinu ustaških i četničkih zločina -
Izvod iz Proglasa Vrhovnog štaba NOV i DVJ, januar 1942
94
33.Zločini u Foči - Kazivanje Derviša Bačvića iz Foče, januar 194295
34.Zločini na Drinskom mostu u Goraždu -
Svjedočenje Bećira Kože iz Goražda, januar 1942
97
35.Zločini u selu Tuholj; Izvještaj Ministarstva domobranstva NDH,
Zagreb, januar 1942
98
36.Problem smještaja izbjeglica u Sarajevu; Predstavka Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 9. februar 1942100
37.Zločini na Glasincu - Izvještaj Komande Vojne krajine NDH, Sarajevo,
11. februar 1942
102
38.Novi objekti za smještaj izbjeglica - Izvještaj Velike župe Vrhbosna,
Sarajevo 13. februar 1942
104
39.Zločini u Goraždu - Izvještaj Ministarstva domobranstva NDH,
Zagreb, 19. februar 1942
106
40.Smještaj za izbjeglice u Sarajevu; Halilbašića br. 10,
Sarajevo, 25. februar 1942
108
41.Smještaj za izbjeglice u Sarajevu - Niža okružna Medresa,
Sarajevo, 25. februar 1942
109
42.Smještaj za izbjeglice u Sarajevu; Bogoslovija,
Sarajevo, 25. febraur 1942
111
43.Smještaj za izbjeglice u Sarajevu - Internat Gazi Husrev-begove ženske medrese, Sarajevo, 26. februar 1942112
44.Smještaj za izbjeglice u Sarajevu - "Sagrdžije 43",
Sarajevo, 26. febraur 1942
114
45.Smještaj za izbjeglice u Sarajevu; Treća osnovna škola, Saburina br. 4, Sarajevo, 26. februar 1942116
46.Genocid na području Čajniča - Svjedočenje Sejfe Čelika iz Čajniča,
Sarajevo, februar 1942
117
47.Stanje izbjeglica iz istočne Bosne u Sarajevu -
Zapisnik Ureda za izbjeglice Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 1. mart 1942
120
48.Zločini u Rogatici o Izvještaj Ministarstva domobranstva NDH,
Zagreb, 20. mart 1942
127
49.Upućivanje Šukrije Uzunovića u logor; Prijedlog Policijske uprave
Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 15. april 1942
129
50.Upućivanje Avde Penjića u logor - Prijedlog Policijske uprave Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 16. april 1942130
51.Upućivanje Ibrahima Tarabara u logor; Prijedlog Policijske uprave
Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 16. april 1942
131
52.Zločini u Goraždu - Izvještaj Kotarske ispostave Goražde, Goražde,
16. maj 1942
132
53.Stanje u višegradskom kraju; Izvještaj Kotarske oblasti Višegrad,
Višegrad, 28. maj 1942
136
54.Svjedočenje Aziza Sarvana, šeriatskog suca, o stanju u Gornjem Podrinju - Sarajevo, 28. maj 1942138
55.Politička situacija na području Višegrada -
Izvještaj Kotarske oblasti Višegrad, Višegrad, 12. juni 1942
139
56.Pokolj na području Ljubinja 15. juna 1942150
57.Upućivanje Huseina Redžića u koncentracioni logor Jasenovac; Prijedlog Policijske uprave Velike župe Luka i Sana, Banja Luka, 22. juni 1942157
58.Zapisnik o saslušanju Muhameda Magiajlića u koncentracionom
logoru Stara Gradiška, 27. juni 1942
159
59.Svjedočenje o stanju i potrebama fočanskog sreza -
Zapisnik Ministarstva unutarnjih poslova NDH, Zagreb, 1. juli 1942
160
60.Žrtve koncentracionih logora - Prepiska Ustaške nadzorne službe,
Zagreb, 4. juli 1942
163
61.o Hitno upućivanje civila u logor Stara Gradiška - Prijedlog Policijske uprave
. Velike župe Luka i Sana, Banja Luka, 6. juli 1942
166
62.Zatočenici logora Stara Gradiška; Spisak Policijske uprave
Velike župe Luka i Sana, Banja Luka, 8. juli 1942
170
63.Upućivanje civila u koncentracioni logor Jasenovac -
Dopis Policijske uprave Velike župe Luka i Sana, Banja Luka, 14. juli 1942
172
64.Zatočenici koncentracionog logora Jasenovac - Podaci Policijske uprave
Velike župe Luka i Sana, Banja Luka, 17. juli 1942
179
65.Ekshumacija žrtava na Pašincu kod Čirkin-polja, Prijedor, 28. juli 1942181
66.Spisak žrtava u Prijedoru "Za vrijeme partizanske strahovlade
od 16. svibnja do 10. lipnja", Prijedor, 23-29. juli 1942
187
67.Govor Milana Šantića na četničkom zboru u Trebinju, juli 1942195
68.Zločini u Foči - Izvještaj Kotarske ispostave Goražde,
Goražde, avgust 1942
196
69.Genocid u Foči; Izvještaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića,
kraj avgusta 1942
200
70.Genocid u Foči - Izvještaj ing. Ragiba Kolakovića,
Sarajevo, 1. septembar 1942
202
71.Zločini u Foči; Pismo Avde Hume, člana Pokrajinskog komiteta KPJ
za Bosnu i Hercegovinu, Josipu Brozu Titu, 1. septembar 1942
205
72.Pokolj islamskih vjerskih službenika u Goraždu; Izvještaj Kotarskog vakufsko-mearifskog povjereništva Goražde,
Goražde, 9. septembar 1942
207
73.Pokolj u selu Kremin - Izvještaj Osaničke domobranske dobrovoljačke čete, Bratinje, 18. oktobar 1942208
74.Zločini u Foči - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 20. oktobar 1942210
75.Zločini u fočanskom kraju - Izvještaj Četničke fočanske čete,
Foča, 28. oktobar 1942
212
76.Pokolj u Višegradskoj župi novembra 1942. -
Izvještaj od 11. novembra 1942
214
77.Zatočenici koncentracionog logora Stara Gradiška - Podaci Komande logora Stara Gradiška, Stara Gradiška, 28. novembar 1942216
78.Zatočenici koncentracionog logora Stara Gradiška - Podaci Komande logora Stara Gradiška, Stara Gradiška, 28. novembar 1942218
79.Masovni pokolj civilnog stanovništva u Prozoru - Izvod iz saslušanja Dr Todora Perovića novembra 1942220
80.Pokolj u višegradskom kraju - izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH, Zagreb, 1. decembar 1942222
81.Zločini u fočanskom kraju - Izvještaj Žandarmerijske čete Goražde,
Goražde, 7. decembar 1942
225
82.Zločini u Gornjem Podrinju - Kazivanje Zufera Bešlića, džematskog imama iz Goražda, Sarajevo, 1942229
83.Spisak logoraša krojačnice (grupa "K") u koncentracionom logoru Jasenovac od 1942234
84.Zločini genocida u Sandžaku - Izvještaj Komande limsko-sandžačkih četničkih odreda, 10. januar 1943236
85.Upućivanje Saliha Dželića u koncentracioni logor Jasenovac -
Dopis Policijske uprave Velike župe Luka i Sana, Banja Luka, 15. januar 1943
240
86.Zločini genocida u višegradskom kraju - Izvod iz Izvještaja opunomoćenika Ministra unutarnjih poslova NDH u Sarajevu, Sarajevo, 16. januar 1943241
87.Zločini u Slatini i Jošanlci o Izlaganje delegacije muhađžira komandantu divizije "Taurinense" Pljevlja, Čajniče, 23. januar 1943244
88.Masovno spaljivanje u Starom Brodu o Izvod iz Zapisnika Kotarske oblasti Višegrad, Višegrad, januar 1943246
89.Pokolj u Foči avgusta 1942. - Izvod iz kazivanja Halila Hadžiahmetovića iz Goražda, Goražde 1943248
90.Pokolj u Sandžaku i istočnoj Bosni - Peticija pljevaljskih Bošnjaka guverneru Crne Gore, armijskom generalu Pirciu Biroliju, Pljevlja, 10. februar 1943249
91.Zločini genocida u Sandžaku i istočnoj Bosni - Izvještaj Komande limsko- sandžačkih četničkih odreda, 13. februar 1943250
92.Pismo Miloša Jovanovlća, komandanta ozrenskog četničkog korpusa, 13. februar 1943253
93.Zločini u Sandžaku I Istočnoj Bosni - Izvještaj Ustaške nadzorne službe NDH, Zagreb, 16. februar 1943255
94.Pokolj na području Bukovice - Izvještaj Latifa Močevića, predsjednika opštine Bukovica, Pljevlja, 1. mart 1943256
95.Stanje u Sandžaku; Pismo Hajdar bega Batotića, Čajniče, 6. mart 1943258
96.Nasilno prevođenje fočanskih Bošnjaka u pravoslavlje - Izvještaj Policijske uprave Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 15. mart 1943261
97.Zatočenici koncentracionih logora - Dopis Glavne direkcije za javni red i sigurnost NDH, Zagreb, 15. april 1943263
98.Pokolj u zapadnom Sandžaku - Podaci Statističke sekcije odbora za zbrinjavanje muslimanskih izbjeglica, Pljevlja, 18. april 1943265
99.Četnički zločini u Slatinskoj općini 1943. - Kazivanje Juse Pašalića iz Milića, Foča, 14. maj 1943.270
100.Zločini genocida u rogatičkom kraju - Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH, Zagreb, 15. maj 1943271
101.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 15. maj 1943281
102.Stanje Izbjeglica u Višegradu o Izvještaj Kotarske oblasti Višegrad,
Višegrad, 11. juni 1943
284
103.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 12. juni 1943288
104.Zločini u fočanskom kraju - Izvod iz Zapisnika Asima Čamdžića,
Goražde, juni 1943
297
105.Zločin u Brušanima - Kazivanje Džemile Dedović iz Slatine, Foča, 12. juni 1943.298
106.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna o Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 26. juni 1943298
107.Obavještajni izvještaj'o pokolju u "zeničkom kotaru" 7. juna 1943.,
Zenica, 28. juni 1943
301
108.Stanje izbjeglica u višegradskom kraju - Izvještaj Kotarske oblasti Višegrad, Višegrad, 2. juli 1943304
109.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 3. juli 1943306
110.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 10. juli 1943310
111.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 17. juli 1943312
112.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 31. juli 1943315
113.Ubijeni (zaklani) imami u istočnoj Bosni - Izvještaj Ulema medžlisa u Sarajevu, Sarajevo, 31. juli 1943317
114.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 7. avgust 1943319
115.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna - Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 14. avgust 1943322
116.Stanje izbjeglica u Velikoj župi Vrhbosna; Izvještaj Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 21. avgust 1943325
117.Zločini njemačkih divizija u Stupnom Dolu i Košuticama - Izvještaj III domobranskog korpusa, Sarajevo, avgust 1943327
118.Zatočenici koncentracionog logora Stara Gradiška; Dopis Policijske uprave Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 22. septembar 1943338
119.Zločini u istočnoj Bosni - Izvještaj Policijske uprave Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 8. oktobar 1943339
120.Upućivanje civila u koncentracioni logor Jasenovac o Izvještaj Policijske uprave Velike župe Luka i Sana, Banja Luka, 23. novembar 1943341
121.Karton osnovnih podataka za Aziza Muftića, logoraša u koncentracionom logoru Stara Gradiška 1943. godine343
122.Njemački zločini na području Stoca (jula 1943.) i Tuzle (januara 1944.)344
123.Zločini u Kukavicama; Izvještaj Hrvatskog oslobodilačkog pokreta "Ustaša", Stožer Vrhbosna - Sarajevo, Sarajevo, 11. mart 1944346
124.Zatočeni Bošnjaci na području Viteza o Izvještaj Ustaškog tabora u Vitezu,
Vitez, 23. mart 1944
348
125.Zločini u višegradskom kraju o Izvještaj Hrvatskog oslobodilačkog pokreta "Ustaša", Stožer Vrhbosna - Sarajevo, Sarajevo, 17. april 1944350
126.Ustaški zločini u Bosni i Hercegovini - Izvod iz Promemorija sarajevskih Bošnjaka Dr Nikoli Mandiću, predsjedniku Vlade Nezavisne Države Hrvatske, Hrvatske, 28. i 29. april 1944353
127.Zločini u goraždanskom kraju - Izvještaj Kotarske oblasti Čajniče,
Goražde, 9. maj 1944
355
128.Zločini u Goraždu - Izvještaj Kotarske oblasti Čajniče u Goraždu,
Goražde, 19. maj 1944
357
129.Brojno stanje zatočenica u koncentracionom logoru Stara Gradiška, 27. maj 1944359
130.Brojno stanje zatočenica u koncentracionom logoru Stara Gradiška, 13. juni 1944360
131.Brojno stanje zatočenica u koncentracionom logoru Stara Gradiška, 19. juni 1944361
132.Brojno stanje zatočenica u koncentracionom logoru Stara Gradiška, 30. juni 1944363
133.Zločini genocida u istočnoj Bosni; Izvještaj Velike župe Vrhbosna,
Sarajevo, 3. septembar 1944
365
134.Brojno stanje zatočenica u koncentracionom logoru Stara Gradiška,
1. oktobar 1944
369
135.Zločini u Kovanju i Kovačici; Izvještaj Žandarmerijske komande Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 6. oktobar 1944370
136.Brojno stanje zatočenica u koncentracionom logoru Stara Gradiška,
1. novembar 1944
371
137.Spisak zatočenica logora Stara Gradiška upućenih u koncentracioni logor Jasenovac 1944. godine373
138.Karton osnovnih podataka za Huseina Jusufovića, zatočenika u koncentracionom logoru Stara Gradiška 1944. godine377
139.Genocid nad Bošnjacima u koncentracionom logoru Jasenovac - Spisak zatočenika Ministarstva unutarnjih poslova NDH, Zagreb, 27. mart 1945378
140.Strijeljanje antifašista na Marijin Dvoru; Službeno saopštenje Policijske uprave Velike župe Vrhbosna, Sarajevo, 28. mart 1945437
141.Prijeki ratni sud pukovnika Luburića - Presude antifašistima u Sarajevu, Sarajevo, 29. mart 1945442
142.Iskopavanje leševa žrtava ustaških zločina u vrtu vile "Folkert" u Sarajevu - Zapisnik komisije za utvrđivanje zločina, Sarajevo, 10. april 1945450
143.Zločini u koncentracionom logoru Stara Gradiška - Zapisnik Zemaljske komisije Narodne Republike Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Zagreb, 30. maj 1945456
144.Četnički i ustaški zločini na području Birča - Izvještaj Okružnog organa zemaljske komisije za Birač, Zvornik, 15. juni 1945460
145.Stanje vakufske imovine u Ključu o Izvještaj Sreskog vakufsko-mearifskog povjereništva, Ključ, 20. juni 1945463
146.Zločin u Boljanićima - Zapisnik Sreskog povjereništva Zemaljske komisije Crne Gore za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača,
Pljevlja, 21. novembar 1945
465
147.Zločini genocida na području Pljevalja - Zapisnik Sreskog povjereništva Zemaljske komisije Crne Gore za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Pijevlja, 28. novembar 1945467
148.Genocid četnika Draže Mihailovića - Izvod iz dokumenata Državne komisije Demokratske Federativne Jugoslavije o izdajstvu Draže Mihailovića,
Beograd, 1945
518
149.Spisak žrtava u Goraždu - Podaci Mjesnog narodnog odbora Goražde,
Goražde, 3. februar 1946
526
150.Spisak žrtava u Kosteniku - Podaci Mjesnog narodnog odbora Kostenik, Goražde, 3. februar 1946530
151.Spisak žrtava u Čajniču; Podaci Mjesnog narodnog odbora Čajniče,
Čajniče, 8. februar 1946
533
152.Spisak žrtava u Biljinu - Podaci Mjesne komisije Biljin za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Biljin, 9. februar 1946536
153.Zločin u selu Drokan; Zapisnik Anketne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u Višegradu, Višegrad, 10. februar 1946540
154.Spisak žrtava u Međurječju; Podaci Mjesnog narodnog odbora Međurječje, Međurječje, 16. februar 1946542
155.Spisak žrtava u Zorovićima - Podaci Mjesnog narodnog odbora Zorovići, Zorovići, 18. februar 1946544
156.Spisak žrtava u Zorovićima - Podaci Mjesnog narodnog odbora Zorovići, Zorovići, 18. februar 1946547
157.Spisak žrtava u Međurječju; Podaci Mjesnog narodnog odbora Međurječje, Međurječje, 23. februar 1946549
158.Zločini u goraždanskom kraju; Zbirni izvještaj Komisije Sreskog narodnog odbora Goražde za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača,
Goražde, 26. mart 1946
555
159.Genocid u Gornjem Podrinju i zapadnom Sandžaku - Zapisnik Zemaljske komisije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Sarajevo, 23. april 1946560
160.Zločini u koncentracionom logoru Stara Gradiška - Saopštenje Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača,
Zagreb, 23. april 1946
565
161.Zločini Veljka Gavrana na području Foče - Optužnica Javnog tužilaštva Okruga Sarajevo,
Sarajevo, 17. maj 1946
570
162.Zločini Uroša i Dušana Samardžije u Džindićima - Optužnica javnog tužioca Okruga Sarajevo, Sarajevo, 20. juni 1946574
163.Zločini genocida četnika Draže Mihailovića - Izvodi iz Presude Dragoljubu Draži Mihailoviću i dr. Stevanu Moljeviću pred Vrhovnim sudom Federativne Narodne Republike Jugoslavije, Vojno Vijeće, Beograd, 10. juni -15. juli 1946579
164.Genocid u Foči - Zapisnik Zemaljske komisije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Foča, 16. juli 1946585
165.Zločini u Pazariću - Zapisnik Zemaljske komisije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Pazarić, 5. oktobar 1946591
166.Genocid na području Goražda - Izvod iz Zapisnika Zemaljske komisije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Sarajevo, 1946593
167.Četnički zločini genocida u istočnoj Bosni u 1941. godini o Izvještaj Zemaljske komisije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Sarajevo, 1946596
168.Zločini u Bosni - Pregled Komisije Federativne Narodne Republike Jugoslavije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd, 1946602
169.Četnički zločini genocida u pribojskom kraju:
Spisak žrtava zaklanih (ubijenih) Bošnjaka februara 1943. - Podaci Komisije Federativne Narodne Republike Jugoslavije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Beograd, 1946
605
170.Tabelarni pregled zločina u pribojskom kraju - Podaci Narodnog odbora pribojskog sreza, Priboj, 1946644
171.Tabelarni pregled zločina u pribojskom kraju - Podaci Narodnog odbora pribojskog sreza, Priboj, 1946648
172.Tabelarni pregled zločina u pribojskom kraju - Podaci Narodnog odbora pribojskog sreza, Priboj, 1946652
173.Tabelarni pregled zločina u srezu Pljevlja - Podaci Zemaljske komisije Crne Gore za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, Cetinje, 1946656
174.Zločini genocida na području Višegrada - Zapisnik Zemaljske komisije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Sarajevo, 19. februar 1947660
175.Zločini Vasike Ivanovića na području Foče - Optužnica Javnog tužilaštva Okruga Sarajevo, Sarajevo, 13. avgust 1947668
176.Zločini u Grivićima; Zapisnik Zemaljske komisije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača, Grivići, 7. oktobar 1947678
177.Zločini Dobrosava Jevđevića u Bosni i Hercegovini - Optužnica Javnog tužilaštva Narodne Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 28. april 1950680
 Prilozi: 697
a)Faksimili dokumenata699
b)Fotografije757
 Korišteni izvori805
 Registar ličnih imena809
 Registar geografskih imena899
BIBLIOTEKA