Đorđe Momčilović: KAKO DO BRIGADE
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR5
I USTANAK U RAVNICI
BOLJE JE UMRETI NA NOGAMA NEGO ŽIVETI NA KOLENIMA
Dobrovoljci15
Vlast u rukama Švaba19
Grad na Begeju23
PLAMEN NA ŽITNIM POLJIMA
Na Bošnjakovom salašu35
Marko, Bača i Klim47
Kumanački odred52
Odred na Melenačkom ostrvu57
Dragutinovački odred70
Aleksandrovačko-karađorđevački odred78
Borba na Simića salašu96
Mokrinski odred112
UDRUŽENIM SNAGAMA
Združeni partizanski odredi119
Sjedinjeni Severobanatski odred131
U bazama149
NEPOKORENI
Nemci u akciji154
Mokrin156
Dragutinovo164
Kumane168
Melenci178
Karađorđevo184
BANAT JE BIO OTSEČEN
Pokušaj Đure Jovanovića193
Grupa Vrhovnog štaba196
Partizanski odredi leta četrdesetdruge198
Spiler i Crni Rada210
Razbijačka akcija Milojka Filipčeva213
Izdajnik na delu217
Bora Mikin Marko218
Žarko Turinski Arsa220
Dura Đorđević Sima222
Poslednji čin izdaje224
Filipčev na čistacu230
II KAKO DO BRIGADE
PROBOJ BANATSKOG OBRUČA
Odluka237
Prikupljanje boraca239
Severobanatski partizanski odred244
Na zadatku249
U Surduku259
Cena pobede265
SIGURNIM KORAKOM
Na partizanskom kanalu270
Obnova organizacija281
Transportima do brigade291
UDAR PO KANALU
Drama na Dunavu300
Višnjićevo309
Na ugroženom kanalu323
Ofanziva na severu327
Obračun u Karađorđevu332
Za Srem341
Drugi transport se nije probio347
Brat i sestra umrli su zagrljeni356
Nana358
III OD DIVERZANTSKE GRUPE DO BRIGADE
DIVERZANTI U AKCIJI
Čerčil ponovo u Banatu365
Podlokanj373
Borbene grupe380
Težak gubitak398
Prvi vozovi lete u vazduh391
Napad na Kumane402
NOVI KORAK DO BRIGADE
Banatska operativna zona409
Okružni komitet formira odred413
Nemci se još ne daju427
Macahumka436
Borba za logoraše445
Petnaesti avgust450
Akcije na severu459
Drama u Crvenoj mali464
Dva odreda470
Iz akcije u akciju476
Okružno savetovanje na salašu Ćurčića489
ZAVRŠNICA
U susret Crvenoj Armiji493
Prvi mostobran na Tisi500
Šiptar na Sovjetskom frontu506
Slavlje u Višnjićevu509
Komesar Sonja513
Sloboda Petrovgradu517
Zastava sa kukastim krstom je spaljena522
IV TRINAESTA VOJVOĐANSKA - TREĆA KNOJEVSKA
U BANATU
Pokrajinski komitet ponovo u gradu na Begeju531
U gradu domaćinu538
Banatski kadrovi533
Sremci u brigadi544
Štabovi bataljona564
Komandiri i komesari četa572
Brigada u stroju583
Vodnici, politički komesari, puškomitraljesci598
Disciplina i obuka604
Brigada na prvom zadatku607
Vojna uprava615
Parada u čast Oktobra618
Na putu za Suboticu621
U BAČKOJ
Tri protekle godine u Bačkoj624
U Banatskoj bici628
Peti bataljon638
PEČUJ
Kraj Hortijevske Mađarske643
Put za Pečuj649
Metkom iz puške oborio avion655
Svi zadaci su uspešno obavljeni659
Specijalna jedinica663
Korpus narodne odbrane667
Fićin odlazak674
Komesar Brigade Saša676
FRONT NA DUNAVU
Komandant Kuštro683
Kombinovani i Saobraćajni bataljon686
Treći bataljon na frontu691
Na liniji fronta695
Na mrtvoj straži700
Izviđači na talasima reke702
Dunav je zaplovio slobodom706
NA GRANICI
Granična linija711
Graničar na dužnosti716
Rezultati takmičenja726
Kultura i sport732
POSLE POBEDE
U Bosni741
Brigada ih pamti746
POGOVOR751
BELEŽKA O AUTORU757
KNJIŽEVNI PRILOG759
SPISAK BORACA BRIGADE771
BIBLIOTEKA