Petar Damjanov: 8. SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR5
UMESTO UVODA9
I OD ODREDA DO BRIGADE (1941-1944)15
        Vojni uspesi i neuspesi17
        Politička dimenzija20
        U susret Šestoj24
        Stroj u Trgovištu27
II PRVE BORBENE AKCIJE (8. mart - 29. april 1944)33
        Već promene u štabu34
        Ispit kod Krive Feje36
        Na pragu ofanzive40
        Iznenađenje na Liscu45
III PROLEĆNA OFANZIVA (30. april - 19. jun 1944)49
        Raspored snaga50
        Obruč u prazno54
        Zelena raketa sa Čemernika58
        U magli i neizvesnosti61
        Razapeti na Stanikinom krstu63
        Kritična situacija66
        Osipanje brigade69
        Protivofanziva Osogovske grupe72
        Najduži dan76
        Do Grčke i natrag79
        Vardar menja planove83
        Kobni prelazak Bregalnice88
        Pčinjski bataljon91
        Zaseda na Petrovoj gori95
IV OSLOBOĐENJE VRANJSKOG KRAJA (20. jun - 20. septembar 1944)99
        Na svojoj teritoriji100
        Drugi vranjski odred103
        Reorganizacija brigade105
        Sa svojom divizijom108
        Pruga mora pasti112
        Poslednji neprijateljski "ispad"115
        Borba za ranjenike119
        Preterana žurba se osvetila121
        Jedan okupator manje125
        Na staroj granici129
V NIŠKO RASKRŠĆE (21. septembar - 7. novembar 1944)133
        Konačno u gradu na Vlasini134
        Odbrana i pad Vlasotinca139
        Na prilazima Leskovcu144
        Ulazak u Niš148
        Na garnizonskoj službi151
        Caribrodski partizani154
        Pred odlazak iz Niša157
VI NA KOSMETU I U SANDŽAKU (8. novembar 1944 - 2. januar 1945)161
        Kosovska operacija161
        Na obroncima Kopaonika164
        Ka Raškoj i Novom Pazaru169
        Između Sjenice i Prijepolja173
        U dolini Lima177
VII SA DRINE NA BOSUT (3. januar - 15. maj 1945)185
        Marš na Drinu186
        Na zvorničkom sektoru190
        Prelazak na drugu obalu193
        Povratak na "svoju" obalu199
        Preuređenje po novoj formaciji203
        Sremska utvrđena zona208
        Na Sremskom frontu210
        U susret najcrnjoj noći213
        Daleko je zora217
        Ako postoji pakao220
        Ipak, povlačenje sa mostobrana223
        Prvomajska parada226
VIII BORBENA IZGRADNJA233
        Ratna služba i egzercir233
        Sklad reči i dela237
        Saradnja i stvaralaštvo242
        Puška i pero248
UMESTO ZAKLJUČKA252
PRILOZI259
        KOMANDNI SASTAVI BRIGADE I BATALJONA261
        NEZABORAVNIK (Spisak poginulih boraca Osme srpske NOU brigade)265
        RATNE FOTOGRAFIJE299
IZVORI I LITERATURA331
BIBLIOTEKA