Dane Petkovski, Vlado Strezoski: BORBENA DEJSTVA U ZAPADNOJ MAKEDONIJI 1941 - 1944.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
UVODNA REČ11
Prva glava
PRIPREME, POČETAK I RAZVOJ USTANKA 1941-1942. godine19
1. Aprilski rat, slom kraljevske jugoslovenske vojske i okupacija Makedonije21
2. Kratak osvrt na stanje u KP Makedonije30
        a) Stanje u KP Makedonije do septembra 1941. godine30
        b) Stanje u KP Makedonije od oktobra 1941. do proleća 1942. godine38
        c) Raskid sa BRP(k) i formiranje privremenog rukovodstva KPJ za Makedoniju47
3. Formiranje i dejstva partizanskih odreda u 1941. i 1942. godini49
        a) Prilepski partizanski odred "Goce Delčev"50
        b) Prilepski partizanski odred "Dimitar Vlahov"56
        c) Prilepski partizanski odred "Đorče Petrov"58
        d) Bitoljski partizanski odred "Pelister"61
        e) Bitoljsko-prespanski partizanski odred "Dame Gruev"66
        f) Bitoljski partizanski odred "Jane Sandanski"77
        g) Mavrovski partizanski odred84
        h) Kruševski partizanski odred "Pitu Guli"89
Druga glava
RAZVOJ USTANKA U 1943. godini105
1. Kratak osvrt na opštu vojno-političku situaciju107
2. Formiranje CK KPM i reorganizacija GŠ NOV i PO Makedonije110
3. Sastanak CK KP Makedonije u Lopušniku i razvoj ustanka u zapadnoj Makedoniji 114
4. Stvaranje partizanskih odreda116
        a) Spajanje partizanskih odreda "Dame Gruev" i "Jane Sandanski"116
        b) Reorganizacija partizanskog odreda "Dame Gruev"123
        c) Formiranje i dejstva partizanskog odreda "Goce Delčev"128
        d) Formiranje i dejstva Mavrovsko-gostivarskog i Mavrovsko-kičevskog odreda139
        e) Formiranje i dejstva Prvog makedonsko-albanskog i Drugog kičevskog odreda145
        f) Formiranje i dejstva partizanskih odreda "Malesija" i "Slavej"149
5. Prespanski sastanak CK KP Makedonije151
6. Kapitulacija Italije i stvaranje slobodne teritorije153
7. Formiranje i dejstva bataljona i grupe bataljona165
8. Ponovno oslobođenje Kičeva183
9. Formiranje Prve makedonsko-kosovske udarne brigade i borba za slobodnu teritoriju186
        a) Pokret brigade ka Azotu189
        b) Samostalna dejstva bataljona na teritoriji pod bugarskom okupacijom191
        c) Prodor brigade u Egejsku Makedoniju i formiranje Druge makedonske udarne brigade192
10. Fuštansko savetovanje i Prvi kongres antifašističke omladine Makedonije198
Treća glava
BORBE PRVIH MAKEDONSKIH BRIGADA (PRVA POLOVINA 1944. GODINE)207
1. Kratak presek vojno-političke situacije209
2. Februarski pohod210
3. Napuštanje grčke teritorije i prodor Prve makedonsko-kosovske udarne brigade u Debarca219
4. Formiranje Prve makedonske udarne brigade229
5. Dva napada na Debar232
Četvrta glava
FORMIRANJE I DEJSTVA NOVIH MAKEDONSKIH BRIGADA DO KAPITULACIJE FAŠISTIČKE BUGARSKE237
1. Kratak pregled vojno-političke situacije239
2. Formiranje i dejstva Pete makedonske (prilepske) brigade241
3. Formiranje Petnaeste makedonske (porečke) brigade246
4. Prvo oslobođenje Prilepa253
5. Formiranje i dejstva Sedme makedonske (bitoljske) brigade260
6. Formiranje i dejstva Četvrte albanske brigade276
7. Formiranje i dejstva Šeste makedonske brigade281
8. Dejstva Prve kosovsko-metohijske brigade285
Peta glava
ZAVRŠNE BORBE ZA OSLOBOĐENJE ZAPADNE MAKEDONIJE (BORBE 48. I 49. DIVIZIJE)287
1. Kratak presek vojno-političke situacije289
2. Dejstva 48. divizije294
3. Dejstva 49. divizije299
4. Oslobođenje Prilepa i Bitolja311
5. Oslobođenje Resena, Ohrida i Struge316
6. Borbe za oslobođenje Kičeva, Zajasa i Gostivara320
IZVORI I LITERATURA332
BIBLIOTEKA