Tone Ferenc: NACISTIČKA POLITIKA DENACIONALIZACIJE U SLOVENIJI U GODINAMA OD 1941. DO 1945.
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
I NACISTIČKA POLITIKA DENACIONALIZACIJE U EVROPI OD 1938-19459
Temelji nacističke politike denacionalizacije9
Početak preseljavanja Nemaca16
Denacionalizacija u Austriji i Češkoj17
Denacionalizacija u Poljskoj i u Sovjetskom Savezu21
Ustanove i društva21
U zapadnim predelima Poljske32
U generalnoj guberniji i u Sovjetskom Savezu40
Generalplan Ost42
Odnarođavanje u Alzasu, Lotaringiji i Luksemburgu46
Aneksionističke težnje u Jugoslaviji47
II NEMAČKE IMPERIJALISTIČKE PRETENZIJE U SLOVENIJI I NACISTIČKA OKUPACIJA SLOVENAČKE ŠTAJERSKE I GORENJSKE56
Germanizacija slovenačke teritorije do 1918. godine56
Nemačke imperijalističke pretenzije u Sloveniji između dva svetska rata70
Nemačke imperijalističke pretenzije u Sloveniji posle pripajanja Austrije rajhu85
Okupacija slovenačke Štajerske i Gorenjske114
Poslednje pripreme114
Uvođenje civilne uprave121
III MASOVNE DEPORTACIJE SLOVENACA152
Prvi planovi za masovne deportacije152
Himlerova uputstva za deportovanje Slovenaca154
Formiranje štabova i logora za preseljavanje Slovenaca156
Formiranje štabova za preseljavanje156
Osnivanje ureda za jačanje nemačkog naroda159
Hapšenja i logori za preseljavanje u slovenačkoj Štajerskoj164
Hapšenja i logori za preseljavanja u Gorenjskoj183
Političko i rasno ocenjivanje186
U slovenačkoj Štajerskoj186
U Gorenjskoj193
Razgovori s vojnim komandantom za Srbiju i pregovori s vladom Nezavisne države Hrvatske199
Deportacija prvog talasa iz slovenačke Štajerske i Gorenjske211
Deportacija iz slovenačke Štajerske212
Deportacija iz Gorenjske216
Pitanje deportacije Hrvata219
Deportacija drugog talasa iz slovenačke Štajerske223
Prekid deportacija231
Srbija i Hrvatska232
Gorenjska i slovenačka Štajerska240
Nastavak deportacija245
Deportacija trećeg talasa iz slovenačke Štajerske255
Deportacija "sposobnih za germanizaciju"293
Deportacije rođaka partizana i ubijenih talaca i novi planovi za masovne deportacije Slovenaca u Gorenjskoj303
Deportacije rođaka partizana i ubijenih talaca304
Novi planovi za masovne deportacije u Gorenjskoj316
Narodnooslobodilačka borba i masovne deportacije Slovenaca320
Nemci i deportacije Slovenaca327
IV POLOŽAJ I ŽIVOT SLOVENACA U IZGNANSTVU363
U Srbiji363
Pripreme za prihvat i razmeštaj izgnanika363
Položaj izgnanika370
Izgnanici i narodnooslobodilačka borba373
U oslobođenoj Srbiji i povratak u domovinu377
U Hrvatskoj i Bosni378
Pripreme za prihvat i razmeštaj379
Položaj izgnanika393
Položaj izgnanih sveštenika407
Izgnanici i narodnooslobodilačka borba410
Povratak u domovinu411
U Nemačkoj412
Pripreme za prihvat i razmeštaj412
Položaj izgnanika414
Podela u logorima414
Prinudni rad417
Germanizacija419
Ishrana423
Ograničavanje dodira sa spoljnim svetom424
Pitanje odštete za imovinu426
Ograničavanje povratka u domovinu429
Mere protiv bežanja iz logora433
Propali plan naseljenja Slovenaca u Poljskoj437
Pokušaj kolonizacije Lublinskog distrikta437
Slovenci u kolonizacionim planovima443
V NASELJAVANJE NEMACA476
Preseljenje kočevskih Nemaca479
Kočevski Nemci do sloma Jugoslavije479
Kočevski Nemci aprila 1941. godine494
Pripreme za preseljenje503
Himlerova naredba o preseljenju i diplomatski pregovori u Rimu513
Predloži za odlaganje preseljenja518
Opcija i pregled523
Preseljavanje i prva razočarenja533
Preseljenje Nemaca iz Ljubljane540
Naseljavanje Nemaca uz Savu i Sutlu545
Planovi i pripreme za naseljavanje546
Prilike u vreme preseljenja i kraj samostalnosti vodstva kočevskih Nemaca554
Prilike posle naseljenja i ukidanje SS štaba za naseljavanje "Sidmark"560
Smeštanje na imanjima566
Nemačka kolonizacija uz Savu i Sutlu i narodnooslobodilačka borba577
Naseljavanje Nemaca u drugim predelima slovenačke Štajerske i u Gorenjskoj587
Naseljavanje u slovenačkoj Štajerskoj588
Naseljavanje u Gorenjskoj593
VI GERMANIZACIJA SLOVENAČKOG STANOVNIŠTVA631
Menjanje spoljnog izgleda pokrajine631
Uništavanje slovenačkog društvenog života634
Uništavanje slovenačke kulture635
Štajerski otadžbinski savez i Koruški narodni savez642
Štajerski otadžbinski savez642
Koruški narodni savez655
Članstvo u organizacijama i državljanske kategorije stanovništva656
Pitanje takozvanih štićenika661
Odnos prema takozvanim strancima664
Zamisli o "presađivanju" Slovenaca u Rajh669
Politički i denacionalizatorski rad u organizacijama672
Germanizacija slovenačke dece u dečijim vrtićima i školama680
Denacionalizatorske mere na nekim drugim područjima687
Pregledni ocrt izvora i literature700
Registar geografskih imena709
Registar ličnih imena723
Pregled činova u organizaciji SS743
Sadržaj745
BIBLIOTEKA