SANITETSKA SLUŽBA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU, zbornik radova - knjiga III
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Predgovor7
Marjan JUŽNIČ: SANITETSKA SLUŽBA U NARODNOOSLOBODILACKOJ VOJSCI I PARTIZANSKIM ODREDIMA SLOVENIJE 1941-19459
- Prvi period: Nastanak sanitetske službe u jedinicama NOV Slovenije, jul 1941 - maj 19429
- Drugi period: Razvoj sanitetske službe od stvaranja prve slobodne teritorije maja 1942. do kapitulacije Italije17
- Treći period: Od kapitulacije Italije do oslobođenja Slovenije (septembar 1943-15. maj 1945)53
- O nekim iskustvima rada sanitetske službe NOV i PO Slovenije u narodnooslobodilačkom ratu (1941-1945)196
Stanislav PIŠČEVIĆ: RAZVOJ I RAD SANITETSKE SLUŽBE U NOV I PO SRBIJE 1941-1945203
- Glava prva: Razvoj i rad sanitetske službe u partizanskim odredima u toku 1941. godine207
- Glava druga: Razvoj i rad sanitetske službe u jedinicama NOP-a 1942. i 1943236
- Glava treća: Razvoj sanitetske službe u NOV I PO Srbije 1944246
- Glava četvrta: Sanitetska služba jedinica NOP-a u Srbiji za vreme završne ofanzive Jugoslovenske armije za oslobođenje Jugoslavije291
Mihajlo FUNTEK: NASTANAK I RAZVOJ SANITETSKE SLUŽBE U ORUŽANIM SNAGAMA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU VOJVODINE 1941-1945327
- Sanitetska služba i njen razvoj od jula 1941. do sredine 1943327
- Sanitetska služba u jedinicama NOV i PO Vojvodine od sredine 1943. do početka završnih borbi za oslobođenje Vojvodine sredinom 1944341
- Sanitetska služba u jedinicama Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vreme završnih borbi za oslobođenje Vojvodine 1944362
- Sanitetska služba u Vojvodini u vreme završne ofanzive Jugoslovenske armije za oslobođenje zemlje376
Miodrag JAŠOVIĆ: RAZVOJ I RAD SANITETSKE SLUŽBE NOVJ U KOSOVU I METOHIJI395
- Razvoj sanitetske službe od početka NOR-a do kapitulacije Italije u septembru 1943398
- Organizacija sanitetske službe od kapitulacije Italije do početka borbi za oslobođenje Kosova i Metohije403
- Organizacija sanitetske službe od početka borbi za oslobođenje Kosova i Metohije do kraja rata408
Vera GAVRILOVIĆ: Izvori i literatura za treću knjigu427
Registri433
BIBLIOTEKA