Miladin Ivanović: 23. SRPSKA DIVIZIJA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Uvodni dio5
RAZVOJ I DEJSTVA BRIGADA 23. DIVIZIJE DO FORMIRANJA DIVIZIJE6
- Sedma srpska brigada7
- Deveta srpska brigada24
- Četrnaesta srpska brigada38
Prvo poglavlje51
DVADESET TREĆA UDARNA DIVIZIJA U OSLOBAĐANJU ISTOČNE SRBIJE52
- Okupacione i kvislinške snage u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji polovinom 1944. godine52
- Dejstva 23. divizije na južnom prostoru istočne Srbije56
- Velika pobjeda na Bukoviku75
- Novi uspjesi87
- Samostalna dejstva 9. srpske brigade92
- Oslobođenje Sokobanje i napad na Boljevac95
- Učvršćenje slobodne teritorije101
- Borbe za oslobođenje Zaječara120
- Dejstva Divizije na sjevernom prostoru istočne Srbije145
- Zajedno sa Crvenom armijom172
Drugo poglavlje199
23. UDARNA DIVIZIJA U BORBAMA ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE SRBIJE200
- U jurišu na prilazu Beograda200
- Dvadeset treća udarna u dolini Zapadne Morave215
- Borbe 23. udarne divizije u dolini rijeke Drine240
Treće poglavlje259
DEJSTVA 23. UDARNE DIVIZIJE U BOSNI260
- Stanje u sjeveroiotočnoj Bosni260
- Na prostoru sjeveroistočne Bosne265
- Divizija u sjeveroistočnom dijelu centralne Bosne351
Četvrto poglavlje363
DIVIZIJA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE364
- Stanje kod neprijatelja u dolini Une365
- Borbe u dolini Une366
- Divizija na prostoru Zagreb-Jastrebarsko390
- Prva godišnjica 23. udarne divizije409
I, na kraju421
ŠTAB 23. UDARNE DIVIZIJE I ŠTABOVI BRIGADA OD DANA FORMIRANJA430
- Sadržaj437
BIBLIOTEKA