Milovan Dželebdžić: OBAVEŠTAJNA SLUŽBA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU 1941-1945
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
PREDGOVOR7
UVOD9
I. STVARANJE I RAZVOJ OBAVEŠTAJNE SLUŽBE U OSLOBODILAČKOM RATU NARODA JUGOSLAVIJE13
1. Stvaranje i razvoj obaveštajne službe od 22. juna do Saveto-vanja u Stolicama novembra 1941.13
2. Stvaranje i razvoj obaveštajne službe od Savetovanja u Stolicama 26. septembra 1941 do 27 novembra 1942.20
3. Stvaranje i razvoj obaveštajne službe od 27. novembra 1942. do 13. maja 1944.26
4. Stvaranje i razvoj obaveštajne službe od formiranja Odeljenja zaštite naroda 13. maja 1944. do ;kraja rata41
II. VOJNOOBAVEŠTAJNA (INFORMATIVNA) SLUŽBA U OSLOBODILAČKOM RATU NARODA JUGOSLAVIJE 1941 - 1945.49
III. VOJNOOBAVEŠTAJNI (INFORMATIVNI) ORGANI U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU JUGOSLOVENSKIH NARODA 1941 - 1945.71
1. Obaveštajni odseci u jedinicama NOV i POJ u NOR-u72
2. Obaveštajni oficiri73
3. Poverenici kao obaveštajni organi u NOR-u76
4. Saradnici kao obaveštajni organi u NOR.u78
5. Vojni komiteti kao obaveštajni organi u NOR-u81
6. Obaveštajni centri kao obaveštajni organi u NOR-u83
7. Obaveštajni sektori i obaveštajni punktovi kao obaveštajni organi u NOR-u85
IV. POLITIČKA OBAVEŠTAJNA (KONTRAOBAVEŠTAJNA) SLUŽBA U OSLOBODILAČKOM RATU NARODA JUGOSLAVIJE 1941 - 1945.89
V. TERITORIJALNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA U OSLOBODILAČKOM RATU JUGOSLO>ENSKIH NARODA 1941 -1945.103
VI. ODELJENJE ZAŠTITE NARODA113
VII. BORBA PROTIV ŠPIJUNA, PETE KOLONE, NEPRIJATELJSKE PROPAGANDE I DRUGIH OBLIKA OBAVEŠTAJNE I SUBVERZIVNE DELATNOSTI NEPRIJATELJA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU 1941 - 1945.119
1. Borba protiv špijuna u redovima narodnooslobodilačkog pokreta122
2. Borba protiv pete kolone u narodnooslobodilačkom ratu132
- Jedinice za borbu protiv pete kolone141
3. Borba obaveštajnih organa protiv pojava dezerterstva u NOR-u143
4. Borba protiv neprijateljske propagande i drugih oblika obaveštajnih i subverzivnih delatnosti151
- Radio-prislušna služba156
- Divizija "Brandenburg"157
- Grupe za borbu protiv pripadnika NOP-a159
- Grupe za uništavanje partizana (trupovi)159
- Specijalne subverzivne jedinice formirane od kvislinga162
VIII. IZVIĐANJE, OSMATRANJE I PRISLUŠKIVANJE U NOR-u167
I. Izviđački i osmatrački organi u NOR-u174
- Izviđačke patrole175
- Osmatrači176
- Izviđačke grupe178
- Oficiri-izviđači179
- Izviđačke jedinice kao organi obaveštajne službe u NOR-u180
IX. IZVORI OBAVEŠTAJNIH PODATAKA U OSLOBODILAČKOM RATU NARODA JUGOSLAVIJE 1941 - 1945.185
1. Narod (stanovništvo) i organi narodne vlasti kao izvori obaveštajnih podataka u NOR-u186
2. Partijske i skojevske organizacije kao. izvori obaveštajnih i bez-bedonosnih podataka u NOR-u188
3. Obaveštajne mreže u NOR-u kao izvori obaveštajnih podataka193
4. Teritorijalne obaveštajne mreže kao izvori obaveštajnih podataka194
5. Ubačeni (ostavljeni) pripadnici NOP-a u neprijateljskim redovima196
6. Zarobljenici i prebeglice kao izvori obaveštajnih podataka199
7. Zapljenjeni neprijateljski dokumenti i drugi materijal kao izvor obaveštajnih podataka204
8. Kuriri kao izvor obaveštajnih podataka207
9. Vojnoteritorijalni organi kao izvori obaveštajnih podataka207
10. Internirci (logoraši), izbeglice i ratni zarobljenici bivše jugoslovenske vojske kao izvori obaveštajnih podataka u NOR-u210
11. Radio i štampa kao izvori obaveštajnih podataka211
X. PRIKUPLJANJE, SREĐIVANJE I ISKORIŠĆAVANJE OBAVEŠTAJNIH PODATAKA O NEPRIJATELJU215
XI.. SISTEM IZVEŠTAVANJA I PRENOŠENJA OBAVEŠTAJNIH INFORMACIJA, ŠKOLOVANJE KADROVA I OCENE O OBAVEŠTAJNOJ SLUŽBI NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA227
1. Sistem izveštavanja i prenošenja obaveštajnih informacija227
2. Školovanje obaveštajnih kadrova u NOR-u230
3. Sopstvene ocene o obaveštajnoj službi231
4. Ocene neprijatelja o obaveštajnoj službi NOP-a234
XII. ODNOS OBAVEŠTAJNE SLUŽBE NARODNOOSLOBODILACKOG POKRETA PREMA SAVEZNICIMA I NJIHOVIM OBAVEŠTAJNIM ORGANIMA227
ZAKLJUČAK242
NAPOMENE271
BIBLIOTEKA