NASTAVA MODERNE HISTORIJE JUGOISTOČNE EVROPE (Dodatni nastavni materijal) - Drugi svjetski rat
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
Uvod13
Hronologija17
Karta 1: Drugi svjetski rat 1939.-1942.28
Prvo poglavlje: Politički kontekst29
Ia. Vođe i ideologije29
I-1. Fitzroy MacLean (Ficroj Meklin), Churchillov izaslanik kod partizana, o Titu 1943. godine. Razgovor Fitzroy MacLeana s Titom u partizanskom Beogradu 1944.29
Sl. 1. Josip Broz Tito, vođa partizanskog narodnooslobodilačkog pokreta, i general Draža Mihailović, komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini (četnici)30
I-2. Pavelićev fotograf svjedoči o njegovoj ličnosti 1961. godine31
Sl. 2. Ante Pavelić31
I-3. Opis Mehmeta Shehua i Envera Hoxhe31
I-4. Engleski špijun o Iuliu Maniu (Juliju Maniju), vođi političke opozicije u Rumuniji32
I-5. Metaksasova poruka urednicima i izdavačima svih grčkih novina (30. oktobar 1940.)32
Sl. 3. Lutrijski kupon za prikupljanje novca za porodice vojnika koji se bore na albanskom frontu protiv Italijana 1940.-1941.33
I-6. Hitlerova naredba br. 26 (3. april 1941.)33
I-7. Ion Antonescu o "jevrejskom pitanju"34
I-8. Proglas kralja Mihaila građanima njegove zemlje (23. august 1944.)34
I-9. Komunistička ideologija LNÇ, u tumačenju Sejfulle Malëshove (Sejfula Malješova)35
I-10. Letak Oblasnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Makedoniju, upućen makedonskom narodu35
Ib. Vojske i vojnici36
I-11. Američki izvještaj o aktivnostima albanskog pokreta otpora36
I-12. Predstavnici saveznika na Balkanu o strategiji gerile u Albaniji37
I-13. Hrvatski vojni izaslanik u Sofiji o situaciji u Makedoniji37
Sl. 4. Zamjenjivanje njemačke vojske bugarskom vojskom poslije fašističke okupacije jugoslavenske Makedonije (april 1941.)38
I-14. Proglas Nacionalnog oslobodilačkog fronta (EAM) - Komitet Sterea Ellada38
I-15. Proglas Nacionalne demokratske grčke unije (EDES) 1943.38
Sl. 5. Fotografija partizana (muškaraca i žena) s lijevog krila otpora u Grčkoj39
I-16. Osnovi programa Osvobodilne fronte (OF, Oslobodilački front slovenačkog naroda)39
I-17. Iz dnevnika jugoslavenskog partizanskog komandanta40
I-18. Iz zapisnika sa sastanka D. Mihailovića i predstavnika njemačke komande u Srbiji u selu Divci40
I-19. Iz instrukcija Draže Mihailovića majoru Đorđu Lašiću i kapetanu Pavlu Đurišiću41
Sl. 6. Srpski plakat41
I-20. Saradnja između ustaša i četnika41
I-21. Početak ustanka u Bosni42
I-22. Formiranje SS-"Handžar" divizije kao vrhunac muslimanske kolaboracije u Bosni43
I-23. Darko Stuparić piše o formiranju prve partizanske jedinice u blizini Siska (Hrvatska) u junu 1941.43
I-24. Svjedočenja o raspoloženju u Ohridu prilikom ulaska Nijemaca, Italijana, Bugara i partizana tokom Drugoga svjetskog rata44
Sl. 7. Bosanski muslimani u ustaškim jedinicama44
I-25. Iskaz jednog djeteta o rivalstvu političkih grupa u Albaniji45
I-26. Cirkularno pismo centralnog vijeća LNÇ svim regionalnim komitetima u Albaniji (od 9. septembra 1943.)45
Ic. Odnosi sa dvjema koalicijama i sa susjednim zemljama45
I-27. Novinski izvještaj o vojnom puču i zbacivanju proosovinske vlade Kraljevine Jugoslavije. Puč se odigrao 27. marta 1941., poslije pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu45
I-28. Izvještaj vrhovnog rabina Jugoslavije dr. Isaka Alkalaja Jugoslavenskoj vladi u izgnanstvu o događajima u Jugoslaviji od kraja marta do kraja juna 1941. godine46
Sl. 8. 27. mart 1941. Masovne demonstracije protiv sila Osovine u Beogradu46
I-29. Iz memoara Konstantina Kacarova, poznatog bugarskog advokata, o prvoj godini Drugoga svjetskog rata46
I-30. Poznati bugarski novinar Danail Krapčev o optužbi da Bugarska ne pruža otpor njemačkoj vojsci47
I-31. Isti bugarski novinar Danail Krapčev komentira brzu pobjedu Njemačke nad Jugoslavijom u aprilu 1941. godine47
Sl. 9. Rumunske novine: kralj Mihail, general Antonescu, Mussolini, Hitler (1941.)48
Sl. 10. Rumunske novine: kralj Mihail i generalisimus Staljin (1945.)48
I-32. Izvod iz Memoara (18. 10. 1941.) ondašnjeg premijera Emanuila Cuderosa (Emmanouil Tsouderos) - nekadašnjeg bankara poznatog po liberalnim pogledima i suprotstavljanju Metaksasovom režimu - u zvaničnoj vladi Grčke u Kairu; upućeno Britancima48
I-33. Poruka britanskog Ministarstva spoljnih poslova britanskom ministru u Kairu 14. 8. 1944.48
I-34. Brigadni general Majers (Myers), komandant britanske vojne misije u Grčkoj, procjenjuje uticaj otpora nacistima na sveukupni tok rata49
Sl. 11. Fotografija iz rumunskih novina: drugarstvo između rumunske vojske i Crvene armije - oficiri na frontu50
I-35. Tretman engleskih zarobljenika u Rumuniji (1944.)50
I-36. Iz zapisnika o razgovoru između J. B. Tita i V. Churchilla u Napulju, 12. augusta 1944.50
I-37. Naredba italijanskog kralja Viktora Emanuela III od 3. maja 1941. o aneksiji Ljubljanske provincije Italiji51
I-38. Anegdota Ivana Venedikova, poznatog bugarskog arheologa, o njegovim odnosima s Nijemcima u Makedoniji51
Id. Vjerske organizacije52
I-39. Poslanica arhiepiskopa Janjine (Grčka) svim kršćanima pod njegovom nadležnošću (10. 9. 1943.)52
I-40. Pismo arhiepiskopa Damaskina i drugih uglednih Grka Ginteru fon Altenburgu, njemačkom ambasadoru u Grčkoj52
I-41. Katolička crkva Albanije o italijanskoj invaziji na Albaniju53
I-42. Sarajevski muslimani o situaciji u Bosni i Hercegovini (koja je u to vrijeme bila dio Nezavisne države Hrvatske)53
I-43. Muslimanske duhovne ličnosti i formiranje muslimanskih SS-divizija 1943.54
I-44. Govor rumunskog patrijarha Nikodima, održan na Pravnom fakultetu u Bukureštu 1942. godine54
I-45. Članak iz novina: Sestrinske crkve. Velike perspektive pravoslavlja, od Mihaila Burlakua (Mihai Burlacu)54
I-46. Hapšenje patrijarha Gavrila od strane Gestapoa u manastiru Ostrog, 23. aprila 194155
I-47. Stepinčevo pismo Paveliću, od 14. maja 1941. Stepinčev poziv katoličkom svećenstvu da podrži NDH, 28. april 1941.56
I-48. Otac Zlatko Svirić o pokrštavanju pravoslavnih Srba u katoličanstvo57
DRUGO POGLAVLJE: Život u vrijeme rata58
IIa. Siromaštvo, neizvjesnost58
II-1. Ograničavanje potrošnje hljeba u Rumuniji tokom rata (1942.)58
II-2. Ograničavanje potrošnje hljeba u Rumuniji tokom rata (1944.)58
Sl. 12. Ograničavanje potrošnje hljeba u Istanbulu58
II-3. Grčki seljak opisuje italijanske okupatore59
II-4. Ivan D. Stančov, bugarski diplomat, o životu svoje porodice za vrijeme rata59
II-5. Iz povjerljivog izvještaja br. 162, koji je američki generalni konzul u Istanbulu Samuel Honaker (Semjuel Honaker) poslao državnom sekretaru SAD Cordelu Hullu (Kordel Hal) o osjećanjima bugarske javnosti, septembra 194259
Sl. 13. Redovi ispred radnje u Ljubljani za vrijeme rata59
Sl. 14. Redovi za meso u Zagrebu60
II-6. Tražimo sramne trake za crnoberzijance (izvod iz srpskih novina)60
Sl. 15. Turska karikatura60
II-7. Teškoće preživljavanja Kako bi došlo do hrane, gradsko stanovništvo moralo je da proda praktično sve za šta je moglo naći kupca61
II-8. Neizvjesnost civilnog života tokom rata u Albaniji61
II-9. Građani Beograda gaje povrće (tekst objavljen u beogradskim novinama septembra 1942.)61
Sl. 16. Žrtve gladi u Grčkoj za vrijeme tragične zime 1941./1942.62
II-10. Faik Okte o turskom porezu na prihod62
II-11. Ova priča raširila se među ljudima za vrijeme prikupljanja poreza na imovinu. Veoma je zanimljiva jer otkriva 'konkurenciju među manjinama' kao svojstvo ovoga oporezivanja.62
IIb. Civili63
II-12. Prijetnja njemačkih vlasti Beograđanima63
Sl. 17. Njemački propagandni plakat63
II-13. Dolaskom rata, civilna industrija je militarizirana i rad se morao obavljati pod specifičnim, restriktivnim uvjetima. Rad u Rumuniji u vrijeme rata64
II-14. Izvještaj tajne policije lideru države Rumunije o stanju duha među stanovništvom i o nezadovoljstvu uvjetima života tokom rata. Stanje duha u mjesecu maju 1943. u izvještaju Tajne policije64
Sl. 18. Vježbe civilne odbrane na Bajazitovom trgu u Istanbulu65
II-15. Vojni izaslanik Nezavisne države Hrvatske u Sofiji izvještava o situaciji u Vardarskoj Makedoniji pod bugarskom vlašću65
II-16. Situacija 1941. godine prema viđenju Oblasnog komiteta Jugoslavenske komunističke partije za Makedoniju65
II-17. Emil Satolo o svojoj ljubavi prema djevojci iz susjedstva66
IIc. Život vojnika66
II-18. Odisej Elitis, dobitnik Nobelove nagrade za književnost (1979.), opisuje uobičajeno iskustvo grčkog vojnika na albanskom frontu66
Sl. 19. Litografija koja predstavlja drevnog ratnika iz bitke kod Maratona, borca iz grčkog rata za nezavisnost 1821. i 'evzonea' (modernog grčkog borca)67
II-19. Ivan Šibl, učesnik partizanskog pokreta u Hrvatskoj od početka, opisao je svoje iskustvo u svojim ratnim memoarima. Sljedeći tekst je opis prvih Šiblovih dana pošto je "otišao u šumu" (popularan izraz za odlazak u partizane)67
II-20. U svojim ratnim memoarima partizanski veterani često su poklanjali posebnu pažnju visokoj zastupljenosti žena u partizanskim odredima. Poglavlje s podnaslovom "Žene ratnici"67
II-21. Žene u selima Grevene (Grčka) zahtijevaju više poštovanja i veće učešće u javnim poslovima pošto su sudjelovale u pokretu otpora68
II-22. Ovu pjesmu komponovao je nepoznati autor za vrijeme Drugoga svjetskog rata; vjeruje se da je to makedonska narodna pesma68
Sl. 20. Heroine iz 1940.68
Sl. 21. Partizanske novine: Džepne novine čete za vezu, Zadar (Hrvatska), 1944.69
II-23. Izdržljivost partizana za vrijeme kontinuiranih bitaka protiv Nijemaca i njihovih kolaboranata u Jugoslaviji69
II-24. Denčo Znepolski, čuveni bugarski gerilski komandant, o odnosima između žena i muškaraca u grupi i o neobičnim opskrbama koje su primili od Engleza69
II-25. Oficir Viktor Budesku, učesnik događaja, o borbama na okuci Dona -Staljingrad.70
II-26. Neagu Đuvara (Neagu Djuvara), historičar i diplomat od prestiža, sjeća se (juna 2002.) perioda kad je sudjelovao u borbama na Istočnom frontu70
Sl. 22. Oni koji su pjevali ratu71
II-27. Teškoće boraca da se prilagode civilnom životu71
Sl. 23. Kolaž novina jugoslavenskih makedonskih vojnih jedinica iz 1944.71
II-28. Strašna zabuna Zdravka Lazarića72
IId. Kultura i obrazovanje72
II-29. Preporuke Školskog inspektorata bitoljskog okruga za učitelje72
Sl. 24. "Partizanska škola"73
II-30. Statut centralnog kulturnog kluba "Kliment Ohridski" u Makedoniji73
II-31. Pošto je proglasila svoju namjeru da stvori novi obrazovni sistem za rumunski narod, Antonescuova vlada preuzela je vodeću ulogu u promoviranju patriotske školske politike u kojoj kult heroja ima značajnu ulogu73
II-32. Izvod iz udžbenika za osnovno obrazovanje, koji je objavio Nacionalni oslobodilački front (predvođen komunistima) u oslobođenim dijelovima Grčke74
Sl. 25. Ilija Beškov: Bez životnog prostora, 1942.75
II-33. Iz povjerljivog izvještaja br. 162, koji je američki generalni konzul u Istanbulu poslao državnom sekretaru SAD Cordelu Hullu, o propagandi u bugarskim školama75
Sl. 26. Rumunska novinska fotografija: članak o ženskoj modi (1942.)76
Sl. 27. Scena iz filma Nevinost bez zaštite Dragoljuba Aleksića76
II-34. Rumunska uredba za reguliranje obrazovanja Jevreja (11. oktobar 1940.)76
II-35. Promjene u školskim programima u Albaniji za vrijeme italijanske okupacije77
Sl. 28. Najava filmskog programa u beogradskim kinima sredinom septembra 1942.77
Sl. 29. Djeca ulaze u osnovnu školu "Hasan Priština"78
Sl. 30. Nacionalni fudbalski tim Nezavisne države Hrvatske78
II-36. Život u omladinskom centru "Italo Balbo", jednom od mnogobrojnih centara koje su fašisti organizovali u Albaniji78
Sl. 31. Rumunske novine izvještavaju o fudbalskoj utakmici između Rumunije i Hrvatske 1942. godine79
II-37. Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Rumunije zabranjuje karte koje podsjećaju ljude na sovjetsku invaziju 1940. godine79
II-38. Ilija Jakovljević, zatvorenik ustaškog logora u Staroj Gradiški (Hrvatska), o Pavelićevom jezičkom purizmu80
TREĆE POGLAVLJE: Užasi rata81
IIIa. Linija fronta81
III-1. Vojni zakon albanskih partizana81
III-2. Tretman zarobljenika od strane albanskih nacionalista81
Sl. 32. Četvrta partizanska divizija u crnogorskim planinama 1944. godine82
Sl. 33. Rumunski vojnici na kamilama u kavkaskim bitkama82
IIIb. Brutalnosti82
III-3. Saopćenje njemačkog armijskog komandanta u Grčkoj (1943.) upućeno Grcima82
III-4. Njemački pamflet (oktobar 1943.) poslije prvoga talasa masovnih odmazdi u Grčkoj83
III-5. Hitlerova naredba (iz septembra 1941.) u vezi s ponašanjem vojske na okupiranim teritorijama u jugoistočnoj Evropi83
Sl. 34. Odmazda njemačke vojske u Grčkoj: fotografija masovnih egzekucija u Agriniju 1943.83
III-6. Njemački zločini za vrijeme okupacije Albanije (juli 1943.) Stav njemačkih vojnika prema italijanskim vojnicima poslije njihove kapitulacije (oktobar 1943.)83
III-7. Don Pjetro Binjoli: Sveta misa za moj streljani narod (fragment iz dnevnika)84
Sl. 35. Fotografije spaljenih ili uništenih sela (odmazde)84
III-8. Izvod iz intervjua sa Cvetom Kobalom84
Sl. 36. Naslovna strana brošure o Mauthauzenu85
III-9. Pismo Hitleru85
III-10. Njemačke mjere kojima se uzvraća na podizanje ustanka u Srbiji86
III-11. Masakr talaca civila u Kragujevcu86
III-12. Partizanski izvještaj o italijansko-četničkim akcijama u oblasti Like u ljeto i jesen 1942.87
III-13. Strahote u ustaškim zatvorima u Sarajevu. U ovom slučaju žrtva je mlada Hrvatica komunistkinja87
Sl. 37. Fotografija beogradskog glavnog gradskog trga, 17. august 1941.87
III-14. Izvještaj rumunske policije o položaju Cigana deportiranih u Transnistriju88
Sl. 38. Plakat sa imenima mrtvih talaca u njemačkoj okupacionoj zoni u Sloveniji88
III-15. Ilija Jakovljević opisuje život u koncentracionom logoru Stara Gradiška88
III-16. Pismo porodici iz koncentracionog logora Stara Gradiška89
III-17. Ustaški vojnik opisuje svoje surovosti89
III-18. Partizanski zločini u Bleiburgu. Kolin Ganer (Collin Gunner), poručnik Kraljevske irske pješadije, svjedoči kako zarobljenici prolaze kraj njega dok on posmatra90
III-19. Tito o partizanskim zločinima u maju 1945.90
Sl. 39. Žrtve, Vladimir Filakovac, ulje na platnu, Zagreb 1943.91
IIIc. Holokaust91
III-20. Iz bugarskog zakona o zaštiti nacije91
III-21. Bugarski poslanici protestiraju protiv deportacije Jevreja91
III-22. Naredba Vojne komande, Beograd 92 III-23. Ion Antonescu osuđuje pogrom u Jašiju92
Sl. 40. Turska karikatura93
Sl. 41. Turska karikatura94
III-24. Koncentracioni logor Sajmište, Beograd94
Sl. 42. Nepoznata djevojčica čeka na deportaciju u blizini Celja, u Sloveniji94
III-25. Patnje mlade Jevrejke iz Sarajeva95
III-26. Antijevrejske mjere u Grčkoj95
III-27. Fragment iz uspomena jednog grčkog Jevreja iz Soluna (1941.-1943.)96
Sl. 43. Koncentracioni logor Banjica u Beogradu97
Sl. 44. Koncentracioni logor Uštica, 1942.97
III-28. Pismo Rozalije Kramer Pavelićevom oficiru, 20. oktobar 1941.97
Sl. 45. Naslovna strana kataloga antijevrejske izložbe u Zagrebu 1942.98
ČETVRTO Poglavlje: Ljudska solidarnost99
IV-1. Razgovor između partizana i ustaša99
Sl. 46. Plakat iz rumunskih novina: Spasite siročiće100
IV-2. Proslava imendana u koncentracionom logoru100
IV-3. Dopis intelektualaca upućen I. Antonescuu (april 1944.)101
IV-4. Izvod iz pisma predsjednika vlade Grčke (7. oktobar 1943.) njemačkim vlastima101
IV-5. G. Enesku pokušava da zaštiti Rome102
IV-6. Memorandum grupe bugarskih brica i frizera upućen ministrima, u vezi sa Dekretom o zaštiti nacije102
IV-7. Turska pomoć i podrška Grčkoj102
IV-8. Svedočenje penzionisanog ambasadora Nedždeta Kenta (Necdet Kent) u vezi s njegovim spašavanjem turskih Jevreja u Marseilleu, Francuska103
IV-9. Iz dnevnika bugarskog vojnika u Zapadnoj Trakiji, grčkoj oblasti pod bugarskom okupacijom103
IV-10. Stojan Petrov Čomakov, bugarski ministarski opunomoćenik u Bukureštu, priča smiješnu i dirljivu priču o odnosima između rumunskih vojnika, ruskih ratnih zarobljenika i bugarske zajednice u Rumuniji za vrijeme Drugoga svjetskog rata104
IV-11. Grčki Jevrej opisuje kako su pravoslavni Grci pomagali njegovoj porodici za vrijeme njemačke okupacije104
Sl. 47. Turski Jevreji stoje ispred turskog konzulata u Parizu 1943. godine, kako bi dobili pasoše i vize pomoću kojih će se vratiti u Tursku105
IV-12. Humani tretman Jevreja od strane rumunskog službenika105
IV-13. Bugarski diplomata Ivan D. Stančov priča kako ga je njemački oficir spasio od Gestapoa u Bugarskoj106
Sl. 48. Tajna partizanska bolnica "Franja", pored Cerkna u Sloveniji106
IV-14. Alfonz Baron, povjerenik fabrike bombona i čokolade "Union", "Ravnateljstvu ustaškog redarstva" 9. jula 1941.107
Sl. 49. Pismo jednog anonimnog Beograđanina njemačkom vojnom komandantu u Srbiji107
PETO POGLAVLJE: Posljedice108
Va. Ratni gubici, žrtve rata108
V-1. Enver Hoxha na mirovnoj konferenciji u Parizu o žrtvama i materijalnoj šteti u Albaniji108
Sl. 50. 17. novembar 1944.108
Tabele 1. Broj ubijenih u Jugoslaviji, prema nacionalnosti109
2. Grčki gubici za vrijeme Drugoga svjetskog rata109
3. Grčki gubici u trgovačkoj floti za vrijeme Drugoga svjetskog rata110
Vb. Migracije za vrijeme i poslije rata110
V-2. Fragment iz izvještaja federalnog službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke, upućenog čelniku civilne administracije Donje Štajerske, od 30. maja 1941. o masovnim preseljenjima Slovenaca110
V-3. Izvještaj visokog predstavnika za Ljubljansku provinciju, od 24. augusta 1942., o programu aktivnosti u regionu111
Sl. 51. Izbjeglice iz Bosne u Srbiji, 1941.111
V-4. Progon njemačke manjine u Rumuniji poslije rata112
V-5. Lična bilješka britanskog premijera Winstona Churchilla, adresirana na britanskog ministra spoljnih poslova, u vezi s deportacijom rumunskih građana njemačkog porijekla u Rusiju (19. januar 1945.)112
Sl. 52. Povratak slovenačkih domobrana u junu 1945.113
Vc. Promjene političkog sistema114
V-6. Churchillova ponuda za sporazum o "procentima"114
Sl. 53. Atinjani slave dolazak britanske vojske poslije oslobođenja114
V-7. Jačanje vlasti narodnooslobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini114
V-8. Josip Horvat, novinar i historičar, posmatra odlazak ustaša i dolazak partizana u Zagreb, maja 1945.114
Sl. 54. Partizani ulaze u Zagreb 8. maja 1945.115
Sl. 55. Miting na Trgu bana Jelačića, maja 1945, pošto su partizani preuzeli vlast115
V-9. Fragment iz izvještaja o sastanku Bugarske radničke partije (komunista), na kojoj je raspravljano o presudama izrečenim članovima bivšeg režima115
V-10. Izvodi iz izvještaja ministra pravde o broju ljudi kojima je Narodni sud Bugarske izrekao presudu116
V-11. Britanski memorandum u vezi sa suđenjima i izvršenjem presuda protiv takozvanih ratnih zločinaca u oslobođenim i satelitskim zemljama116
Sl. 56. Topao doček makedonskih vojnih, političkih i državnih vođa u oslobođenom Skoplju - glavnom gradu jugoslavenske Makedonije (13. novembar 1944.)116
V-12. Fragment koji opisuje invaziju Crvene armije na Bugarsku i preuzimanje vlasti od strane Otadžbinskog fronta116
Sl. 57. Beograđani pozdravljaju bugarsku vojsku117
ŠESTO POGLAVLJE: Sjećanje na rat118
VI-1. Intervju sa Jožetom Požarom (rođenim 1932. u Sloveniji), siročetom Drugoga svjetskog rata118
VI-2. Izvod iz polubiografskog romana Fikreta Demiraga (Fikret Demirag)118
VI-3. Bugarski partizanski komandant Denčo Znepolski o preinačavanju historije pokreta otpora u godinama poslije Drugoga svjetskog rata119
Sl. 58. Fresko-kompozicija Borka Lazeskog119
Sl. 59. Scena iz filma Užička republika119
VI-4. General Ctin S¤n¤tescu (Ktin Sanatesku) o kontrastu između "javne" informacije i realnosti na frontu (izvod iz njegovog dnevnika)119
Sl. 60. Đorđe Andrejević Kun (1904.-1964.), Strijeljanje, 1943.120
VI-5. Anđelka Martić u svojoj kratkoj priči Susret opisuje kako dječak traži svoga oca partizana120
VI-6. Bjegunac - pjesma Jakovosa Kambanelisa121
VI-7. Evelyn Waugh (Vo) opisuje partizanski napad (iz posljednjeg dijela njegove ratne trilogije Sword of Honour)121
Sl. 61. Plakat iz grčkog filma Izdaja, 1964122
Sl. 62. Plakat iz grčkog filma Šta si ti radio u ratu, Tanasise, 1971.122
VI-8. Izvod iz prvoga romana Dobrice Ćosića Daleko je sunce122
Sl. 63. Slika Fatosa Haxhiua (Fatos Hadžiua), koja pokazuje epizodu s bojnog polja u Drugome svjetskom ratu124
Sl. 64. Slika Guria Madhia (Guri Madija), koja pokazuje partizanski napad na njemačku vojnu jedinicu124
VI-9. Tekst iz knjige Delirul od Marina Prede, objavljene 1975., opisuje događaj iz perspektive vojnika. Primjetna je realističnost opisa, u kojem se idealizam sukobljava s tragičnom realnošću rata124
Sl. 65. Scena iz komičnog stripa Balkan ekspres od Branislava Keraca i Branka Plavšića, na osnovu scenarija Gordana Mihića125
VI-10. Izvodi iz romana Duvan Dimitra Dimova125
VI-11. Kiparski Turčin Kemal Recep Susuzlu (Kemal Redžep Susuzlu) govori o svojim zatvoreničkim danima, koje je proveo s vođom kiparskih Grka Glafkosom Cleridesom (Glafkos Klerides)126
Sl. 66. Scena iz albanskog filma Kad zora zarudi;126
Tabele: Nacionalni praznici povezani sa Drugim svjetskim ratom127
Mapa 2: Jugoistočna Evropa nakon Drugoga svjetskog rata128
Bibliografija129
BIBLIOTEKA