Snježana Kordić: JEZIK I NACIONALIZAM
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
Jezični purizam
Purizam i nacizam10
Hrvatsko kopiranje nacističkog purizma16
Tko forsira purizam18
Strategije purista21
    Mit o propadanju jezika27
    Pozivanje na druge32
    Ponavljanje da nitko ne zna standardni jezik34
Posljedice35
Uzrok47
Purizam je suprotan od znanosti50
Purizam i preskriptivizam57
Preskriptivizam je suprotan od znanosti58
Policentrični standardni jezik
Što je standardni jezik69
Zašto je potreban standardni jezik70
Kontinuum dijalekata74
Definicija policentričnog jezika77
Razlike između varijanata policentričnog jezika78
Još o izgovornoj razlici ije/e90
Kodifikacija91
Ravnopravnost96
(Socio)lingvistički kriteriji97
    Omjer identičnosti naspram razlika98
    Štokavica99
    Međusobna razumljivost101
Navodno sociolingvistički kriteriji109
    Definicija sociolingvistike109
    Je li ustav kriterij109
    Tzv. "vrijednosni kriterij" odnosno samoprocjena govornika116
    Postoji li "pravo naroda" kao kriterij119
    Zaključak o sociolingvistici122
Naziv jezika125
Manifestacije neznanja136
    Jezik kao sustav137
    Organska razina140
    Apstraktan pa zato nepostojeći141
    Po funkciji varijante su standardni jezici142
    Varijante uzdignute u standardne jezike143
    Jedan i jedinstven jezik144
    Povijesna jedinstvenost kao preduvjet za policentričnost145
    Povijesna kolonijalnost146
    Različita jezičnopovijesna pozadina146
    Prepoznavanje odakle je govornik147
    Biranje jezičnog oblika148
    Srpski policentričan148
    Ovo je poseban slučaj149
    Teorija policentričnosti znači unitarizam150
    Relativiziranje međusobne razumljivosti151
    Relativiziranje štokavice154
    I jedan jezik i nekoliko jezika155
    Ausbau-jezici156
    Jezična nastava160
    Pravopis161
    Nova religija umjesto znanstvenog pristupa163
Nacija, identitet, kultura, povijest
Nacija i jezik169
Nacionalni identitet i jezik177
Nacija kao politička tvorevina182
Od kada postoje nacije183
Kako je došlo do nastanka nacija184
Naracijom do nacije185
Nema objektivnih kriterija za pravljenje nacije188
Nacionalnost nije objektivno zadata nego je stvar samoodređenja194
Nacionalni identitet nije prirodan nego je konstrukcija196
Još o nacionalnom identitetu201
Privatni interesi konstruktora nacije206
Pravljenje nacija na Balkanu208
Znači li pravljenje nacije ujedno demokratizaciju217
Što zna jugoistočna Evropa o formiranju nacija219
Mit o iskonskom postojanju nacije223
Ne postoji nacionalni kontinuitet u povijesti226
Ne postoji narodni kontinuitet u povijesti228
Ne postoji kulturni kontinuitet u povijesti231
Kultura234
    Religija i jezik239
    Kulturni identitet je konstrukcija241
    Balkaniziranost kulture243
    Politička nacija naspram kulturološke nacije246
    Tzv. kulturno-civilizacijska nadgradnja248
Povijest254
Prepravljanje povijesti256
Prenošenje današnjih nacionalnih oznaka u prošlost263
    Ime jezika267
    Naziv ilirski268
    Sadržaj 7
    Naziv hrvatski271
Prepravljanja vezana za standardizaciju u 19. stoljeću277
Mit o jezičnom unitarizmu283
    Jugoslavija286
    Prestiž294
    Novosadski dogovor301
    Prigovori Novosadskom dogovoru304
    Prigovori Rječniku zasnovanom na Novosadskom dogovoru308
    Prigovori tzv. novosadskom Pravopisu316
Otkuda konflikt322
Nacionalizam327
    Što je nacionalizam328
    Tko širi nacionalizam333
    Tko se odaziva nacionalizmu334
    Predstavnici društvenih znanosti usađuju nacionalizam337
    Nacionalizam je suprotstavljen demokraciji338
    Nacionalizam i religija341
    Mitovi342
    Mit o paćeništvu347
    Neprijatelj349
    Stereotipi355
    Mediji356
    Sport362
    Školski sistem364
Uloga lingvista366
    Popis citiranih radova381
    Registar imena409
    Registar pojmova417
    Bilješka o autoru429
BIBLIOTEKA