Zdravko Klanjšček: NARODNOOSLOBOOILAČKI RAT U SLOVENIJI 1941-1945.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR5
UVOD
Posle prvog svetskog rata11
Okupljanje antifašističkih snaga14
I DEO
OKUPACIJA SLOVENIJE I PRIPREME ZA USTANAK
Aprilski rat 1941.25
Okupacija i podela Slovenije30
Okupacioni sistemi i ciljevi okupatora33
Političke i organizacione pripreme za ustanak38
Vojne pripreme za ustanak44
Zaključak49
II DEO
USTANAK I RAZVITAK OSLOBODILAČKOG RATA SLOVENAČKOG NARODA DO SLOMA FAŠISTIČKE ITALIJE
Početak ustanka - Partizanski zakon53
Stvaranje osnova narodne vlasti i slovenačke narodne suverenosti - Savetovanje u Stolicama70
Napadi na Šoštanj, Lož i Bezuljak76
Pokušaj NOP odreda Slovenije da spreče proterivanje stanovništva uz Savu i Sutlu82
Osvobodilna fronta - "država u državi"88
Program Osvobodilne fronte95
Decembarski ustanak u Gorenjskoj97
Udruživanje antinarodnih snaga u "Slovenački savez" (Slovenska zaveza)106
Razvitak borbi u zimu 1941/1942. godine108
Prolećna partizanska ofanziva112
Prva oslobođena teritorija120
Nemačka ofanziva u Gorenjskoj i pohod 2. grupe odreda preko Gorenjske u Štajersku133
Velika italijanska ofanziva i formiranje prvih partizanskih udarnih brigada140
Formiranje i dejstva oružanih jedinica narodnih izdajnika, partizanska kontraofanziva i kraj italijanske velike ofanzive148
Partizanska zimska ofanziva157
Širenje borbi do formiranja divizija171
Formiranje slovenačke 14. i 15. divizije NOVJ183
Razoružanje italijanske okupacione vojske i uništenje bele i plave garde189
Zaključak200
III DEO
BORBE NOV I PO SLOVENIJE OD KAPITULACIJE ITALIJE DO ZAVRŠNIH OPERACIJA ZA OSLOBOĐENJE SLOVENIJE
Situacija na prekretnici narodnooslobodilačkog rata205
Svenarodni ustanak u Dolenjskoj, Notranjskoj i Slovenačkom primorju207
Zbor delegata slovenačkog naroda u Kočevju - Drugo zasedanje AVNOJ-a i Slovenci217
Mere nemačkog okupatora za ovladavanje Ljubljanskom pokrajinom i Slovenačkim primorjem - Velika nemačka ofanziva222
Učvršćenje NOV i PO Slovenije i pohodi slovenačkih divizija u Gorski kotar, Benešku Sloveniju i Štajersku241
Prvo zasedanje SNOS i razvitak narodne vlasti255
Prolećna ofanziva260
Ofanziva NOV i POS na komunikacije272
Oslobođene teritorije u Štajerskoj282
Prekomorci287
Organizacija NOV i PO Slovenije292
Partijsko-politički rad i kulturno-prosvetna delatnost303
Manevarska odbrana slobodnih teritorija308
Zaključak319
IV DEO
ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE SLOVENIJE
Karakteristike položaja u zimu 1944/45. godine325
Zimske odbrambene borbe327
Borbe slovenačkih jedinica JA u neprijateljevoj pozadini jugoslovensko-nemačkog fronta336
Odnosi sa saveznicima i učešće drugih naroda u narodnooslobodilačkomratu Slovenije346
Oslobođenje Slovenije351
Zaključak368
V DEO
NARODNOOSLOBODILAČKI RAT PREKRETNICA U ISTORIJI SLOVENIJE
Specifičnosti strategije NOR-a u Sloveniji373
Karakteristike narodnooslobodilačkog rata u Sloveniji381
Gubici Slovenije u narodnooslobodilačkom ratu385
Ciljevi narodnooslobodilačkog rata i njihovo ostvarenje386
PRILOZI
Br. 1 Spisak komandnog sastava viših jedinica NOV i PO Slovenije393
Br. 2 Osnovna literatura i drugi izvori401
Br. 3 Spisak šema, karata i skica410
Br. 4 Spisak fotografija i faksimila411
Registar ličnosti, geografskih mesta i nekih pojmova417
BIBLIOTEKA