Slavko Odić, Slavko Komarica: PARTIZANSKA OBAVJEŠTAJNA SLUŽBA, knjiga 1
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Riječ autora5
Uvod koji treba pročitati17
Zaštita partijskih redova i partizanskih odreda47
Kada se za krađu strijeljalo137
Špijuni koji nisu postojali169
Naredbe i uputstva237
    - 1941. godina239
    - 1942. godina289
Izvori i literatura429
Popis imena (u trećoj knjizi)
BIBLIOTEKA