Radisav S. Nedović: ČAČANSKI KRAJ U NOB 1941-1945. o ČAČANI I DRAGAČEVCI - LOGORAŠI BANJICE
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Banjica - logor smrti i nasilja5
Stvaranje logora Banjica8
Logoraši iz današnjih opština Čačak i Lučani11
Ko su bili zatočenici14
Tragika umiranja čitavih porodica23
PESME LOGORAŠA29
DRAGAČEVCI37
LJUBIĆANI103
TRNAVCI189
ČAČANI255
PRILOZI337
Dokumenta 338
Od Čačka do Banjičkog logora i natrag 354
Postao sam broj360
Svedočenja dva logoraša354
Presude zločincima 372
Literatura i drugi izvori 395
Skraćenice 396
Recenzija397
Beleška o autoru399
BIBLIOTEKA