Milivoje Stanković: PRVI ŠUMADIJSKI PARTIZANSKI ODRED
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Uvodne napomene5
I glava
ISTORIJSKI KORENI SLOBODARSKIH I REVOLUCIONARNIH TRADICIJA ŠUMADIJE
Šuladija do prvog srpskog ustapka11
Šumadija u prvom srpskom ustanku19
Šumadija od prvog srpskog ustanka do aprilskog rata 1941.31
II glava
ŠUMADIJA U APRILSKOM RATU II U PRVIM DANIMA OKUPACIJE
Vojno-politička sg(tuacija pred aprilski rat47
Aprilska agsnija55
Okupacija74
Partija staje na čelo porobljenog naroda79
Sukob starog i novog87
Okupator je uznemirep88
III glava
DIŽU SE ZASTAVE SLOBODE
Vrući junski dani u Šumadiji97
Hitler je napao zemlju Oktobra100
Odluka u Kopljarima105
Partizanski logor u Korušcu112
General Štal vrbuje špijune120
Prvi četnički crni barjaci u Šumadiji123
Škole partizanske taktike125
General Novaković ne želi da deli vlast126
Širenje četništva u Šumadiji129
Članovi štaba NOPO Srbije u logoru Prvog šumadijskog odreda134
Napad na logor137
Plamen ustanka u Šumadiji146
IV glava
VLAST OKUPATORA SE RUŠI
Čete Prvog šumadijskog odreda kreću na borbene zadatke153
Sukob sa žandarmima kod Stragara154
Narod prihvata partizane kao svoju vojsku154
Pokušaj rušenja mosta na Jasenici156
Likvidacija prvog izdajnika157
Napad na žandarme u Darosavi i Natalincima158
Neuspeli napad na žandarmerijsku stanicu u Donjoj Šatornji159
Napad na žandarme u Belosavcima i druge akcije165
Oslobođenje Donje Šatornje163
Zaseda u Vinči164
Žandarmerijski narednik zamenio kokardu partizanskom zvezdom166
Borba nije vođena samo puškom167
Dušan Dugalić dolazi u odred169
Sukob sa Nemcima u Trnavi170
Narednik Triplak čuva žandarmsku čast173
Dankelmanova operacija čišćenja Kosmaja174
Napad na rudnik uglja u Misači176
Rađa se narodna revolucionarna vlast177
Borba na Svetinji180
Dva Engleza stupaju u odred184
Napad na Nemce u selu Bistrici185
Zaseda u Banji187
Zaseda u Krćevcu188
U vatrenom obruču192
Napad na Junkovac194
Borbe sa Nemcima na komunikaciji Topola - Natatlinci i druge akcije195
Napad na termoelektranu u Vreocima197
V glava
PLAMEN USTANKA SE ŠIRI
Nove nevolje i planovi generala Štala201
Kosta Pećanac organizuje sabor na Bukulji206
Sporazum sa gestapovcem Krausom210
Nemci tragaju za novim špijunima213
Štab Prvog šumadijskog odreda formira bataljone214
Dugalić i vojvoda oplenački217
Oslobađanje Rudnika i Stragara222
Nemci uništavaju propagandno odeljenje odreda225
Upravnik kraljevog imanja na Oplencu227
Narednik Skukalo beži, ali se ne predaje230
VI Glava
KRVAVA ŠUMADIJSKA JESEN
Borila se cela Šumadija235
Borba u Stepojevcu238
Sumiranje borbenih iskustava241
Druga borba na Svetinji241
Sporazum sa generalom Novakovićem245
Nemci okupljaju izdajnike srpskog naroda250
Borba na Prokopu259
Lovci u mutnom263
Voj na Svetiši265
General Štal traži pregovore275
Sukob na pruzi kod Kopljara280
Nemci traže partizansku bazu u Vinči283
Ravnogorski četnici dolaze u Šatornju287
Jačanje partizanskih seoskih straža288
Kraj vojvode oplenačkog289
Još jedan general dolazi u Jasenicu291
Treći bataljon upada u Aranđelovac293
VII Glava
ŠUMADIJA PONOVO POSTAJE ZONA RATNIH OPERACIJA
Operacije čišćenja generala Bemea303
Borbe na prilazima Gornjem Milanovcu307
General Štal i poručnik španske Republikanske armije310
Opsada Lazarevca313
Boj kod Belanovice317
Kragujevcu se nije moglo pomoći326
Borba u Progoreocima328
Boj u Krćevcu330
Ravnogorski četnici su mučki ubili velikog sina Šumadije Milana Blagojevića336
VIII glava
ŠUMADIJSKI PARTIZANI BRANE PRILAZE UŽIČKOJ REPUBLICI
Neprijatelj pregrupiše spage za drugu etapu operacije341
Borba u Junkovcu342
Borba u Vinči346
Borba u Trešljevici348
Kratak predah352
Trgovci bratskom krvlju354
Labudov bataljon progoni ravnogorce od Čačka do Pranjana367
Borbe na ostalim frontovima Šumadije372
Rudnička operacija360
IX glava
BORCI IZ ŠUMADIJE POSTAJU PROLETERI
Od Rudnika do Zlatara393
Šumadinci u Prvoj proleterskoj400
Šumadinci u Drugoj proleterskoj409
Pogibija Dušana Dugalića423
Dejstva 3. šumadijskog bataljona 2. proleterske brigade do povratka u Šumadiju425
X glava
OSEKA I NOVO RASPLAMSAVANjE ORUŽANE BORBE U ŠUMADIJI
U Šumadiji su jenjale ustaničke vatre437
Neprijatelj ponovo uspostavlja narušeni sistem vlasti441
"Mirni" zimski meseci u Šumadiji 1942. godine443
Obnavljanje Prvog šumadijskog odreda "Milan Blagojević"445
U Šumadiji se ponovo rasplamsava oružana borba452
Kraj 1942. godine - velika prekretnica458
Pripreme za zimske uslove ratovanja460
Dejstvo Prvog šumadijskog odreda u zimskim mesecima 1943.463
Pogibija komandanta odreda Milorada Labudovića Labuda466
Partizanske baze i zimovnici u Šumadiji468
Dejstvo odreda početkom proleća 1943. godine473
Pokušaj Draže Mihailovića da terorom učvrsti svoj položaj u Šumadiji479
Dejstva odreda u maju i junu 1943.493
Značaj Prvog šumadijskog odreda u stvaranju Prvog bataljona NOV u Šumadiji496
Kratka istorija porodice Milutina Jelenića498
Borbena dejstza bataljona501
Uloga Prvog šumadijskog odreda u stvaranju Prve šumadijske brigade NOV i njenim početnim dejstvima507
Šumadija bez svoje brigade516
Preformiranje jedinica u Šumadiji520
Pala su dva člana okružnog komiteta, dva narodna heroja Šumadije u jednom danu527
Uloga Prvog šumadijskog odreda u stvaranju Druge šumadijske brigade i njenim dejstvima529
Poslednji dani borbe u Šumadiji535
BIBLIOTEKA