Radivoje Kovačević: DRAMA U VUKOSAVCIMA
BIBLIOTEKA

sadržajstranica
* * *
* cijela knjiga *
* * *
UMJESTO PREDGOVORA7
NAPOMENA AUTORA11
DRAMA U VUKOSAVCIMA13
Majevica, Semberija i Posavina pod oružjem14
Zakletva na Kurjaci17
Vukosavci - sjedište ustaničkog štaba18
Početak četničke izdaje20
Partijsko savjetovanje u Jablanici25
Polazak kurira za Birač30
Slučaj kurira31
Poruka štabu četnika u Tobutu38
Partizani, zlo vam se sprema43
Dogovori četnika sa ncdićevcima, domobranima i Nijemcima47
U četničkom štabu u Tobutu51
Noć koljača "Gvozdenog bataljona"55
Krvava zora u partizanskom štabu57
Posljednji juriš Irca i Spanca64
Uznemirenost na Površnicama76
Pogibija komesara Štrajka i drugova82
Komanda mjesta u Loparama88
Prepirka sa vojvodom Kerovićem91
Svi smo mi vojnici Partije100
Komandant Irac je živio za revoluciju107
Smrt partijskog sekretara Pere Ćuskića118
Teška noć pored izginulih saboraca124
Ponoćni pomen izginulim drugovima129
Otvorena izdaja Dure Bižića137
Proglas Okružnog komiteta KPJ za Majevicu139
Šest mjeseci borbe podaleko od Majevice152
Maleševci - za Vukosavce154
Junaci iz pjesme i priče .161
PJESME POSVEĆENE JUNACIMA DRAME NA VUKOSAVCIMA165
KRAĆI BIOGRAFSKI PODACI O BORCIMA PRVOG MAJEVIČKOG NOP ODREDA POGINULIM U PERIODU OD 20. DO 28. FEBRUARA 1942179
BIBLIOTEKA