Živojin Nikolić-Brka: JUGOISTOČNA SRBIJA U NARODNOOSLOBODILAČKOM RATU I REVOLUCIJI 1941 - 1945
BIBLIOTEKA

sadržajstranica
* * *
* cela knjiga *
* * *
I DEO
O PISCU I VREMENU (akademik Pavle Savić)5
PREDGOVOR (akademik Vladimir Dedijer)7
APRILSKI RAT, PRIPREME KPJ ZA NOB I DEJSTVA PARTIZANSKIH ODREDA NA TERITORIJI JUGOISTOČNE SRBIJE 1941. GODINE11
Jugoistočna Srbija u aprilskom ratu 1941. godine11
Učešće Bugarske na strani Nemačke u napadu na Jugoslaviju aprila 1941. godine15
Stanje organizacije KPJ na teritoriji jutoistočne Srbije posle aprilskog rata21
Prenošenje odluke o otpočinjanju NOB-a i prve akcije protiv okupatora u jugoistočnoj Srbiji28
Formiranje partizanskih odreda jugoistočne Srbije i njihova dejstva u toku avgusta i septgembra 1941. godine40
Vranjski PO44
Leskovački PO47
Babički PO51
Toplički PO i četnici Koste Milovanovića-Pećanca54
Ozrenski PO63
Svrljiški PO66
II DEO
STVARANJE I ODBRANA SLOBODNE TERITORIJE JUGOISTOČNE SRBIJE, OKTOBAR 1941-MART 1942.77
Partizanski odredi jugoistočne Srbije i Savetovanje u Stolicama77
Obrazovanje Jablaničkog PO i stvaranje jedinstvene slobodne teritorije nakon oslobađanja Lebana80
Dejstva po komunikaciji (pruzi) Niš-Pirot, Niš-Stalać i Niš-Grdelica-Ristovac oktobra-decembra 1941. godine90
Pokušaj obnove NOB-a i Vranjskog PO na teritoriji Vranja krajem 1941. godine93
Povratak Babičkog odreda na Babičku goru i stvaranje slobodne teritorije u trouglu Leskovac-Vlasotince-Bela Palanka-Niš-Leskovac98
Aktivnost Svrljiško-nišavskog i Ozrenskog odreda u novembru i decembru 1941. godine102
Dolazak I bugarskog okupacionog korpusa u jugoistočnu Srbiju i njegova borba protiv NOP-a107
III DEO
KRIZA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U JUGOISTOČNOJ SRBIJI 1942. GODINE 115
Smanjenje PO u jugoistočnu Srbiju kao posledica dolaska I bugarskog okupacionog korpusa115
Formiranje Povereništva PK Srbije za jugaistočnu Srbiju i njegova uloga u periodu krize 1942. godine125
Bugarski i nemački okupatori kao uvod u ofanzivu vrše masovna streljanja januara i februara134
Nelrijateljska ofanziva, operacija čišćenja - Lebruar-mart 1942. na Babičkoj gori, u Zaplanju i na Suvoj planini južno od Niša140
Nestanak Leskovačkog PO u "Operaciji čišćenja" marta 1942. godine148
"Operacija čišćenja" marta 1942. u Pustoj Reci i raspuštanje Jablaničkog odreda151
Toplički odred u februarsko-martovskoj ofanzivi, "operaciji čišćenja"158
Leskovački okrug bez OK KPJ i partizanskih odreda - Leskovački PO164
Babički PO166
Jablanički PO168
Stanje NOB-a preko demarkacione linije 1942.171
Negativne posledice posle vraćanja boraca iz PO na teritoriju Pirota, Vranja, Lužnice, Crne Trave i Masurice176
Prelazak drute čete Babičkog odreda u crnotravski rejon marta 1942. god.180
Mere PK i GŠ Srbije za očuvanje i obnovu partizanskih odreda jugoistočne Srbije u periodu april-jul 1942. godine194
Druga faza krgae NOP-a jun-septembar 1942. godine u jugoistočnoj Srbiji200
Junska neprijateljska ofanziva na Jastrepcu, Ozrenu i Svrljiškim planinama202
Aćimovićeva ofanziva jula 1942. na Ozrenski i Nišavski PO203
Aćimovićeva ofanziva avgust-septembar 1942. na Jastrebački i Rasinski PO210
Borbena aktivnost Leskovačkog i Babičkog odreda u periodu Aćimovićevih ofanziva215
Formiranje Jablaničko-pasjačkog PO "Stanimir Veljković"217
IV DEO
PREKRETNICA U RAZVOJU NOB-a KRAJEM 1942. I STVARANJE SLOBODNIH TERITORIJA 1943. GODINE U JUGOISTOČNOJ SRBIJI225
PK Makedonije preko Babičkog odreda uspostavlja vezu sa PK Srbije, odnosno sa CK KPJ i Vrhovnim štabom225
Formiranje OK Leskovca, prelaz PK u Leskovac i održavanje aktivnosti PO227
Formiranje Vranjskog odreda "Sima Pogačarević" i Babičkog odreda235
Neprijateljska ofanziva "Rudolf" u rejonu Leskovca-Prokuplja novembra 1942. godine239
PO preuzimaju inicijativu u jugoistočnoj Srbiji krajem 1942. godine254
Borbena aktivnost PO u rejonu Leskovca, Kruševca i Niša, u januaru 1943. godine pre dolaska Tempa276
Borbena aktivnosg Vranjskog odreda u januaru i februaru 1943. godine do dolaska Svetozara Vukmanovića-Tempa u crnotravski kraj284
Formiranje I južnomoravskog partizanskog odreda (JMPO) februara 1943. godine289
Preimenovanje i reorganizacija Vranjskog PO u II JMPO februara 1943. godine293
Borbene aktivnosti II JMRO (Vranjskog) u periodu IV neprijateljske ofanzive na NOV i POJ (Vajs II i "Mostar")299
Borbene aktivnosti I JMRO u periodu IV neprijateljske ofanzive na NOV i POJ (Vajs II i "Mostar")304
Rasinski PO u borbi sa četnicima DM 1943. godine308
Proces razvoja četnika DM u jugoistočnoj Srbiji312
Borbena dejstva II JMRO u aprilu i maju 1943. u stvaranju slobodne teritorije oko Crne Trave i Lužnice323
Stvaranje slobodne teritorije Pčinja-Kozjak, i borbena aktivnost II JMRO u toku juna i jula 1943. godine od Pirota do Kumanova331
Bugarska ofanziva na slobodne teritorije: Crna Trava-Lužnica i Pčinja-Kozjak jula 1943.341
V DEO
FORMIRANJE NOV U SRBIJI 1943. GODINE349
Odluka PK Srbije o formiranju brigade u Šumadiji349
Četnici DM kao drugi front PO u jugoistočnoj Srbiji358
Uloga udarnih bataljona u učvršćivanju slobodnih teritorija jugoistočne Srbije u septembru 1943.370
Kumanovski partizanski odred375
Pomoć u formiranju Trnskog butarskog partizanskog odreda388
Kapitulacija Italije i njen odraz na uslove NOB-a u Srbiji, a osobito na borbe u jugoistočnoj Srbiji391
Formiranje I šumadijske i I i II južnomoravske brigade NOV u Srbiji401
Partijsko i vojno savetovanje u Crnoj Travi od 25. X do 6. XI 1943. godine411
Formiranje kosovskih bataljona i brigada na teritoriji jugoistočne Srbije417
Prvi "Operativni štab" i dolazak vojnih misija Velike Britanije na teritoriju II JMPO424
VI DEO
USPOSTAVLJANJE NEPOSREDNE RADIO-VEZE S VRHOVNIM ŠTABOM I PRETVARANJE JUGOISTOČNE SRBIJE U BAZU ZA RAZVOJ NOB-a U SRBIJI I ISTOČNOJ MAKEDONIJI435
"Januarska - totalna" bugarska ofanziva na slobodnu teritoriju Crna Trava-Lužnice i Pčinja-Kozjak 1944. godine435
Napad na Krgau Palanku i formiranje "novog operativnog štaba" u rejonu Kozjak-Pčinja444
Formiranje novih brigada NOV-e u jugoistočnoj Srbiji i njihove borbe u toku januara i februara 1944.451
Slobodna teritorija Pčinja-Kozjak. BAZA za rad člana Vrhovnog štaba i CK KPJ Svetozara Vukmanovića-Tempa, CK Makedonije, Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i štaba Kosovske operativne zone463
Prva neposredna radio-veza NOP-a jugoistočne Srbije s Vrhovnim štabom NOV i POJ470
Pokušaj prodora "Udarne grupe" NOV u Srbiju i neprijateljske martovske ofanzive u jugoistočnoj Srbiji473
Borbena aktivnost brigada i PO u pretvaranju jugoistočne Srbije u bazu NOP-a u ovom delu Jugoslavije484
Bugarska ofanziva maja-juna 1944, na desnoj obali Južne Morave495
Bugarska monarhistička armija glavni oslonac CK BRP/K u razvoju ustanka u Bugarskoj u 1944. godini513
VII DEO
FORMIRANJE DIVIZIJA NOV U JUGOISTOČNOJ SRBIJI I NJIHOVA ULOGA U ODLUČUJUćOJ BORBI ZA SRBIJU521
Likvidacija četnika Draže Mihajlovića na teritoriji jugoistočne Srbije521
Neprijateljska ofanziva "Trumf - HALALI" i prodor "Operativne grupe" NOV u Srbiji539
Prekid pruge Skopje-Niš kao i povezivanje s Crvenom Armijom divizije NOV Srbije postigle su još jedan uspeh od strateške važnosti553
Zaključak565
BIBLIOTEKA