Velimir Terzić: SLOM KRALJEVINE JUGOSLAVIJE; uzroci i posledice poraza - knjiga 2
BIBLIOTEKA

sadržajstranica
* * *
* cela knjiga *
* * *
OBOSTRANI PLANOVI, PRIPREME / RASPORED SNAGA 6. APRILA 19415
    Nemačke pripreme, planovi i snage do 27. marta 19417
        Hitlerove odluke za napad na Grčku i Sovjetski Savez10
        Nepoverenje između sila Osovine17
        Koncentracija nemačkih snaga u Rumuniji19
        Hitlerova odluka da pruži pomoć Italiji u Africi i Albaniji20
        Sastanak Hitlera i Musolinija u Berghofu 19-20. januara 194122
        Ulazak nemačkih trupa u Bugarsku24
        Hitlerova konferencija sa nemačkim šefovima 17. marta 194127
        Nemačkoi talijanski razgovori o nemačkom napadu na Grčku27
        Raspored nemačkih snaga 25. marta 1941.29
    Nemačke pripreme i planovi od 27. marta do 6. aprila 1941.30
        Nemački ratni plan za napad na Jugoslaviju30
        Pripreme za sadejstvo nemačkih. italijanskih, mađarskih i bugarskih snaga36
         Predlog za koordinaciju nemačkih i italijanskih operacija protiv Jugoslavije 28. marta 194136
        Hitlerov poziv Mađarskoj i Bugarskoj da učestvuju u napadu na Jugoslaviju39
        Nemački plan za operacije mađarske vojske41
        Bugaraka ne želi da učestvuje u napadu na Jugoslaviju42
        Nemačke propagandne mere uoči napada43
        Česte promene planova Nemačke i Italije za razbijanje Jugoslavije45
    Tok nemačkih vojnih priprema za napad na Jugoslaviju47
        Osnovna ideja vođe Rajha za napad na Jugoslaviju i Grčku51
        Operacijske zapovesti komandanata Flote 4, 12. i 2. armije52
        Procena situacije i odluka komandanta nemačke 2. armije57
        Direktiva za razvoj za "Poduhvat 25"58
        Sadejstvo Mađarske, Bugarske i Rumunije63
Italijanski planovi i pripreme do 27. marta 194167
    Ratni plan "P. R-12"67
    Ratni plan "E" (Emergenza) od 19. avgusta 194067
Italijanske pripreme I planovi posle 27. marta 194172
    Italijanske pripreme u Albaniji do početka operacija73
    Italijanske pripreme u Istri do poćetka napada74
    Direktive italijanskog Generalštaba vojske za napad na Jugoslaviju75
    Hitlerovo pismo Musoliniju i Muslolinijev odgovor Hitleru79
    Raspored italijanske 2. armije noću 5/6. aprila i zapovesti komandanta 2. armije od 6. i 9. aprila80
Mađarske pripreme za napad na Jugoslaviju85
Uloga Bugarske i Rumunije u napadu na Jugoslaviju87
    Glavne karakteristike planova i snaga sila Osovine87
Jugoslovenske pripreme, planovi i snage99
    Organizacija i formacija jugoslovenskih snaga100
    Opšta organizacija vojne sile100
    Popuna vojne sile ljudstvom101
    Mirnodopska organizacija vojske102
    Ratna formacija vojske106
    Mirnodopska organizacija vazduhoplovstva111
    Ratna formacija vazduhoplovstva112
    Mirnodopska organizacija Ratne mornarice117
    Ratna formacija Ratne mornarice119
    Naoružanje i oprema jugoslovenske vojske122
    Jugoslovenska vojna doktrina126
    Komandni kadar jugoslovenske vojske130
    Nastava i taktička upotreba jugoslovenskih oružanih snaga131
Materijalne ratne pripreme134
    Industrijalizacija zemlje135
    Ratna industrija137
    Nabavka ratnog materijala u inostranstvu140
    Popuna jugoslovenske vojske transportnim sredstvima143
    Finansiranje jugoslovenskih ratnih izdataka143
    Neke mere odgovornih faktora za odbranu zemlje (period 1938-1940)147
Utvrđivanje151
    Utvrđivanje od 1939-1941. godine152
Jugoslovenski ratni planovi156
    Ratni planovi do 1938. godine157
    Ratni planovi u periodu 1939-1941159
    Ratni plan "S" (Severni front)159
    Ratni plan R-40.161
    Ratni plan R-41164
    Projekt strategijskog razvoja164
Osiguranje granica175
    Osiguranje unutrašnjosti teritorije176
    Osiguranje teritorije od napada iz vazduha178
Uređenje pozadine181
    Plan za uređenje komunikacija181
    Plan za organizaciju snabdevanja vojne sile u ratu182
    Plan uređenja pozadine za razni slučaj "R-41"184
    Karakteristike ratnog plana "R41"186
Mobilizacijske pripreme195
    Pripreme za opštu državnu mobilizaciju195
    Pripreme za mobilizaciju vojne sile198
    Pripreme za koncentraciju203
Mere za povećanje borbene gotovosti205
    Aktiviranje i pozivanje na vežbu206
    Uklanjanje pripadnika nacionalnih manjina iz operativnih jedinica222
    Mere za sprečavanje plovidbe Dunavom, Tisom i Dravom222
    Premeštaj vazduhoplovnih baza i glavnih slagališta životnih i ubojnih potreba222
Vojne pripreme od 27. marta do 6. aprila 1941223
    Naređenje za mobilizaciju (opšte aktiviranje)223
    Izvršenje opšteg aktiviranja227
    Pokušaj izvršenja koncentracije229
    Pokušaj izvršenja strategijskog razvoja233
Grčko-britanskl planovi i snage241
Raspored snaga zaraćenih strana 6. aprila 1941247
    Raspored snaga sila Osovine247
    Raspored i stanje jugoslovenske vojske250
    Štab Vrhovne komande -252
    Treća grupa armija252
    Treća armija253
    Trupe 3. armijske oblasti254
    Rezerva 3. grupe armija256
    Samostalna 5. armija256
    Samostalna 6. armija258
    Druga grupa armija259
    Prva armija259
    Druga armija --260
    Prva grupa armija -262
    Sedma armija265
    Rezerva Prve grupe armija266
    Trupe Primorske armijske oblasti266
    Rezerva Vrhovne komande267
    Ratno vazduhoplovstvo268
    Ratna mornarica271
TOK OPERACIJA277
Početni operacijski planovi277
Prva faza raza (od 6. do 10. aprila)279
    Iznenadni napad Nemačke na Jugoslaviju bez objave rata280
    Napad nemačke 12. armije 6. aprila281
    Hitlerov proglas nemačkom narodu283
    Hitlerova dnevna zapovest vojnicima Jugoistočnog fronta284
    Objašnjenje Nemačkog ministra inostranih poslova28-
    Deklaracija Nemačke vlade o napadu na Jugoslaviju285
    Memorandum uz službeno objašnjenje o napadu na Jugoslaviju286
    Službeno saopštenje fašističke Italije o napadu na Jugoslaviju287
    General Mihailo Bodi o iznenadnom napadu289
    Dejstva nemačke avijacije 6. aprila (Operacija .Kazna.)289
    Dejstva jugoslovenske avijacije 6. aprila293
    Dejstva 6. aprila na frontu 3. grupe armija294
    Boj na Stracinu296
    Događaji 6. apriia na frontu 5. armije297
    Događaji 6. aprila na frontu 6. armije297
    Događaji 6. aprila na Albanskom frontu - zatišje298
    Događaji 6. aprila na frontu 2. grupe armija - zatišje298
    Dejstva 6. aprila na frontu I. grupe armija299
    Početna dejstva Nemačke 2. armije300a
    Jugoslovenska Rama mornarica 6. aprila300b
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 6. aprila301
    Rad jugoslovenske vlade 6 aprila303
Operacije 7. aprila304
    Dejstva avijacije 7. aprila304
    Dejstva 7. aprila na frontu 3. grupe armija305
    Dejstva 7. aprila na frontu 5. armije310
    Dejstva 7. aprila na frontu 2. grupe armija311
    Dejstva 7. aprila na frontu 1. grupe armija3 U
    Dejstva 7. aprila na Primorskom frontu317
    Jugoslovenska Ratna mornarica 7. aprila317
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 7. aprila.318
    Rad jugoslovenske vlade 7. aprila319
    Dejstva 7. aprila prema neprijateljskim podacima321
    Reakcija SAD, Bugarske i Rumunije na događaje u Jugoslaviji323
Operacije 8. aprila323
    Dejstva nemačke i italijanske avijacije 8. aprila323
    Dejstva jugoslovenske avijacije 8. aprila324
    Dejstva 8. aprila na frontu 3. grupe armija326
    Dejstva 8. aprila na frontu 5. armija329
    Koncentracija jedinica 6. armije 8. aprila332
    Dejstva 8. aprila na frontu 2. grupe armija332
    Dejstva 8. aprila na frontu J. grupe armija333
    Događaji 8. aprila na Primorskom frontu337
    Ratna mornarica 8. aprila337
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 8. aprila338
    Rad jugoslovenske vlade 8. aprila540
    Razvoj događaja 8. aprila prema Nemačkim i italijanskim podacima341
Operacije 9. aprila343
    Dejstva avijacije 9. aprila343
    Dejstva 9. aprila na frontu 3. grupe armija344
    Dejstva 9 aprila na frontu 5. armije .-546
    Dejstva 9. aprila na frontu 6. armije348
    Dejstva 9. aprila na frontu 2 grupe armija348
    Dejstva 9. aprila na frontu 1. grupe armija349
    Događaji 9. aprila na Primorskom frontu353
    Jugoslovenska Ratna mornarica 9. aprila353
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 9. aprila354
    Rad jugoslovenske vlade 9. aprila355
    Razvoj događaja 9. aprila prema neprijateljskim podacima356
Operacije 10. aprila359
    Dejstva avijacije 10. aprila359
    Dejstva 10. aprila na frontu 3. grupe armija360
    Dejstva 10. aprila na frontu 5. armije361
    Dejstva 10. aprila na frontu 6. armije363
    Izveštaj Komande 12. armije o operacijama 10. aprila363
    Dejstva 10. aprila na frontu 2. grupe armija364
    Dejstva 10. aprila na frontu I. grupe armija365
    Proglašenje Nezavisne Države Hrvatske372
    Proglas slovenačkog "Narodnog sveta" 10. aprila375
    Događaji 10. aprila na Primorskom frontu377
    Jugoslovenska Ratna mornarica 10. aprila378
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 10. aprila379
    Rezime događaja 10. aprila381
    Odluka Nemačke Vrhovne komande za dalje operacije382
Tok operacija u Grčkoj od 6. do 10. aprila382
    Operacije u toku 6. aprila383
    Operacije u toku 7. aprila384
    Operacije u toku 8. aprila384
    Operacije u toku 9. aprila385
    Operacije u toku 10. aprila385
Druga faza rata (od 11. do 13. aprila)385
Operacije 11. aprila386
    Dejstva 11. aprila na frontu 3. grupe armija386
    Dejstva 11. aprila na frontu 5. armije387
    Dejstva 11. aprila na frontu 6. armije388
    Dejstva 11. aprila na frontu 2. grupe armija389
    Dejstva 11. aprila na frontu 1. grupe armija390
    Događaji 11. aprila na Primorskom frontu393
    Dejstva Ratnog vazduhoplovstva 11. aprila394
    Ratna mornarica 11. aprila394
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 11. aprila396
    Rad jugoslovenske vlade 11. aprila398
    Tok operacija 11. aprila prema neprijateljskim podacima399
Operacije 12. aprila401
    Dejstva jugoslovenske avijacije 12. aprila402
    Dejstva 12. aprila na frontu 3. grupe armija402
    Dejstva 12. aprila na frontu 5. armije403
    Dejstva 12. aprila na frontu 6. armije404
    Dejstva 12. aprila na frontu 2. grupe armija404
    Dejstva 12. aprila na frontu 4. armije406
    Događaji 12. aprila na Italijansko-jugoslovenskom frontu407
    Događaji 12. aprila na Primorskom frontu407
    Ratna mornarica 12. aprila408
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 12. aprila409
    Rad jugoslovenske vlade 12. aprila411
    Dnevni izveštaji Nemačke i italijanske Vrhovne komande i saopštenje mađarskog Generalštaba od 12. aprila za dejstva od 11. aprila412
    Dejstva 12. aprila prema Ratnom dnevniku Nemačke 2. armije412
Operacije 13. aprila414
    Dejstva avijacije 13. aprila415
    Dejstva 13 aprila na frontu 3. grupe armija415
    Dejstva 13. aprila na frontu 5. armije416
    Dejstva 13. aprila na frontu 6. armije418
    Dejstva 13. aprila na frontu 2. grupe armija418
    Dejstva 13. aprila na frontu 4. armije419
    Događaji 13. aprila prema Nemačkim podacima420
    Događaji 13. aprila na Italijansko-jugoslovenskom frontu422
    Događaji 13 aprila na Primorskom frontu423
    Ratna mornarica 13. aprila424
    Poziv britanske vlade jugoslovenskim narodima i saopštenje sovjetske agencije TASS425
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 13. aprila426
    Rad jugoslovenske vlade 13. aprila428
Tok operacija u Grčkoj od 11. do 13. aprila430
    Operacije u toku 11. aprila430
    Operacije u toku 12. aprila430
    Operacije u toku 13. aprila430
Treća faza rata (14-18. aprila). Kapitulacija i njeno izvršenje431
Operacije 14. aprila431
    Stanje jugoslovenske vojske 14. aprila433
    Ratna mornarica 14. aprila436
    Rad jugoslovenske Vrhovne komande 14. aprila436
    Rad jugoslovenske vlade 14. aprila439
    Pokušaji pregovora o primirju443
Događaji u toku 15. aprila448
    Bekstvo jugoslovenske vlade u Nikšić i u Grčku453
Događali u toku 16. aprila455
Događaji 17. aprila460
    Potpisivanje kapitulacije462
    Rad jugoslovenske vlade 17. aprila. Sednica vlade u Atini465
Događali 18. aprila466
    Izvršenje kapitulacije jugoslovenske vojske467
Događaji 19. aprila469
Događaji od 20. do 24. aprila470
Tok operacija u Grčkoj od 14. do 17. aprila474
    Operacije 14. aprila474
    Operacije 15. aprila474
    Operacije 16. aprila475
    Operacije 17. aprila475
Uticaj pete kolone na vodenje aprilskog rata 499
Organizacija italijanske obaveštajne službe505
    Dejstvo pete kolone u kopnenoj vojsci506
    Dejstvo pete kolone u Ratnom vazduhoplovstvu508
    Dejstvo pjete kolone u Ratnoj mornarici509
    Dejstvo pete kolone u pozadini511
Osvrt na komandovanje i dejstva pojedinih jedinica jugoslovenske vojske514
Rad Vrhovne komande514
    Treća grupa armija515
    Treća armija515
    Trupe 3. armijske oblasti516
    Peta armija518
    Šesta armija519
    Druga grupa armija520
    Prva grupa armija521
    Četvrta armija522
    Sedma armija523
    Trupe Primorske armijske oblasti523
    Strategijska rezerva523
    Ratno vazduhoplovstvo524
    Ratna mornarica529
Primerno držanje nekih jedinica530
U kopnenoj vojsci530
    Kod Trupa 3. armijske oblasti531
    Kod 5. armije532
    Kod 6. armije533
    Kod 1. armije534
    Kod 4. armije534
    Kod 7. armije534
    Kod Trupa Primorske armijske oblasti535
U Ratnom vazduhop/ovsrvu535
U Ratnoj mornarici i Rečnoj flotili540
Graničari posadne jedinice i željezničari541
Starešinski kadar i borci541
POSLEDICE PORAZA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U APRILSKOM RATU 1941545
Podela i okupacija jugoslovenske teritorije547
    Nemačka interesna sfera551
    Italijanska interesna sfera553
Sistem okupacije u nemačkoj okupacionoj zoni557
    Okupacija Srbije sa delom Kosova i Metohije558
    Okupacija Slovenije565
Italijanska okupaciona zona579
    Okupacija italijanske zone u NDH579
    Okupacija Slovenije u italijanskoj zoni583
    Okupacija Crne Gore, Kosova i Metohije i zapadne Makedonije585
Okupacija Makedonije590
    Bugarska okupaciona zona590
    Italijanska okupaciona zona Makedonije595
Okupacija Kosova i Metohije596
    Bugarska okupaciona zona597
    Italijanska okupaciona zona597
Mađarska okupaciona zona599
    Okupacija Banata602
    Jačina okupatorskih snaga u Jugoslaviji do početka ustanka 1941. godine604
Ljudski i materijalni gubici605
    Zločini okupatora i njegovih pomagata608
OPŠTI ZAKLJUČAK621
Unutrašnja politika621
Uticaj obaveštajne službe neprijatelja i pete kolone626
Spoljna politika629
    O pristupanju Jugoslavije Trojnom paktu641
Državni udar i rad vlade generala Simovića645
Odnos snaga647
Ratni planovi649
Mobilizacija i tok operacija653
    General Simović o uzrocima poraza 1941 i razlozima za odlazak vlade iz zemlje664
PRILOZI672
Broj 9 - Ekonomski odnosi sa Nemačkom i drugim državama od 1939-1941. godine672
Broi 10 - Teškoće Jugoslavije oko nabavke naoružanja i realizacije kredita683
Broj 11 - Jugoslovenske mere za utvrđivanje i sprečavanje695
Broj 12 - Neki razlozi smenjivanja generala Simovića sa položaja načelnika Glavnog generalštaba703
Broj 13 - Komandni sastav jugoslovenske vojske705
Broj 14 - Operacija "Kazna" ("Strafgericht")713
Broj 15 - Proglašenje Nezavisne Države Hrvatske. Uloga Hrvatske seljačke i Hrvatske građanske zaštite u preuzimanju vlasti719
Broj 16 - Izjava generala M Bodija o kapitulaciji lugoslovenske vojske732
Broj 17 - Aleksandar Cincar-Markovtć o pregovorima za kapitulaciju (izvod)739
SKRAĆENICE743
LITERATURA747
Registar ličnih imena767
Registar geografskih naziva785
Registar ustanova, organizacija, jedinica i drugih pojmova819
BIBLIOTEKA