Titovo doba: Hrvatska prije, za vrijeme i poslije (zbornik radova)
BIBLIOTEKA

sadržajstranica
* * *
* korice *
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Predgovor (Dr. sc. Tomislav Badovinac)7
I.
DRUŠTVENO-POLITIČKA OBILJEŽJA HRVATSKE
Prof. dr. sc. Branko Dubravica: Hrvatska u Kraljevini SHS/Jugoslaviji21
Dr. sc. Tomislav Badovinac: Hrvatska u Drugome svjetskom ratu53
Mr. sc. Ivan Fumić: Logori na teritoriju Nezavisne Države Hrvatske72
Akademik Petar Strčić: "Bleiburg" - mit i stvarnost87
Prof. dr. sc. Dejan Jović: Hrvatska u socijalističkoj Jugoslaviji103
Dr. sc. Ivan Perić: Hrvatski nacionalizam136
Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina: Hrvatska/Jugoslavija u svjetskoj politici147
Milan Gavrović: Hladni rat poslije hladnog rata184
Kiro Gligorov: Kako je došlo do disolucije u Jugoslaviji195
II.
RAZVITAK GOSPODARSTVA I RAZINA ŽIVOTA GRAĐANA HRVATSKE
Prof. dr. sc. Anđelko Runjić - dr.sc. Tomislav Badovinac: Bitne oznake gospodarskog razvitka Hrvatske do 1945.209
Prof. dr. sc. Dragomir Vojnić: Razvitak gospodarstva Hrvatske231
Prof. dr. sc. Dragomir Vojnić: Reforma i tranzicija - kritički osvrt na događanja u prijelomnim vremenskim razdobljima296
Prof. dr. sc. Ivan Teodorović: Industrijalizacija i deindustrijalizacija308
Akademik Vladimir Stipetić: Poljoprivreda Hrvatske337
Prof. dr. sc. Branko Blažević - Krešo Piškulić: Karakteristike razvitka turizma i turističke politike u Hrvatskoj362
Dr. sc. Danijel Režek: Razvitak građevinarstva u Hrvatskoj394
Stipe Tonković: Kako se živjelo u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj - životni standard415
Akademik Ivo Perišin: Bankarski i financijski sustav u Titovo doba457
III.
RAZVITAK I DOSTIGNUĆA KULTURE I KULTURNE POLITIKE U HRVATSKOJ
Nikica Mihaljević: Kultura i kulturna politika u Hrvatskoj469
Prof. dr. sc. Milan Kangrga: Značenje časopisa "Praxis" i "Korčulanske ljetne škole" za kulturu i razvitak kulture535
Pogovor (Akademik Adolf Dragičević)549
BIBLIOTEKA