USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE, ZBORNIK - knjiga II
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* cela knjiga (.pdf) *
* * *
Voja Leković: DO ODLASKA IZ BEOGRADA9
Janko Tadić: ŽUPOPIVSKI PARTIZANSKI BATALJON U USTANKU 1941.39
Niko Šilih: DOLENJSKA 1941.58
Miloš Zekić: USTANAK U BIRČU - BIRČANSKI PARTIZANSKI ODRED83
Tomo Nikšić: U LICI 1941.104
Gojče Stevkovski: FORMIRANJE I SLOM PRVIH KUMANOVSKIH ODREDA 1941.118
Nemanja Marković, Rade Mitrović: KRAGUJEVAC U 1941. GODINI126
Andrija Pejović: BORBA U KOŠĆELAMA (15. jula 1941)139
Janez Hribar: RAZVOJ NOB U NOTRANJSKOJ 1941.151
Grga Jankez: SJECANJA NA RAD OK KPH BJELOVAR I DEJSTVA USTANIČKIH GRUPA161
Adem Hercegovac: OD PARTIZANSKIH GRUPA DO 4. KRAJIŠKOG NOP ODREDA U CENTRALNOJ BOSNI181
Pavle Jovićević: POLITIČKA SITUACIJA I RAD PARTIJSKE ORGANIZACIJE NA KOSOVU I METOHIJI PRED RAT I U 1941. GODINI204
Mića Jeremić: NARODNOOSLOBODILAČKA VLAST U RAĐEVINI 1941.249
Dr Vlado Vidović: PLAMEN USTANKA I REVOLUCIJE ZAHVATIO JE I NAŠ KRŠ273
Franc Škoberne: POMURJE 1941.301
Tripo Šarenac: PRIPREME ZA USTANAK I PRVE BORBE U BILEČKOM SREZU317
Ignjatije Perić: RAZVOJ I AKCIJE PARTIZANSKOG ODREDA »DEBELA KOSA«343
Asparuh Korubinovski: RAD PARTIJSKE ORGANIZACIJE U DUVANSKOJ STANICI U PRILEPU 1941. GODINE364
Radislav Nedeljković: ČACANSKI OKRUG U USTANKU 1941.369
Dušan Vuković: PRVI GERILSKI ODRED I NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI U ZETI379
Đoko Vukičević: LOVĆENSKI BATALJON U PLJEVALJSKOJ BICI38S
Gašpar Bergam: VEZA JE USPOSTAVLJENA394
Nikola Piljak: USTANAK U GLAMOČU399
Sima Relić: FRUSKOGORSKI PARTIZANSKI ODRED 1941.416
Danilo Milošević Sima: FABRIKA U PRVIM DANIMA REVOLUCIJE436
Joko Knežević: SJEĆANJE NA 1. DECEMBAR 1941.443
Anton Dežman: CANKARJEV BATALJON443
Slavko Mićanović: POČETAK ORUŽANE BORBE U BIJELJINSKOM SREZU464
Nikola Rački: USTANAK NA PODRUČJU KOTARA DELNICE475
Orde Mijajleski Ocka: MITING U SELU CAREVIĆ483
Branislav Božović: LAŽNA PARTIZANSKA RADIO-STANICA493
Velimir Jušković: USTANAK U MOJKOVCU I OKOLINI522
Zvonimir Komarica: PRVA ZAGREBAČKA GRUPA PARTIZANA533
Jovo Pavić: KRUŽNI MARŠ PARTIZANA OKO BOSANSKOG PETROVCA544
Jovan Čeda Kecman: BOLJEVAČKI PARTIZANSKI ODRED549
Spaso Drakić: ODLAZAK BORACA SA TERENA ZETE NA PLJEVLJA 1941.560
Radojica M. Vukičević: PRIPREME I RAZVOJ USTANKA NA PODRUČJU SELA STRAŠEVINE I OKOLINE562
Boris Grabnar: PRVI UDARCI571
Makso Dakić: BORBE 1. BATALJONA 3. KRAJIŠKOG NOP ODREDA KRAJEM 1941.593
Drago Gizdić: FORMIRANJE KAŠTELANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA608
Kiro Ristovski: PRIKUPLJANJE ORUŽJA U PRILEPU ZA 'USTANAK613
Jagoš Jovanović: PRVA GODINA NARODNE VLASTI U CRNOJ GORI (jul 1941. - jun 1942)6Ì6
Simo Todorović: SJECANJE NA NEKE AKCIJE BANIJSKIH PARTIZANA 1941.631
Žarko Zgonjanin: NA KARANU OD JULA DO SEPTEMBRA644
Stojan Milenković: AKCIJE SKOJEVSKIH UDARNIH GRUPA U LESKOVAČKOM KRAJU 1941. GODINE651
Kemal Sejfula: MUSLIMANSKA PARTIJSKA ĆELIJA U SKOPLJU 1941.659
Ilija Mugoša: IZLAZAK IZ OKUPIRANE PODGORICE676
Boco Lazović: PREDUSTANIČKO PROLJEĆE U NIKŠIĆU678
Stane Semič Daki: NAPAD NA LOŽ682
Branko Vignjević: SJEĆANJA NA »FRONT« USTANIKA U PODKOZARSKOM SELU KOMLENCU, I NA FORMIRANJE 2. KOZARSKE ČETE687
Idriz Ćejvan: FORMIRANJE I AKCIJE 2. (DUBIČKE) ČETE KOZARSKOG PARTIZANSKOG ODREDA692
Vlado Mutak: PARTIJSKA ORGANIZACIJA ŽELEZNIČARA U ZAGREBU 1941.699
Tome Bukleski Maculi: FORMIRANJE PRVE SEOSKE PARTIJSKE ĆELIJE U KIČEVSKOM KRAJU712
Milovan Milosavljević Mika: SEĆANJA NA FORMIRANJE I PRVA DEJSTVA 1. ŠUMADIJSKOG PARTIZANSKOG ODREDA715
Janko Lopičić: TRINAESTOJULSKI USTANAK POD OBODOM728
Vukalica Milutinović Đedo: ZA POSLEDNJI I ODLUČNI BOJ733
Sava Opačić: ^USTANAK U KNINSKOJ KRAJINI 1941.739
Milan Slani: SUŠAK U DANIMA USTANKA746
Dragutin Stanić, Mile Vučenović, Savo Kesar i Idriz Čejvan: FORMIRANJE I AKCIJE 1. ČETE KOZARSKOG NOP ODREDA U- TOKU 1941.750
Mitre Inadeski: TAJNA PARTIJSKA TEHNIKA U SKOPLJU754
Ali Šukrija: SITUACIJA 1941. NA PODRUČJU KOSOVSKE MITROVICE757
Jelena Drecun Kostić: KAKO SMO SE PRIPREMALE ZA USTANAK 13. JULA 1941.768
Jagoš i Mujo Šćekić: POLIČKI GERILSKI ODREDI I PRVI BERANSKI BATALJON770
Martin Greif: PRVA POHORSKA PARTIZANSKA ČETA776
Milorad Mijatović: UNIŠTENJE RUDNIKA LJEŠLJANA786
Dušan Čalić: SJEĆANJA NA USTANIČKU 1941. GODINU U SLAVONIJI792
Ratka Krstevska: AKTIVNOST NARODNE POMOĆI I ŽENSKE ORGANIZACIJE U PRILEPU 1941.820
Mitar Bajalica: NEODRŽANI GOVOR824
Zarije Škerović: UGRABILI SU GA ISPRED ITALIJANSKE STRAŽE829
Vojin Čorović: AKCIJE BUKOVIČKOG GERILSKOG ODREDA I ČETE PRVIH DANA USTANKA 1941.831
Grga Milašinčić Todorić: U OKUPIRANOM KARLOVCU S VODOM PARTIZANA835
Ruža Bak: BOMBE SU PRAVLJENE USRED SKOPLJA852
Gojko Durutović: ZBOR NA GORANSKOM 2. AVGUSTA 1941.855
Branko Zotović: ZAPIS IZ LJUBOMIRA858
Ratko Sofijanić: FORMIRANJE I PRVE AKCIJE MORAVIČKE ČETE »BOŠKO PETROVIĆ«879
PRILOG - DOKUMENTARNE FOTOGRAFIJE IZ 1941. GODINE
PREGLED LIKOVNIH PRILOGA
PREGLED DOKUMENTARNIH FOTOGRAFIJA IZ 1941. GODINE
BIBLIOTEKA