PRVA PROLETERSKA BRIGADA - SEĆANJA BORACA - KNJIGA 3
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
Uvodni deo
Đuro Lončarević: Povodom treće knjige »Prva proleterska«7
Prva proleterska12
Od Drvara do Lima
Uvodni tekst17
Mile Maksimović: U borbama sa Nemcima oko Mrkonjić-Grada19
Milutin Lutovac: Novo neugodno iskustvo26
Stanko Ravić: Ha Lisini29
Vlastimir Lazarević Mali: Bili smo iznenađeni36
Rade Bulajić: Matini ratni koncerti40
Radovan Pantelić Pura: »Za našu vojsku mora da ima«42
Dragiša Mitrović: Dobili smo tačne podatke44
Jagoš Žarić: Prva proleterska u drvarskoj operaciji47
Luka Božović: Kragujevački bataljon u borbama kod Drvara55
Dragoja Stojaković: Dobrovoljno na predstraži66
Vasko Radunović: U danonoćnim borbama oko Mliništa67
Salih Osmanbegović Osman: Kurirski zadatak71
Mile Maksimović: Dejstvovali smo i u pozadini neprijatelja76
Stevan Adamović: Jurišali smo s pokličem - za Tita!84
Danilo Radičević: Ha obezbjeđenju prolaza kolone Vrhovnog štaba .89
Danica Rosić: Dva dana i dvije noći91
Mš1utin Lutovac: U bolnici na Klekovači94
Branko Laura: I konjovodci su junački ginuli98
Milosav Bojić: Milivoje iz Dalmacije100
Teodosije Parezanović: Borbeno bratstvo sa bataljonom »Garibaldi«105
Antonio Mota: Hrabro Antonio, biće bolje110
Muhamed Osmanagić Medo: Pakao na Komaru116
Mišo Leković: Na Bašarinac polju118
Drago H. Milutinović: Ha strmim padinama planine Vranice121
Muhamed Osmanagić Medo: Podvig na vrhu Vranice123
Budoje Ralević: Preko pruge Sarajevo-Mostar125
Aleksa Nenadić: Oštetili smo oklopni voz127
Mihailo Batrović: Noćno izviđanje ispod Bjelašnice129
Omer Pezo: Zavarali smo neprijatelja133
Ljubo J. Mirković: Obostrano iznenađenje135
Husein Husetović: Primljen sam u Partiju137
Salih Osmanbegović Osman: Umjesto Bosanskog bataljona - Bosanci u svim bataljonima Prve proleterske139
Dušan Korać: Dalmatinci u Prvoj proleterskoj146
Jovan Vujošević Lola: Italijanski antifašisti u Prvoj proleterskoj151
Milusin Lutovac: Prekomorci158
Prilozi163
Na tlu Srbije
Uvodni tekst177
Vujadin Lazović: Kad smo zakoračili u Srbiju183
Miomir Mihailović Selja: Razvili smo proleterske zastave185
Dragoja Stojaković: Susreti u Srbiji187
Branislav Božović: Prvi koraci na tlu Srbije189
Muhamed Osmanagić Medo: U borbama na Palisadu191
Marko Milanović: Kako sam doživio prvi dan borbe za Palisad194
Nevin Šprljan: Razbili smo Bugarski puk197
Mišo Leković: Neuspela »parlamentarna« misija202
Spiro Ivanisevic: Medalja za hrabrost206
Tripo Vučinić: Predstavili smo se na proleterski način208
Savo Laban: Tri pisma Smilji Latinović212
Vasko Radunović: Razbijeni četnici na Jelovoj gori215
Tripo Vučinić: Od Jelove gore do Uba218
Vasko Radunović: Valjevo je oslobođeno223
Danilo Radičević: Oslobođenje Uba229
Teodosije Parezanović: Vojnostručna obuka u Kraljevačkom bataljonu231
Milan Marković: Ka Beogradu239
Aleksandar Belojević Ćabo: Susret sa Crvenom armijom244
Hajrudin Mehinagić: U prvom jurišu sa Crvenoarmejcima246
Vojislav Rajković: Pred napad na Beograd250
Blagoje Bogavac: Partizanski konj252
Radovan Pantelić Pura: Majka me nije prepoznala256
Prilozi259
Beograd
Uvodni tekst273
Jagoš Žarić: Prva proleterska u beogradskoj operaciji277
Živorad Đurđević: Novajlije u oslobaćanju Beograda294
Mile Maksimović: Od Avale do palate »Albanija«299
Spasoje Radovanović Selja: Neostvarena Mašina želja309
Dragoja Stojaković: Noć puna iznenađenja311
Milica Janković-Cvijović: Nekoliko stravičnih trenutaka u rukama neprijatelja314
Savo Puzić: Sa Crvenoarmejcima od Ralje do Kalemegdana316
Muhamed Osmanagić Medo: Oslobađali smo kuću po kuću - ulicu po ulicu325
Tripo Vučinić: Prodor preko Dedinja do Auto-komande329
Dušanka Jovanović-Rajković: Kalila sam se u borbi333
Vasko Radunović: Zauzeli smo »Glavnjaču«337
Đuro Ćuso: Razvlačili smo linije do streljačkih strojeva342
Milivoje Katić: Sa artiljercima pratim svoju brigadu344
Đuzepe Maras: Susret s Titom350
Miloš Kojić: Zastava Beogradskog bataljona zalepršala se na Kalemegdanu353
Veljko Kaluđerović: Predah u Beogradu357
Srdan Vukotić: Doprinos Garibaldinaca uspostavljanju prijateljskih odnosa između Jugoslavije i Italije359
Blagoje Bogavac: Dva rastanka363
Dr Miroslav Nikolić: Stupili smo u brigadu366
Branislav Božović: Takav je bio Lala374
Vojislav Rajković: O organizaciji Trećeg kragujevačkog bataljona380
Vitomir Pirak: Bio je to divan rastanak383
Prilozi387
Borbe u Sremu
Uvodni tekst407
Mišo Leković: Prva proleterska na sremskom frontu411
Ratko Čanak: Vatreno krštenje novodošlih omladinaca431
Savo Puzić: U obnovljenom Petom šumadijskom bataljonu435
Ivan Omerović: Bokun vina449
Miloš Kojić: Na ravnicama Srema451
Ljubo Đoković: U rovovima Srema456
Branivoj Đurđević: Omladinci Tamnave u Prvoj proleterskoj459
Andrija Katalinić: Tri ranjavanja na istom položaju464
Ankica Smajo-Bečić: Zvali su me Špure467
Nada Brezak: Ranjena471
Vidak Božović: Preko minskih polja i močvara473
Zagorka Kovačić: Suze na sremskom frontu478
Života Jakovljević: Preko močvare480
Dp Miroslav Nikolić: Sa protivkolcima y borbi483
Miloš Kojić: U Tovarniku i oko njega495
Aleksandar Đorđević: To je bio moj najduži dan498
Đorđe Čović: Bilo je teško502
Danilo Radičević: Protivnapad njemačkih snaga505
Jagoš Žarić: Teške borbe 17. januara507
Branislav Vuković: Ponovo sam primljen u SKOJ514
Rudi Kraina: Miniranje mosta u selu Nijemcima517
Savo Puzić: Iz ratnog dnevnika521
Đorde Pilčević: Moja brigada je moja rodna kuća524
Čedomir Đ. Stanojević: Kako je surov bio rat!526
Vujadin Lazović: Novak Radević Jovo530
Prilozi533
Od proboja
Uvodni tekst549
Mišo Leković: U jurišu obalom Dunava553
Jagoš Žarić: U proboju sremskog fronta560
Nevin Šprljan: Osvajan je rov po rov569
Mileena Vilotijević: Dragi Slobo i Dragane572
Milutin J. Jovićević: Proboj Prvog bataljona u rejonu Šarengrada575
Vladimir Buljagić: Slom »zmije Srema«579
Muhamed Osmanagić Medo: Nezadrživo gonimo neprijatelja582
Rako Duletić: Osam Stanišića585
Čedomir Stanojević: Borbe kod Požeških Sesveta589
Amadoni Amadorino: Ranjen i treći put592
Vidak Božović: Od Borova do Pleternice594
Dušan Čkrebić: Prisećanje na sremski front600
Vaso Starović: Jedna od najtežih borbi613
Milutin J. Jovićević: U borbi za Pleternicu616
Vladimir Buljagić: Juriš proleteri - Pleternica je pred nama620
Pavao Perlain: Gađamo »po zubu«623
Ilija Maljković: Sudar prsa u prsa624
Milutin Lutovac: Familija Šupe626
Nevin Šprljan: Na prilazima Ilovi630
Veljko Kaluđerović: Treći bataljon od Šarengrada do Zagreba633
Spasoje Radovanović Selja: Nerazdvojni komšija Tika638
Aleksa Đokić: Od Zlatibora do Zagreba643
Miloš Kojić: Artiljerijska baterija u završnim borbama648
Ivo Petrić: Rubac sa srpom i čekićem655
Milivoje Katić: Artiljerci u borbi za Vrbovec657
Mauricije Mario Faneli: Odlomci iz ratnog dnevnika660
Aleksa Nenadić: Poslednja tri dana rata666
Milica Janković-Cvijović: U bolnici sam dočekala oslobođenje671
Bogdan Zelić Boćo: Poslednji dan rata673
Živko Rosić: Završne borbe676
Ćiro Čulić: Braća Tudor678
Slavoljub Đukić: Od Valjeva do Trsta684
Prilozi687
Završni deo
Tripo Vučinić: Iz lične karte Prve proleterske713
Bibliografija Prve proleterske721
Na kraju treće knjige (pogovor)731
Registar733
BIBLIOTEKA