Krstivoje Milosavljević: OSAMNAESTA SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
UVODNI DEO
PREDGOVOR5
U TOPLICA - ZAVIČAJ BRIGADE9
U FORMIRANJE BRIGADE I NJENE PRVE BORBE18
Pripreme i formiranje 18. brigade18
Javorac - vatreno krštenje33
Za vreme neprijateljske ofanzive39
Ponovo na Kopaoniku48
Povlačenje iz Toplice i prodor ka Gnjilanu52
Prelazak preko Južne Morave57
Odmor u Krivoj Feji61
U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE ISTOČNE SRBIJE65
Od Krive Feje do Suve planine65
Prelazak preko Suve planine i Nišave70
U svrljiškom kraju73
Borbe kod Boljevca80
U podnožju Rtnja87
Prodor ka Dunavu91
Akcije rušenja komunikacije Štubik - Klokočevac95
Napadi na nemačku motorizovanu kolonu102
Susret sa Crvenom armijom105
Borbe kod Štubika107
Žestoki okršaji na Deli-Jovanu109
REORGANIZACIJA I POPUNA BRIGADE128
U BORBAMA U ZAPADNOMORAVSKOJ DOLINI142
Dejstva 18. brigade kod Kraljeva143
Borbe kod Požege153
Oslobođenje Užica158
U BORBAMA U ISTOČNOJ BOSNI174
Prelazak preko Drine175
Prvi dani u Bosni180
Napad na Vlasenicu185
Borbe kod Drinjače196
Okršaj kod Zvornika210
U BORBAMA U BOSANSKOJ POSAVINI237
Odmor kod Tuzle238
Borbe kod Gradačca241
Novi odmor brigade257
Borbe kod Modriče i Garevca263
Teške borbe u rejonu Vlaške Male272
U POSLEDNJE BORBE 18. SRPSKE BRIGADE284
U POVRATAK U SRBIJU302
ONI SU SE BORILI U 18. SRPSKOJ BRIGADI313
IZVORI I LITERATURA427
BIBLIOTEKA