Venceslav Glišić: UŽIČKA REPUBLIKA
BIBLIOTEKA

CELA KNJIGA
*
SADRŽAJStrana
PREDGOVOR7
UVOD15
NASTANAK31
USPON49
Razvoj i delatnost KPJ i drugih organizacija NOP49
Partizanski odredi75
Borbe za proširenje i odbranu Užičke republike98
Narodna vlast121
Obnavljanje i organizacija privredne aktivnosti154
Kultura i umetnost167
Saradnja i raskid sa četničkim pokretom Draže Mihailovića180
Spoljnopolitički aspekti Užičke republike212
PAD249
MESTO I ULOGA UŽIČKE REPUBLIKE U JUGOSLOVENSKOJ REVOLUCIJI271
IZVORI I LITERATURA282
BIBLIOTEKA