Mitar Đurišić: PRIMORSKA OPERATIVNA GRUPA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
UVOD5
I dio
FORMIRANJE PRIMORSKE OPERATIVNE GRUPE I NJENE BORBE DO KRAJA DURMITORSKE OPERACIJE
FORMIRANJE GRUPE I NJENE PRVE BORBE19
Formiranje i sastav grupe19
Prebacivanje 6. crnogorske brigade u rejon Nikšića24
Napad na Grahovo25
Prebacivanje 2. dalmatinske brigade u rejon Nikšića28
Novi napad na Grahovo32
Razbijanje neprijateljske grupacije u Katunskoj nahiji35
BORBE GRUPE U MARTU I APRILU 1944. GODINE45
Borbe oko Nikšića i Danilovgrada45
Borbe 2. dalmatinske brigade oko Grahova55
Borbe na komunikacijama Podgorica - Nikšić i Podgorica - Cetinje66
Napad na garnizone u dolini Zete74
Borbe Grupe u vrijeme mojkovačke operacije, aprila 1944. godine78
Borbe 6. crnogorske brigade u Katunskoj nahiji84
BORBE GRUPE U PERIODU MAJ-AVGUST 1944. GODINE91
Situacija u Crnoj Gori pred početak ovih borbi91
Borbe tokom maja i juna na području Nikšić, Vilusi, Bileća95
Borbe Grupe u vrijeme andrijevičke i durmitorske operacije102
Borbe 2. dalmatinske brigade104
Borbe 6. crnogorske brigade111
II dio
B0RBE PRIMORSKE OPERATIVNE GRUPE ZA OSLOBOĐENJE CRNE GORE I NEKIH SUSJEDNIH KRAJEVA
SITUACIJA NA FRONTOVIMA I FORMIRANJE NOVIH BRIGADA123
Prodor djelova primorske operativne grupe u Lješansku nahiju i u oblast Popovog polja136
Oslobađanje Nikšića141
Ofanzivna dejstva na crnogrosko-hercegovačkom području i u primorju143
Oslobađanje Bileće, Trebinja i Dubrovnika145
Oslobađanje Grahova156
Oslobađanje Herceg Novog161
BORBE U STAROJ CRNOJ GORI165
Oslobađanje Crmnice165
Oslobađanje Cetinja172
Dalje borbe oko Danilovgrada179
Oslobađanje Ledenica, Boke Kotorske i crnogorskog primorja183
SPREČAVANJE PRODORA NJEMAČKOG 21. BRDSKOG ARMIJSKOG KORPUSA NA PRAVCU DANILOVGRAD-NIKŠIĆ I BORBE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE CRNE GORE199
Njemačko-četnički planovi i snage199
Odbrana pravca Danilovgrad-Nikšić206
OSLOBAĐANJE DANILOVGRADA, SPUŽA I PODGORICE227
Borbe na pravcu Podgorica-Kolašin-Bijelo Polje233
BORBE OKO GORAŽDA I RASFORMIRANJE PRIMORSKE OPERATIVNE GRUPE245
OBUKA LJUDSTVA, SNABDIJEVANJE I SANITETSKO ZBRINJAVANJE251
ZAKLJUČAK257
IZVORI I LITERATURA259
NOBJAVLJENA GRAĐA259
OBJAVLJENA GRAĐA259
STUDIJE259
ZBORNICI SJEĆANJA260
ČLANCI260
BIBLIOTEKA