OSMA KRAJIŠKA BRIGADA - SJEĆANJA BORACA
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
PRVI DIO
- TITO, KRAJINI I KRAJIŠNICIMA5
- Hamdija Omanović, FORMIRANJE OSME KRAJIŠKE BRIGADE9
- Blažo Đuričić, OSMA BRIGADA NA KAPIJI BORBE ZA SLOBODU38
- Hajro Kapetanović, FORMIRANJE I PRVI MJESECI BORBE OSME BRIGADE56
DRUGI DIO
- Enver Redžić. O PARTIJSKO-POLITlČKOJ AKTIVNOSTI U OSLOBOĐENOM BIHAĆU (4. novembar 1942—28. januar 1943)101
- TREĆI BATALJON 6. BRIGADE JEZGRO ZA FORMIRANJE OSME BRIGADE118
- Uroš Kukolj, NEKE BORBE 3. BATALJONA 6. BRIGADE130
- Dane Agbaba, TREĆI BATALJON U BIHAĆKOJ OPERACIJI139
- Stevan Blanuša, OČI U OČI SA USTAŠAMA149
- Đukan Matijević, BILI SMO NA OBEZBJEĐENJU VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I PO JUGOSLAVIJE155
- Hasan Terzić, PRVI DANI OSME BRIGADE I SMOTRA ČETVRTE DIVIZIJE158
- Jovica Popović, TITO NA SMOTRI ČETVRTE KRAJIŠKE DIVIZIJE164
- Đukan Matijević, USPOMENE KOJE SE TRAJNO PAMTE165
- Hamdija Omanović, AVDO ĆUK — NARODNI HEROJ U ŠTABU PUKOVNIJE NEPRIJATELJA169
- Milenko Došen, SJEĆANJE NA DAN FORMIRANJA OSME BRIGADE174
- Đukan Matijević, BORBA NA NOVSKOJ PLANINI176
- Omer Delić, MAJČIN ŠAL180
- Zvonko Ivković Braco, PUT DO 8. BRIGADE SA USTAŠKIM ZLOČINCEM182
- Đukan Matijević, ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE SLUŽBE195
- Uroš Kukolj, BORBE BRIGADE U ČETVRTOJ OFANZIVI199
TREĆI DIO
- Stevan Blanuša, PROBOJ PREKO CESTE U FEBRUARU 1943205
- Đurađ Grbić Đukan, PROBOJ 1. BATALJONA U GRMEČ212
- Stevo Trtica, ZBJEGOVI NARODA U GRMEČU216
- Dragan Grgić, U ČETVRTOJ OFANZIVI I NEPOSREDNO POSLE NJE226
- Uroš Kukolj, BOMBARDOVANJE BOLNICE243
- Ahmet Šertović, BORBA NA LASTVAMA245
- Sabo Delić, KOD BOLNICE LASTVE245
- Jovo Zorić, DIJETE U KOLIJEVCI — U JARKU247
- Zaim Dizdarević Zajko, PRVI DANI U DRUGOM BATALJONU248
- Mirko Kovačević, DRUGI BATALJON U ČETVRTOJ OFANZIVI255
- Milka Batas Jakić, BOMBARDOVANJE SRNETICE I SJEĆANJE NA TEOFIKA-FIKU ĆORALlĆA257
- Ahmet Šertović, BORBA KOD OŠTRELJA260
- Marinko Lukić, KURIRI OSME BRIGADE261
- Đuro Balaban, TEŠKO JE BILO NA ŠATORU263
- Meho Omerhodžić Hodža, ŠATOR PLANINA267
- Đukan Matijević, USAMLJENI NA VRHOVIMA ŠATOR PLANINE269
- Šero Delić, HALUCINACIJE277
- Milenko Došan, TEŠKO JE BILO NA ŠATORU, A JOŠ TEŽE RANJENICIMA279
- Berka Kapetanović, KAKO SMO PRIPREMILI I IZDALI PRVI BROJ »BORCA SA UNE«281
- Trivo Paćiš, ŠATOR PLANINA VIĐENA OČlMA RANJENIKA285
- Izudin Čaušević, ZADNJE VIĐENJE MARTA 1943290
- Nikola Uzelac, IZLAZAK IZ ZALEĐENE PLANINE293
- Meho Omerhodžić Hodža, PROMRZLA ČETA295
- Božo Bubalo, SJEĆANJE NA ČETVRTU I SEDMU OFANZIVU299
- Đuro Balaban, BIO SAM TIFUSAR300
ČETVRTI DIO
- Jelena Kadenić, POSLEDNJI PARTIJSKI SASTANAK ZAMENIKA KOMESARA 3. BATALJONA VOJE STANAREVIĆA306
- Nada Živičnjak Mostić, I ČAŠA VODE BILA JE LIJEK310
- Stevo Trtica, U BIHAĆU — TRENUCI NEIZVJESNOSTI312
- Esad Berberović, PODVIG JEDNOG SKOJEVCA317
- Košta Kerkez, O BORBAMA 1. ČETE 4. BATALJONA318
- Stojan Beronja, KAKO SAM DOŽIVIO JEDNO SUĐENJE319
- Boško Kecman, NAŠ PRVI 1. MAJ324
- Mirko Kovačević, BORBA 2. BATALJONA U SELU JAVORANJ325
- Gojko Beslać, NAPAD NA BUČICU 24. MAJA 1943326
- Luka Grbić, Jovica Popović, NAPAD 1. ČETE 3. BATALJONA NA GORNJU BUČICU327
- Idriz Muratagić, U PRATEĆOJ ČETI330
- Đukan Matijević, NEPRIJATELJ NAS JE IZNENADIO332
- Gojko Beslać, NAPAD NA KLJUČ JULA 1943336
- Omer Delić, OBEZBEĐENJE TERITORIJE ZA SAVEZNIČKU MISIJU337
- Franjo Jelić, BEZ VEČERE I DORUČKA340
- Jovo Zorić, SA TIFUSARIMA IZ BANIJE U PODGRMEČ341
- Redžep Rizvić, OD SJEĆANJA DO SJEĆANJA342
- Kadira Delić Medić, BILA SAM BORAC OSME BRIGADE345
- Rasim Hukić, NEKE BORBE 1. BATALJONA350
- Đuro Bubalo, DVIJE BORBE 1. BATALJONA360
- Đurađ Grbić, UHVATILI SMO JEDNOG KOME JE NAROD SUDIO362
- Šefkija Pozderac, JEDNA BORBA U MALOM RADIĆU364
- Šabo Delić, PRERUŠENI OBAVEŠTAJCI367
- Stipica Živičnjak, ŽIVOT I RAD PARTIJSKE ORGANIZACIJE369
- Enver Redžić, ŽIVOTNI PUT REVOLUCIONARA378
- Omer Delić, MOJE VIĐENJE LIKVIDIRANJA NEPRIJATELJEVOG UPORIŠTA U RUDNIKU LJUBIJA395
- Ferid Dedić Feđa, ODLOMCI IZ PRIPREME NAPADA NA SANSKI MOST400
PETI DIO
- Jelena Kadenić, SJEĆANJA NA 3. ČETU 4. BATALJONA407
- Mirko Jeličić, NAPAD NA STRAŽBENICU I GRADINU411
- Mihajlo Krljić Kaja, NAPAD NA STRAŽBENICU I TOMIĆA BRDO 6/7. NOVEMBRA 1943414
- Gojko Beslać, BOMBAŠI U NAPADU NA STRAŽBENICU415
- Stojan Beronja, NAPAD NA UPORIŠTE BOSANSKA OTOKA418
- Bogdan Gaković, KAKO SAM VIDIO NAPAD NA BOSANSKU OTOKU420
- Mirko, Kovačević, NEUSPJELA BORBA 2. BATALJONA ZA BOSANSKO OTOKU422
- Stojan Beronja, ZASJEDA KOD CRNOG JEZERA U KANJONU UNE424
- Šefkija Pozderac, BORBA I ŽRTVE NA ČARDAKU426
- Stojan Beronja, U OBEZBJEĐENJU NAPADA NA ČARDAK430
- Luka Grbić, TREĆA ČETA 3. BATALJONA U NAPADU NA UPORIŠTE ČARDAK433
- Nikola Dotlić, JEDNA OD BORBI U DECEMBRU 1943436
- Spaso Đukić, BORBA U SELU VOLAREVO NEDALEKO OD LJUBIJE438
- Sabo Delić, KULTURNE PRIREDBE POD VEDRIM NEBOM439
- Slavko Odić, VOJSKA I NAROD BILI SU JEDNO440
- Rade Bašić, VRIJEME444
- Milančić Miljević, USPOMENE IZ OSME BRIGADE449
- Rahmija Kadenić, IZ RADA PARTIJSKE ORGANIZACIJE452
- Anđelko Veljić Brano, SUSRETI SA OSMOM BRIGADOM468
- Mišo Puhača, KOMANDANT BALAĆ470
- Mišo Puhača, ZASJEDA472
- Mirko Kovačević, ZASJEDA 2. BATALJONA U SELU LIPA JUNA 1944476
- Meho Omerhodžić Hodža: NAJUSPJEŠNIJA BORBA DRU GOG BATALJONA477
- Jovo Pilipović, MOJ NAJTEŽI RATNI DAN479
- Jovo Pilipović, JEDNA OD BORBI ČETVRTOG BATALJONA482
- Vladimir Uršulski, KOMANDANT BATALJONA UROŠ VUJANOVIĆ483
- Milan Pašić, NAPAD NA PRIJEDOR I PODVIZI BOLNIČARKI U ZAŠTITI RANJENIKA481
- Luka Grbić, Jovica Popović, DEJSTVA 3. BATALJONA U NAPADU NA PRIJEDOR490
- Šabo Delić, NAPAD NA NEPRIJATELJSKI VOZ491
- Jovo Knežević, DVIJE BORBE OKO PRIJEDORA492
- Šero Delić, ZELENKO494
- Mirko Prijić, BRIGADA ZA RANJENIKE496
- Đuro Jeličić, POSTAO SAM BORAC OSME BRIGADE497
- Savo Velimir Proleter, KAKO SAM POSTAO BORAC OSME BRIGADE500
ŠESTI DIO
- Vujo Bajić, DRUGA ČETA 2. BATALJONA U BORBI 25. MAJA 1944503
- Fikreta Kadić Džaferagić, U PRATNJI RANJENIKA504
- Mihajlo Krljić Kaja, USPJELI SMO IZNENADITI NEPRIJATELJA506
- Mirko Kovačević, NAPAD 2. BATALJONA NA RIPAČKI KLANAC508
- Mišo Puhača, ZASJEDA 4. BATALJONA U TARKOVCU509
- Izudin Caušević, IZ DNEVNIKA JEDNOG KURIRA514
- Nikola Skorić, O MINERIMA520
- Boško Kecman, TRI LATICE »CRVENOG PUPOLJKA«523
- Nikola Dotlić, ZASJEDA NA PRUZI PRIJEDOR — BANJA LUKA525
- Hasan Terzić, U SPOMEN 2. ČETE 2. BATALJONA529
- Stevo Kovačević, AKCIJA NA LAKTAŠE ZA VRIJEME IZVOĐENJA BANJALUČKE OPERACIJE550
- Stojan Bilbija, TOPOVSKO ODELENJE554
- Spaso Đukić, DEJSTVO 1. BATALJONA U BANJALUČKOJ OPERACIJI557
- Refika Marković Šehović, MOJE POSLEDNJE BORBE U BOSANSKOJ KRAJINI561
- Luka Grbić, TREĆA ČETA 3. BATALJONA U BORBAMA NA BANJALUKU564
- Mićo Stanković, KOMANDANT KOJI SE NE ZABORAVLJA567
- Luka Grbić, BORBENI PUT 5. BATALJONA571
- Đorđe Vučenović, SUSRET SA OSMOM BRIGADOM574
- Jovo Zorić, IZVIĐAČKA ČETA JE IZVRŠILA ZADATAK577
- Đorđe Vučenović, KOTA KOJA SE PAMTI580
- Spaso Đukić, Đukan Grbić, PROBOJ IZ POZADINE NEPRIJATELJEVIH SNAGA582
- Mirko Kalinić, BIO SAM RADIOTELEGRAFISTA U ŠTABU BRIGADE585
- Edhem Babić, SJEĆANJA IZ OSME BRIGADE587
- Hasan Četić, O RADU I IDEJNO-POLITlCKOM DJELOVANJU PARTIJSKE ORGANIZACIJE U JEDINICAMA I ŠTABOVIMA596
SEDMI DIO
- Đukan Matijević, PARTIJSKO-POLITIČKI KURS606
- Stojan Beronja, NAPAD NA RUDNIK KAKANJ609
- Luka Grbić, NAPAD NA RUDNIK BREZU616
- Omer Delić, SNABDJEVANJE BRIGADE (OKTOBRA 1944—MARTA 1945.)618
- Franjo Jelić, SLUŽBA OZN-e JE OTKRILA620
- Dušan Kantar, SNALAŽLJIVOST MINOBACAČLIJA622
- Milan Inđić, GRUPA BATALJONA 4. DIVIZIJE U BORBAMA NA PROSTORIJI KAKANJ—VAREŠ—BREZE—VISOKO623
- Omer Delić, IZ RATNOG DNEVNIKA634
- Luka Grbić, Drago Majstorović, OSMAN DŽAFIĆ — KOMANDANT 3. BATALJONA637
- Milanko Došen, OD SARAJEVA DO KARLOVCA640
- Veljko Golubović, MARŠ PREMA KARLOVCU641
- Franjo Semrad, KRENULI SMO PREMA KARLOVCU642
- Milan Inđić, POSLEDNJA BORBA OSME BRIGADE643
- Marinko Lukić, BORBA NA PERJASICI650
- Gojko Beslać, TREĆI BATALJON U NAPADU NA KARLOVAC651
- Stojan Beronja, NAPAD NA BREŽICE652
- Mato Tuka, SJEĆANJE NA POSLEDNJE BORBE 8. BRIGADE656
- Žarko Đurđić, MOJI DANI U BRIGADI659
- Đorđe Vučenović, POSLEDNJI JURIS660
- Đuro Balaban, POZDRAV SLOBODI662
- Milan Inđić, SAOPŠTENJE O ZAVRŠETKU RATA — SLAVLJE POBJEDE665
- Franjo Jelić, OD BREŽICA DO ZADRA — NOVI BORBENI ZADATAK668
- Franjo Jelić, OD DALMACIJE DO SRBIJE670
OSMI DIO
- PRILOZI673
- SPISAK POGINULIH I UMRLIH689
- REČ REDAKCIJE740
- SPISAK ISPRAVKI ZA MONOGRAFIJU743
BIBLIOTEKA