Vukašin Karanović: MOSLAVAČKI PARTIZANSKI ODRED
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
UVODNI DIO7
O Moslavini7
Društveno ekonomske i političke prilike uoči rata 1941. godine .9
Radnički pokret, štrajkovi i organizacije Sindikata10
Građanske fašističke i profašističke političke organizacije i stranke11
MOSLAVAČKI PARTIZANSKI ODRED — I DIO
1941. GODINA
Partija priprema ustanak19
Formiranje Moslavačkog partizanskog odreda (MPO)24
»Jama«28
Prva iskustva30
Drugo formiranje MPO32
Najvažnije akcije MPO-a 1941. godine35
Agitaciono prapagandni rad48
Uvjeti djelovanja MPO-a 1941. godine49
1942. GODINA
Organizacija rukovođenja i komandiranja51
Politička situacija u Moslavini u prvoj polovini 1942. godine52
Prva protudjelovanja neprijatelja na Moslavački odred53
Borba na Moslavačkoj gori 27. I 1942. godine60
Krvav pir ustaša67
Povratak u Moslavinu69
Napad na žandarmerijsku stanicu Veliko Vukovje70
Druga veća protuakcija neprijatelja na MPO72
Prosjek djelovanja MPO-a do sredine 1942. godine79
Akcija na Garešnički Brestovac86
Formiranje Moslavačkog partizanskog bataljona90
Gojilska operacija91
Napad na kulturbundaše u Velikoj Mlinskoj99
U Podravini104
Obračun s ustašama u Grubišnom Polju104
Napad na ustaško uporište u Španovici106
Treće formiranje MPO-a108
Napad na Čazmu112
Treća protuakcija na Moslavačku goru117
MPO na Bilogori125
Napad na stražu kod Strušca131
Četvrto protudjelovanje na Moslavačkoj gori135
Pogibija Pere Popovića139
Upad u Kutinu145
Napad na poluoklopni vlak kod Gračanice148
Odlazak glavnih snaga MPO-a u Slavoniju152
Vojnopolitićko savjetovanje u Zvečevu158
1943. GODINA
Veliki Prokop —partizanska republika161
Husain165
Bogat plijen u Gornjem Šarampovu171
Garešnička operacija173
Gore sela Moslavine181
Partizanski pucnji u Križu186
MPO opet ima dva bataljona190
Tako se ne pozdravlja193
Dalje jačanje snaga MPO-a197
Štuke208
Teško izdajnicima211
Borbe MPÒ-a sredinom 1943. godine218
Borba s Nijemcima kod Bršljanice219
Pogibija komandanta I bataljona222
Obavještajna i kontraobavještajna služba226
Diverzantsko djelovanje232
Aktivnost Odreda u srpnju i kolovozu 1943237
O snagama neprijatelja244
Formiranje udarnog bataljona248
Komanda Moslavačkog područja249
Partizanska bolnica na Moslavačkoj gori253
Boravak Štaba II operativne zone u Moslavini256
Odlazak udarnog bataljona na Kalnik260
Drugi napad na Ćazmu261
Hercegovac264
Popovača267
Značenje formiranja brigade u Moslavini274
Akcija u Vrbovcu280
Čazmanska operacija288
Odlazak još jednog bataljona izvan Moslavine305
1944. GODINA
Aktivnost Odreda u siječnju i veljači 1944. godine310
Formiranje 33. divizije X korpusa zagrebačkog315
Borba na Savi kod Dubrovčaka Levog322
Vojnopolitičko savjetovanje u Čazmi327
Napad na vlak kod Ladislava328
Formiranje ŠIGO335
Oborovo337
Prva borba s kozacima342
Udarna grupa »Kutina«346
Veliki župan350
Pratnja ranjenika za Slavoniju353
PPK bataljon364
Napad na Zbjegovaču367
Borbe u kolovozu370
Dolazak 12. i 7. divizije u Moslavinu377
Rujanski poziv maršala Tita386
Peričićevi topnici u partizanima386
Formiranje III moslavačke brigade389
Posljednja reorganizacija MPO-a389
Jačanje Narodnog fronta391
Garešnica392
Miloš Popović397
Junkers398
Veno Čižek401
Razmjena zarobljenika407
Kompator409
Vatromet uoči Nove godine413
1945. GODINA
Zasjeda kod Vidrenjaka416
Rušenje pruge kod Novoselca418
Borba s kozacima kod Mikleuške418
Ludinica423
Rasformiranje Odreda426
MOSLAVAČKI PARTIZANSKI ODRED — II DIO
Mr Franko Mirošević: Pregled razvoja KPJ i SKOJ-a i njihova uloga u razvoju NOP-a u Moslavini431
Dr Pero Nasakanda: Moslavački odred i razvoj narodne vlasti u Moslavini446
Vukašin Karanović: Obavještajna služba473
Nikola B. Prebeg: Teritorijalna obavještajna služba479
MOSLAVAČKI PARTIZANSKI ODRED — III DIO (Sjećanja)
Dr Pavle Gregorić-Brzi: U posjeti MPO493
Tomo Buden-Hitri: Počeci stvaranja prvih partizanskih jedinica u Moslavini494
Vjekoslav Janić-Capo: Dolazak u Moslavinu504
Nikola Sušnjar-Geno: Narodni heroj Nikola Božić-Jug509
Ilija Strika-Svib: Prva akcija512
Ante Bušljeta-Bušo: U Moslavačkom odredu514
Ante Dobrila-Pepo: Dolazak u Moslavački partizanski odred518
Vukašin Karanović: Dubrava522
Stanko Leš-Danko: Partijsko-politički rad u MPO528
Zvonko Pragaj: Skojevska organizacija Moslavačkog odreda532
Pavle Mrvoš: Srpsko Selište i okolina u NOB-i542
Marijan Lačan-Lazo: Iz Siska u Moslavinu548
Stevo Dcjanović: Odlazak u partizane550
Ivan Knežević: U Odredu554
Mirko Fujdiga: Slovenci u MPO-u562
Ema Brkljačić: Progon iz rodne Slovenije572
Stevo čučković: Iz Banije u Moslavinu576
Božo Kušec: Dolazak u partizane579
Savo Dejanović: S moslavačkim bataljonom u 16. omladinskoj583
Pavle Borovnjak: Učešće mještana sela Osekova u NOB-i588
Miško Cee: Selo Hrastelnica u NOB-i592
Ivan Čanađija: Okružni NOO Moslavine594
Dragutin Brezinščak-Dragec: Prvi susret s partizanima604
Đuro Kuzmić: Neke akcije MPO608
Dragan Džakula: U udarnom bataljonu610
Dr Josip Sruk: Selo Osekovo i okolica u NOB-i612
Dominik Poleto: Ciglenica618
Ivan Brlek: Prvi kontakt s partizanima621
Stanko Tomašić: U drugom bataljonu MPO625
Pregled nosilaca partizanske spomenice629
Tumač znakova, kratica i pojmova633
MAPE-
BIBLIOTEKA