OSMA CRNOGORSKA NOU BRIGADA - ZBORNIK SJEĆANJA
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
RIJEČ INICIJATIVNOG ODBORA7
NAREDBA ŠTABA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ O FORMIRANJU 8. CRNOGORSKE UDARNE BRIGADE 9
Boško Brajović: OSNIVANJE, PUT I DJELO BRIGADE11
Vojin Ćorović: KRATAK PREGLED VAŽNIJIH DEJSTAVA BRIGADE21
U DANIMA FORMIRANJA BRIGADE29
Ljubo Bojić: VELIKI, SVEČANI DAN31
Milan Radojčić Sole: POSTADOH KURIR32
Momčilo Milašinović: DJEČACI33
Branko Vučković: ZAKASNILI SMO NA SVEČANOST34
Pero P. Perović: RASPOREDIŠE ME U 8. BRIGADU38
Danica Laković-Nikolić: ČETIRI DJEVOJČICE39
Blažo Žugić: PRVO ZAKAŠNJENJE, PRVA KRITIKA I PRVA AKCIJA41
Veljo Radinović: PREKO LIMA NA ČETNIČKU GRUPU43
Dragić Nedović: SA PUŠKOMITRALJEZOM DO MOJKOVCA48
Dobrašin Šoškić: SAN JE JAČI OD GLADI49
Pero P. Perović: PRVI OKRŠAJ50
Miroje Perović: BJELASICOM JE ODJEKIVALA NAŠA PJESMA52
Drago Miranović: PROBILI SMO SE IZ OKRUŽENJA53
Mojsije Koprivica: PETNAEST DANA ODSJEČEN OD JEDINICE57
U CRNOJ GORI I SANDŽAKU61
Blažo Marković: NA MOJKOVAČKIM POLOŽAJIMA63
Savo Lučić: BOJ NA ULOŠEVINI66
Božidar Zogović: NA ULOŠEVINI69
Sveto Milović: PALI SU U JURIŠU NA MOJKOVAČKE KOSE70
Pero P. Perović: ZAPLENILI SMO PUŠKOMITRALJEZ BUGARSKOG POREKLA71
Rajko Sekulović: ĐOKO KOPRIVICA73
Milivoje Radonjić: NIJE TREBALO NIŠANITI74
Miroje Perović: ČETA JE IZNENABENA77
Milorad Jakić: VI PUZITE, JA NEĆU77
Dobrašin Šoškić: ZNAM JA, BOLAN, DA STE VI NAŠA VOJSKA79
D. Vucelić: REKAO SAM MU DA GA NIKAD NENU ZABORAVITI (ratna štampa)81
Veljko Radonjić: NA VRHU GRABA OSTADE SEDAM DRUGOVA (ratna štampa)82
Pero P. Perović: PADOŠE PRVI BORCI83
Vukica Vrsjakov: NA STRAŽI85
Radenko Veljić: JESI LI TI, KOMANDIRE?87
Milan Radojčić Sole: CRNI VRH88
Jovo Jola Kasalica: NA BIJOVOM GROBU:89
Drago Nedović: NAPAD NA GRADINU91
Boko Stanković: ZA RANJENOG DRUGA92
Drago Božanović: »GAČANI«93
Rajko Sekulović: »DEMOKRATSKO« SANDUČE94
Krsto Radović: NA OBROVU95
Nikola Pavličić: DVIJE BORBE96
Dušan Marić: POLITIČKI KURS U LEKOVINI I MOJE PRVO PREDAVANJE99
Ljubomir Bojić: KOMANDANTOVA PIŠTALJKA100
Miodrag Vlahović Skojo: ZAJEDNO SU OSTALI NA OBROVU101
Milan Pavlović: BORBE ISTOČNO OD RIJEKE LIMA102
Radenko Veljić: GRUNULO JE OSAM PUŠKOMITRALJEZA107
Zarija Gojković: NIKAD NIJESAM VIDIO TOLIKO ČOKOLADE I BOMBONA108
Milivoje L. Maksimović: SA 1. BATALJONOM111
Božidar Zogović: OD ZAOSTRA DO KOZOMORA119
Pero P. Perović: PANJ NAD GROBOM ILIJE KALUĐEROVIĆA123
Milan Radojčić Sole: KAKO JE KOLE POSTAO BOMBAŠ127
Veljko Čobeljić: OD ŠTITARICE DO KRUŠEVA129
Jovo Jola Kasalica: SMENA KOJA TO NIJE BILA137
Vlado Tomašević: ZA PRIMJER DRUGIMA139
Drago MiranovIć: PJEVALI SMO UZ PRATNJU NEPRIJATELJSKOG »ORKESTRA«142
Vasilije Milutinović: TRI SJEĆANJA144
Dušan Marić: A TARA, LJEPŠA OD SVIH RIJEKA NA SVIJETU 146
Pero P. Perović: SVETLUCAJU LI KURŠUMI U LETU149
Vukica Vrsjakov: MARTA155
Dragutin Marković Car: KURIRSKA NOK 157
Blagota Bulatović: NAJDUŽI MARŠ158
Petar Komatina: SUSRET SA PROLETERIMA159
Milan Radojčić Sole: ZEKO I NJEGOV MITRALJEZ160
U SRBIJI I U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA163
NAREDBA (br. 479 štaba 1. proleterske divizije za 4. septembar 1944. god.)164
Vojin Ćorović: DEJSTVA BRIGADE NA PROSTORU SELA GORNJE I DONJE VARDIŠTE I MOKRA GORA165
Dragutin Marković Car: SVE SE DOBRO ZAVRŠILO167
Pero P. Perović: DVOSTRUKO SLAVLJE (Ušli smo u Srbiju i — u 1. proletersku diviziju)170
Drago Božanović: PRODOR BRIGADE U SRBIJU (ratna štampa)177
Mirka Mihaljević-Šćekić: MORA DA JE OPASNO, I KOMANDANT JE U STRELJAČKOM STROJU (Borba na Vardištu)178
M. Popović: U SRBIJU! (ratna štampa)179
Ljubo Bojić: A U BURETU VODA180
Nikola Pavličić: RAZNESE IH GRANATA181
Blagota Bulatović: NIJEMCI SU IZNENAĐENI (U zaštitnici na Šarganu)182
Milan Radojčić Sole: GRANATA U KAZANU183
Rajko Sekulović: TRIDESET RUKOVODILACA ZA 17. DIVIZIJU185
Milan D. Mitrović: PRVI SUSRET SA BRIGADOM185
Borće Borović: PONOVO SA PARTIZANIMA187
M. Tmušić: SAM GA JE NAROD OSUDIO (ratna štampa)188
Drago Vujošević: BRIGADA U BEOGRADSKOJ OPERACIJI188
Pero Raičević: BEOGRABANI SU NAS ODUŠEVLJENO DOČEKALI I U SVEMU POMAGALI211
Obrad Bjelica: »IZGUBLJENI« BATALJON218
Milan Pavlović: TRENI BATALJON U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA220
Pero P. Perović: ZASTAVA SLOBODE NA PALATI »ALBANIJI« (4. batal>on u borbi za osloboćenje Beograda)226
Dara Milačić-Dozet: NAŠ KOMANDANT MILISAV ĐUROVIĆ242
Miodrag Mirković: ODREBEN SAM ZA VODIČA SOVJETSKIM TENKISTIMA245
Petar Komatina: SUSRET KAKAV NISMO ŽELELI247
Nikola Pavličić: KROZ BEOGRAD248
Milan D. Mitrović: U RAKOVICI249
Jovo Jola Kasalnca: NAJMANJA NEOPREZNOST DONOSILA JE ŽRTVE250
M. Kulić: HRABRE BOLNIČARKE (ratna štampa)252
Obrad Bjelica: ČETNIČKA POSLA253
Jovanka Vuković: ČETA LUTAKA254
Mirko Kulić: ŽALOSNI SMO ŠTO NE MOŽEMO DALJE256
Mileta Srećković: DRUŽE, PA TI SI BOS!257
Obrad Bjelica: NAJDRAŽI POKLON258
M. B.: I JA HONU DA DOPRINESEM OSLOBOBĐNJU NAŠE ZEMLJE (ratna štampa)258
Stevo Milović: KAO BUJICA ULICAMA BEOGRADA259
Bogdan Karacić: POGIBOŠE ISTOG DANA NIKO GROZDANIĆ I ŠĆEPAN PAVIĆEVIĆ261
Ilija Prelević: BORBA ZA »ALBANIJU« I ZBOR U »BALKANU«262
Branko Vučković: PJEVAO JE I VESELIO SE BEOGRAD263
Milan Šanović: POLITIČKI RAD U 3. ČETI 1. BATALJONA (iz dnevnika)265
Pero P. Perović: MJESEC DANA U OSLOBOBENOM BEOGRADU268
Jandrašević: ZAKLETVA (ratna štampa)270
Pero Perović: NIKAD I NIKO NIJE TAKO NAVIJAO (Fudbalska utakmica u osloboćenom Beogradu)271
U ROVOVIMA SREMA273
Obrad Bjelica: U NOVIM USAOVIMA RATOVANJA275
SPISAK RUKOVODENEG KADRA BRIGADE (Štaba brigade, prištapskih jediiica i štabova bataljona) — novembra 1944. godine279
Milan Šanović: PRVA BORBA NA SREMSKOM FRONTU280
Branko Vučković: POGINUO JE KOMANDANT BRIGADE SAVO MAŠKOVIKĆ283
Drago Božanović: PALA SU DVA DUŠANA, DVA KOMANDANTA 1. BATALJONA283
Vladanka Jovanović: UMRO JE SA OSMEHOM NA LICU (sećanje na Dušana Aleksića)286
Ljubo Bojić: SVETOZAR VLAHOVIK PINJO287
Jovo Jola Kasalica: NEPRIJATELJ JE PREVARIO KOMANDIRA VODA288
Drago Božanović: MATORA ŠUMA — KRVAVA RANA290
Mirko Kulić: U LEDENOM OKLOPU (Borbe 2. bataljona decembra 1944. godine)292
Pero P. Perović: KOD DUBOKE BARE295
Miodrag Vlahović Skojo: PRVI PLES301
Pero P. Perović: BUGARSKO IZNENAĐENJE301
Mirko Kulić: NEUSTRAŠIVI MITRALJEZAC LJUBO NIKITOVIĆ302
Jovo Jola Kasalica: BORBE OKO STANICE GRABOVO303
Dušan Šerović: ŽELEO SAM DA ŽIVIM I DA IZVRŠIM ZADATAK305
Jošo Banićević: NA VIJEST O SMRTI KOMANDIRA MILA TOMAŠEVIĆA311
Miroslav Popović: NAREĐENJE — IZVRŠENJE312
Momčilo Radovanović Struja: KROZ SREM313
Stevan Petrović: NISMO VALJDA BAŠTOVANI (Humoreska) ....315
Ljubo Bojić: ISKUSTVO, ALI GORKO317
Ruža Petrović: OJ GRABOVO, STANICE KRVAVA319
Jovo Jola Kasalica: NEOSTVARENA ŽELJA321
Milan Rašević: GAZILI SMO 'DUBOKU VODU323
Aleksandar Tomić: KUVARI SU POGINULI324
Stevan Petrović: KOD ČAKOVACA'325
Jovo Jola Kasalica: PROTIVNAPAD 3. I 1. BATALJONA KOD ČAKOVACA328
Sreto Radović: KOMESAR JE IZVUKAO RANJENOG PUŠKOMITRALJESCA329
Jovo Jola Kasalica: U ZAŠTITNICI 330
Drago Božanović: AKTIVNOST KOMUNISTA U PREDASIMA IZMEBU DVIJE BORBE333
Milan D. Mitrović: NEOBIČNA OBUKA335
Milan D. Mitrović: SREĆNE TI RANE, DRUŽE!335
Borivoje J. Jovanović: TAKO SMO STICALI ISKUSTVA336
Ruža Petrović: SMRTI (Zorin prvi i poslednji skojevski zadatak — komandir Dušan Krivokapić pozdravio je borce svoje čete — Dva nepoznata borca iz moje 8. brigade)339
Vladanka Jovanović: NIJE SE OSTVARILA ČEDINA ŽELJA — DA NAS DVE PROŠETA ČEZAMA KROZ ZAGREB342
Pero P. Perović: CELE ZIME U ROVOVIMA344
Miodrag Mirković: ŠTEDLJIVO TROŠITI MUNICIJU348
Milorad Jakić: PRVO VOJNO ŠKOLOVANJE349
Vojislav Stefanović: OSAMNAEST GELERA IZVADIŠE, ALI IH OSTA I ZA »USPOMENU«350
Ljubomir M. Josić: ISPEVALI SMO SVOJU, INVALIDSKU PESMU352
Gojko Milošević: SPOMENIK U ČAKOVCIMA355
Milan Radojčić Sole: DA SE PROMENIMO356
Ljubo Bojić: DVA PUŠKOMITRALJESCA ZA DVOJICU KOMESARA358
U ROVOVIMA SREMA (IZ RATNE ŠTAMPE)360
Borci 2. čete: OSVETINEMO TE (drugu Vojku Petroviću)360
Milić Kovačević: BORBE 3. i 4. DECEMBRA361
Aleka Nenadović: NAŠ DRUG JOVICA362
Milan Sarić: POGINUO MI JE BRAT, IDEM DA GA SAHRANIM363
N. Gvozdenović: ČEDOMIR JE PAO363
Borisav Memedović: BORBA ZA KAIŠEVAČKI SALAŠ364
Simo Stanković: SMRT PUŠKOMITRALJESCA MILADINA PETROVIĆA365
Desa Milošević: U MIKLUŠEVCIMA365
M. Stojić: HRABROST DRUGARICE MILOSAVE LOPIČIĆ366
V. D.: SA POLOŽAJA367
Dragutin Prelaz: SVETA VATRA367
BORBE 1. BATALJONA369
P. N.: DRUGA370
Mihailo Radović: NA ODMORU372
Oml. dop.: MOMČILO RADOVANOVIĆ372
Vojislav Cvejić: PALA JE I ZORA DUTINA373
Branimir Babić: NAŠA BORBA PO SREMU374
M. R.: BRANKO OLUJIN375
PODELA PRVIH ODLIKOVANJA375
V. Š.: NOVINE NA POLOŽAJU377
POZDRAVI BRATSKIH BRIGADA378
Veselin Dragačevac: PISMO BORCA380
Omlad. dop.: BRIGADNO TAKMIČENJE380
PROSLAVA GODIŠNJICE BRIGADE (Pozdravni telegrami brigadi povodom godišnjice formiranja)383
BACAČKA BATERIJA BRIGADE385
NAŠE RADIONICE386
Branko Alvirović: PRVI PUT NA KURIRSKOM ZADATKU387
V. D: NAŠ KURIR388
R. T.: UDARNIK ŽIVOJIN PEŠIĆ389
B. Š.: DRUGOVI IZ PEKARSKE RADIONICE UDVOSTRUČILI UČINAK389
Dragutin Prelaz: KOD GRČIĆA SALAŠA390
Ž. K.: KONJA SAM VRATIO390
V. D.: KOMESAR DRAGO I ŽIVOTA BIRČANIN BRANE BUNKER391
Mihailo Radović: NOK U BUNKERU392
Žarko Kulić: NAPAD JE ODBIJEN393
B. Šupica: PROSLAVA DANA SPORTA394
OD SREMA DO POBJEDE397
Vasilije Kraljević: U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA399
Drago Božanović: OSLOBOBENJE STROŠINACA404
Radosav M. Stijović: TEŠKE BORBE407
Vasilije B. Radulović: NEPRIJATELJ JE OGORČENO BRANIO SELO ĐURIĆE409
Milorad Jakić: TEŽAK JE BIO TAJ DAN ZA ČETU411
Dragiša Vušanović: IZVLAČEĆI POGINULOG KOMANDIRA RANJENA TRI BOLNIČARA412
Živko Mitrović: POSLEDNJA BORBA KOMANDIRA ĐORĐA KOPRIVICE415
Stevan Petrović: VODNI DELEGAT MIRKO VLAHOVIĆ415
Vasilije B. Radulović: NA VRČIN DOLU417
Vasilije Radulović: BORBE ZA VELIKU BARNU419
Milorad Jakić: IZNENADNE ŽRTVE421
Vasilije B. Radulović: NAPAD NA NOVU PLOŠČICU422
Vasilije B. Radulović: ČETA SE VRATILA DOMOBRANSKIM KAMIONIMA423
Vasilije Kraljević: RAZORUŽALI SMO 18. USTAŠKU DIVIZIJU425
Milan Radojčić Sole: PRVI DAN SLOBODE427
I JOŠ O BRIGADI429
Drago Božanović: NA PUTU BRATSTVA I JEDINSTVA431
Ilija Prelević: POLITIČKI I PROSVJETNI RAD U BRIGADI434
Pero Žarković: MLADI U BRIGADI438
Dara Kuburić-Hinić: SANITET JE UVEK IMAO POSLA442
Vladanka Jovanović: STARINA SIMO BABIĆ443
Ilija Prelević: MILIJA SAVELJIĆ445
Marta Korac: NAJTEŽE JE KAD NE MOŽEŠ POMOĆI DRUGU KOJI UMIRE447
Opštinski odbor Saveza boraca Koceljeva: KOCELJEVCI U 8. CRNOGORSKOJ BRIGADI450
Rajko Sekulović: KOMANDIR MOMO451
Petar Komatina: LIKOVI DRAGIH DRUGOVA453
M. Mirković i I. Prelević: VELIKA ANKA454
Obrad Milović: NJEMAČKI VOJNIK JOZEF FIRSTLER - JUGOSLOVENSKI PARTIZAN455
Milan Milić: PRIMLJEN SAM U PARTIJU456
M. Vukčević i B. Radulović: BRAĆA JOVANOVIĆI459
Vlado Tomašević: SJEĆANJE NA DVA BRANKA459
Obrad Bjelica: DVA NEZABORAVNA DRUGA461
Momir Jakić: MAJKA462
Milan Radojčić Sole: »LIJEVO« OD LINIJE463
Stevan Petrović: ANKINE ZGODE I NEZGODE467
Živorad Jovanović: NAŠA ŽIVA ENCIKLOPEDIJA469
SPISAK POGINULIH BORACA I STARJEŠINA BRIGADE475
BIBLIOTEKA