Jovan Radovanović: DRAGOLJUB DRAŽA MIHAILOVIĆ U OGLEDALU ISTORIJSKIH DOKUMENATA
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* CELA KNJIGA *
* * *
Predgovor drugom izdanju3
I deo
UVODNI DEO
Uvod8
    Izmišljen "prvi gerilac Evrope"12
    Saradnja i sukob partizanskih odreda i četnika 1941. godine15
Mihailovićev program o nacionalnim pitanju21
II deo
KOLABORACIJA SA OKUPATORIMA
Mihailović traži oružje i municiju od Nemaca u Divcima34
    "Nened Mitrović dobio zadatak - od Matla..."50
    Draža: "Frike, odličan rad" - za saradnju sa Nemcima53
    "Dangić u Beogradu radi... tražio novčanu pomoć i dobio dva miliona..."56
    Draža:"Neka Jevđo traži topove..."-od Italijana58
    Srbin nikad neće ustati protiv italijanske vojske60
Od Neretve četnici do Drine u istom stroju sa Italijanima i Nemcima64
    Četnički štab u Lovranu66
    Obroci za četnike - kao i za italijanske vojnike68
    Italijani i Nemci hvale Lukačevića69
    Nemci daju municiju četnicima71
    Sramna podvala Ajzenhaueru i De Golu - da odlikuju Dražu74
    Stravičan pokolj Muslimana u srezu Čajniče77
    Dražin ispad u Gornjem Lipovu79
    Četnici se osipaju, preki sudovi i streljanja82
    Logori za četnike koje su partizani pustili iz zarobljeništva85
    Baćović: "Svaki dan streljam!.."87
    "Prvoklasni borci" iz Srbije pobegli88
    Čerčil: "Mihailović se udružio sa italijanskom okupatorskom vojskom..."91
    Dražini lažni izveštaji da partizani sarađuju sa ustaišma95
    Četnički "nosački" i "konjovodački" bataljoni u bici na Sutjesci96
    Nemački generali Ler i Bader i Dragiša Vasić ("Čiča" broj 2) ocenjuju Dražu kao nesposobnog komandanta koji je zatajio99
Nojbaher i fon Vajks propisuju uslove borbene saradnje sa četnicima103
    Nemačko-četnički sporazumi o borbenoj saradnji u Srbiji krajem 1943. i 1944.106
Kolaboracija 1943-1945. godine113
    Vuksanović: "Zahvalnost nemačkom Rajhu i njegovoj junačkoj vojsci..."113
    Nemci prevoze četnike na kongs u selo Ba117
    Major Vranješević razmešta nemačke radio-stanice119
    General Felber "Četnici da napadaju sa linije Povlen - Kosjerić"121
    "Doktor" moli nemačkog oficira za vezu majora Vajela - za municiju125
    Istoričar dr Petranović o kolaboraciji četnika sa okupatorima126
    Vranješević: "Idite do Nemaca radi municije..."130
    Ambasador Stivenson: "Dokazi o Mihailovićevoj saradnji sa neprijateljem ne mogu se objaviti"133
    Brigadir Armstrong: "Keserović radi zajedno sa Nemcima - na Ibru..."136
    Potpukovnik Hejs - oficir za vezu kod majora Lukačevića138
Košmar među Mihailovićevim komandantima141
    Draža lično deli oružje i municiju dobijenu od Nemaca144
    "Koordinator" četničko-nemačke saradnje Neško Nedić želi - na Istočni front!152
Neprekidno prijateljstvo sa Bugarima159
    Kapetan Mitić komanduje sa 1.200 okupatorskih vojnika161
    Mihailović "gorko žali" zbog incidenta Bugari - četnici163
Kolaboracija sa ustašama "u ime Kralja Petra II" koji se već bio odrekao Mihailovića166
    Molba Stepincu č pismo Paveliću - za pomoć169
    Mihailovićeva delegacija u aprilu 1945. "traži spas" - od Pavelića!172
III deo
STRATEGIJA IŠČEKIVANJA - ATANTIZMA
"Čuvanje" srpskog naroda176
    Britanski major Boj: "Kad se saveznici iskrcaju na Balkan svejedno nam je da li će nam prići Nedić, Antonesku ili Mihailović"178
    Mihailović odbija zahtev generala Aleksandera da ruiš komunikacije Beograd-Solun i traži bombardovanje Beograda184
    "Rušenje komunikacija propalo"187
    Britanci "testiraju" Mihailovića190
Draža sabotira naredbe Vilsona o rušenju mostova na Ibru i Moravi195
    Ratne "crne mrlje" Slobodana Jovanovića202
Kako su se četnici borili protiv okupatora209
Čerčil konsultuje Ruzvelta i Staljina - vojne eksperte, najbliže saradnike - o četnicima214
    Bez međunarodne podrške Mihailović se srušio u ponor216
IV deo
ČETNIČKI TERORIZAM
Mihailovićevo famozno slovo "Z", "crne trojke" i zakletva na nožu!220
    Pop Đujić "isključuje" celo srpsko selo - iz srpstva!225
    Mihailović naređuje: "Napadajte komuniste i i dok se bore protiv okupatora...!"227
    Posle pokolja - pohvala: " Tako se radi! Produžite!"229
"Đeneralove" noći i dani234
    Četnici prodali 365 zarobljenih partizana Nemcima u Valjevu235
Vučkovićevi četnici zaigrali kolo oko pobijenih seljaka243
Noć kame u Vraniću247
"Krvavi fabruar" u Jagodini256
Tragedija u Drugovcu - zaklana ili ubijena 72 seljaka264
Kaluđer Džidža "pravoslavni sin božiji" - koljač - zločini u Šumadiji, južnoj Srbiji, Timočkoj krajini, Bosni270
    Mihailović lično naređivao streljanja, klanja, čak i ubijao277
    Četnici su imali svoje jame, pećine, bunare, rudarska okna - u koje su bacali žrtve!279
Stravična nedela Rakovićevih koljača282
Četnici o sebi286
    "Spisak poklona" italijanskim oficirima - da ćute o četničkim zlodelima287
    Lažni spisak "streljanih" četnika - koji su ubijali288
    Pop Đujić: "General Simović - konj, ministar - idiot"292
    Potpukovnik Ljubo Jovanović "Patak": "Streljao sam 75 vojnika"295
    Kondor: "Biće spaljeno i do temelja uništeno celo naselje296
    "Treći bataljon - pobegao sa položaja...".297
    Draža: "Napadati komuniste u - leđa..."299
    "Narod se više plaši četnika nego Nemaca"300
V deo
POKUŠAJI REHABILITACIJE
Ko je prvi počeo tzv. građanski rat338
Slava građena na lažima i prevarama349
    Saveznici nisu uspeli da privole Mihailovića za borbu protiv okupatora350
    Drugačija mišljenja, savete, procene - nije prihvatao352
    Katastrofalne ocene Armstronga i Mak Dauela o Mihailoviću i fatalan povratak u Srbiju355
    Kako je Draža "čuvao srpski narod"356
    Prevrtljiv saveznik pao na ispitu obaveštajca358
"Rehabilitacija" u publicistici363
VI deo
ZAKLJUČNI DEO
Vojnik bez kompasa i neuk političar376
    Kratak period saradnje s partizanskim odredima376
    Legalizacija poniženja i promašaja379
    Poraz za porazom: na Neretvi, na Bukoviku, na Kopaoniku, na Jelovoj gori380
    Gubitnik u Srbiji - prebeg u istočnu Bosnu382
    Nerealne procene384
    Nasedanje na propagandne smicalice385
    Krut i nevešt političar387
    Jezik neistina i podvala388
    I poslednja odluka - znak vojničke plitkosti390
    Poruke Dimitriju Ljotiću - bez realne osnove391
    Zabluda o četničkim "nacionalnim vojskama"392
    Ignorisao je i savezničke i svoje oficire394
    Izgubljen i vojni i politički kompas396
Istorija ga je smestila - na otpad400
O tzv pomirenju402
REZIME405
PRILOZI409
IZVORI I LITERATURA423
REGISTAR LIČNIH IMENA427
BIBLIOTEKA