Petar Višnjić: PRODOR II I V DIVIZIJE NOVJ U SRBIJU 1944
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
Predgovor 5
Uvod7
Prvi deo:
FORSIRANJE LIMA33
Borbe 2. divizije na levoj obali Lima34
Forsiranje Lima41
Borbe kod Priboja48
Drugi deo:.
PRODOR UDARNE GRUPE DO IBRA57
Borbe na pravcu Priboj—Vardište59
Zauzimanje glavnog masiva Zlatibora62
Borbe na prilazima Arilja i Ivanjice67
Dejstva 1. krajiške brigade79
Prodor u dolinu Studenice82
Treći deo:
POKUŠAJ UDARNE GRUPE DA FORSIRA IBAR (28—31. mart 1944) 91
Namera, raspored i jačina neprijatelja92
Pripreme Udarne grupe za forsiranje Ibra99
Dolazak 2. i 5. divizije u rejon forsiranja105
Borbe na Ibru110
Povlačenje iz doline Ibra118
Četvrti deo:
DEJSTVA U SLIVU STUDENICE (1—20. april 1944)125
Obostrane namere i planovi dejstva u slivu Studenice125
Povlačenje Udarne grupe na levu obalu Studenice127
Prodor 2. proleterske divizije u Dragačevo138
Dejstva 5. divizije156
Protivnapad Udarne grupe166
Dejstva na desnoj obali Studenice177
Dejstva 10. krajiške brigade u rejonu Katića182
Dejstva Udarne grupe na prostoriji Ivanjica—Javor—Studenica185
Peti deo:
PRODOR UDARNE GRUPE U PROSTOR JUŽNO OD VALJEVA196
Odluka za prodor196
Prelazak 5. divizije preko komunikacije Sjenica—Ivanjica193
Borbe 2. divizije na komunikaciji Sjenica—Ivanjica .200
Borbe 5. divizije oko komunikacije Užice—Ljubiš—Nova Varoš 207
Podilaženje 2. divizije komunikaciji Užice—Požega216
Prelazak 5. divizije preko komunikacije Užice—Čajetina—Nova Varoš221
Prelazak 2. divizije preko komunikacije Užice—Požega228
Izbijanje 2. divizije u rejon Varde232
Prelazak 5. divizije preko komunikacije Užice—Višegrad 238
Šesti deo:
BORBE NA PROSTORU JUŽNO OD VALJEVA253
Obostrani planovi i namere255
Borbe na prostoru Povlena (1. maj)263
Pokušaj prodora u prostor Maljena (2. i 3. maj)269
Borbe u prostoru Povlen—Varda (4. i 5. maj)279
Povlačenje na pl. Taru (6. i 7. maj)291
Sedmi deo:
POVLAČENJE U CRNU GORU305
Situacija 8. maja306
Prelazak 5. krajiške divizije preko komunikacije Užice—Višegrad309
Proboj 4. proleterske brigade preko komunikacije Užice—Višegrad311
Prelazak 5. divizije preko komunikacije Užice—Borova glava315
Borbe 5. divizije oko komunikacije Užice—Ljubiš— Kokin Brod320
Povlačenje 2. divizije sa Tare336
Povlačenje na Zlatar350
Prelazak 5. divizije preko komunikacije Sjenica— Prijepolje359
Prelazak 2. proleterske divizije preko komunikacije Prijepolje—Sjenica 369
Prelazak preko Lima375
Zaključak 379
Registri391
BIBLIOTEKA