Petar Višnjić: BITKA ZA SRBIJU (1. knjiga)
BIBLIOTEKA

sadržajstrana
PREDGOVOR — Nikola LjubičićVII
REČ AUTORAXIX
I DEO
PRIPREME OPERACIJA ZA OSLOBOĐENJE SRBIJE I PROTIVDEJSTVA NEPRIJATELJA1
Opšta vojno-politička situacija sredinom 1944. godine i ideja Vrhovnog štaba Narodnoslobodilačke vojske za operacije u Srbiji3
Mere Nemaca za odbranu u Srbiji35
II DEO
POČETNE OPERACIJE NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE U SRBIJI49
Prodor operativne grupe divizija u južnu Srbiju51
Lavina preko Pešterske visoravni54
Forsiranje Ibra61
Pobeda na Kopaoniku86
Dejstva Operativne grupe u južnoj Srbiji109
Borbe u dolini Rasine i u Župi122
Avgustovske borbe divizija Glavnog štaba u južnoj i istočnoj Srbiji140
Oslobođenje Jablanice i Puste Reke i borbe oko Leskovca142
Borbe na desnoj obali Južne Morave150
Prodor 25. divizije u istočnu Srbiju155
Dejstva 23. divizije u istočnoj Srbiji159
Prodor 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa u zapadnu Srbiju172
Prelazak preko Lima i zauzimanje grebena Zlatibora172
Borba na Palisadu187
Oslobođenje Požege i Arilja203
Prodor 6. proleterske divizije na Zlatibor209
Nastupni marš Vojvođana kroz Hercegovinu i jugoistočnu Bosnu214
Forsiranje Drine219
III DEO
OPERACIJE U SRBIJI U SEPTEMBRU 1944. GODINE231
Opšta vojno-politička situacija, obostrane namere i planovi233
Ujedinjavanje nemačkih i kontrarevolucionarnih snaga238
Izvlačenje bugarske okupacione vojske iz Srbije255
Nemački planovi u Srbiji261
Titova zamisao o daljim dejstvima snaga NOV u Srbiji267
Prodor 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa na liniji Lazarevac—Valjevo—Krupanj281
Borbe kod Požege281
Razbijanje četnika na Jelovoj gori295
Ovladavanje masivom Maljena, Povlena i Jablanika. Prodor u dolinu Kolubare309
Sloboda u Valjevu317
Dejstva 12. korpusa na Povlenu i Medvedniku. Oslobođenje Krupnja329
Borbe 37. divizije između Višegrada i Užica335
Prodor Operativne grupe divizija u Šumadiju341
Prelazak preko Ibra341
Napad na Užice i Požegu350
Oslobođenje Gornjeg Milanovca. Izbijanje na liniju Rudnik — Belanovica357
Oslobođenje Aranđelovca359
Širenje i učvršćenje oslobođene teritorije371
Borbe 12 korpusa u dolini Save381
Nemački protivudar u Šumadiji395
Operaciji jedinica Glavnog štaba Srbije406
Žestoke borbe u istočnoj Srbiji408
Uspesi u južnoj Srbiji431
NAPOMENE I REGISTRI
Napomene457
Registar ličnih imena473
BIBLIOTEKA