...: PETA PROLETERSKA CRNOGORSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA

* CELA KNJIGA *
* * *
Sadržajstrana
Uvod-
Formiranje brigade-
Prvi zadatak-
Počelo je u zoru-
Juriši na Treskavici-
Ne dajte ranjene drugove-
Rastanak u planini-
Ostavi, Mihailo-
Gračanička tuga-
Upad u Fojnicu-
Želja ispunjena tek poslije smrti-
Dvije intendantove noći-
Buktinje u noći-
U Zijametu-
Prva smotra-
Vijenac je brzo pao-
Tri uspjeha minobacačlija-
Četiri zimska dana-
Delegat brigade-
Veliki ispit (Bitka za Prozor)-
Štab brigade protiv tenkova-
Na Neretvi-
Neobični komandir-
Komesareva odluka-
Ledenim liticama Veleža-
Sam-
Pohvala vrhovnog komandanta Javorak-
Bioče-
Od Nikšića do Zelengore-
Topovi brigade-
Kopni snaga-
Četa komunista-
Najteže od svega-
Drug drugu-
Komandant Sava-
Neveseli dani-
Dva susreta-
Obračun s izdajnicima (Ostroška borba)-
Razbijanje četnika u Kučima-
Bataljon u Staroj Crnoj Gori-
U dolini Lima-
Veliki dan brigade-
U durmitorskoj operaciji-
U borbama za konačno oslobođenje Crne Gore-
Do kraja-
Humoreske i anegdote-
BIBLIOTEKA