Isidor Đuković: DRUGA ŠUMADIJSKA - 21. SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Predgovor7
UVOD17
NEPRIJATELJSKE SNAGE U ŠUMADIJI I SUSEDNIM PODRUČJIMA23
Nemačke snage24
Bugarske okupacione snage25
Ruski zaštitni korpus (RZK)25
Jedinice kvislinŠke vlade Srbije26
Srpski dobrovoljački korpus26
Srpska državna straža (SDS) 27
Četnici Draže Mihailovića28
Ukupno brojno stanje neprijateljskih snaga u Šumadiji31
STANJE U ORGANIZACIJI KPJ U ŠUMADIJI 33
Partijska organizacija u kragujevačkom okrugu34
Partijska organizacija u mladenovačkom okrugu37
OD PRVE ŠUMADIJSKE DO PRIVREMENE BRIGADE41
Formiranje bataljona u NOP odredima41
Povratak 1. Šumadijskog odreda u Šumadiju43
Prva južnomoravska brigada u Šumadiji45
Dejstva 1. Šumadijskog odreda50
Dejstva Kosmajskog odreda52
UDRUŽENI NEPRIJATELJI NOP-a U ŠUMADIJI59
Saradnja četnika i Nemaca59
Zločini okupatora i domaćih izdajnika66
ODJEK ODLUKA DRUGOG ZASEDANJA AVNOJ-a71
Četnički "Svetosavski kongres"74
PRIVREMENA ŠUMADIJSKA BRIGADA81
Prve borbe Privremene brigade84
Brigada u mladenovačkom okrugu87
Ponovo u kragujevačkom okrugu91
Municija - nerešiv problem brigade94
Razbijanje 1. jurišne brigade korpusa KGG101
Borba na reci Kačeru108
Rasformiranje brigade110
ODVOJENA DEJSTVA BATALJONA117
Dejstva 1 (Šumadijskog) bataljona117
Vojno-političko savetovanje u Darosavi131
Dejstva 2 (kosmajskog) bataljona i stanje u mladenovačkom okrugu134
Borbena dejstva četa 2 (kosmajskog) bataljona140
April - mesec priprema i pojačane aktivnosti143
U Drugovcu - od seoske borbene desetine do bataljona146
Obračun četnika sa selom Drugovac153
Bataljon Kosmajaca za 2. Šumadijsku brigadu158
DRUGA ŠUMADIJSKA BRIGADA161
Formiranje brigade161
Najteže iskušenje171
Nova četnička zverstva176
Uzroci i posledice poraza brigade179
Dani posle poraza u Darosavi185
Štab brigade i 10. bataljon u mladenovačkom okrugu189
Borbe 2. bataljona u kragujevačkom okrugu197
Stanje u kragujevačkom okrugu uoči reorganizacije brigade204
REORGANIZACIJA BRIGADE I NJENA DEJSTVA DO KRAJA 1944. GODINE211
Reorganizacija brigade211
Uspešno vatreno krštenje213
Razbijanje četničke Jurišne brigade u Darosavi216
Prelazak brigade u mladenovački okrug219
Borbe Kosmajskog odreda222
Razbijanje četnika na Ravnom Gaju224
Trodnevne borbe na Kosmaju230
Borba za žito232
Povratak Kosmajskog odreda u mladenovački okrug238
Slučajna saveznička pošiljka241
BORBE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE ŠUMADIJE251
Koalicija Nemci - Milan Nedić - Draža Mihailović251
Borbe u avgustu 1944. godine257
Obnavljanje Posavsko-tamnavskog odreda262
Prelazak 1. bataljona Posavsko-tamnavskog odreda preko Save269
Četvrti bataljon brigade274
Borbe Kosmajskog odreda u drugoj polovini avgusta278
Novi prodor brigade u mladenovački okrug282
Dejstvo brigade između dva neprijateljska fronta286
U susret divizijama NOVJ294
U SASTAVU PETE DIVIZIJE303
Šumadijska divizija nije formirana310
U susret Crvenoj armiji320
Na beogradskom pravcu325
NA SREMSKOM FRONTU337
Reorganizacija brigade337
Izlazak na sremski front340
Napad na Sremske Laze344
U 21. srpskoj diviziji350
Najteže borbe356
Poslednja borba 21. srpske brigade363
POGOVOR381
U KOLONI DRUGE ŠUMADIJSKE BRIGADE385
DALI SU ŽIVOTE ZA SLOBODU387
PREŽIVELI SU RAT413
BORILI SU SE U BRIGADI465
POLITIČKI RADNICI POGINULI U RATU473
POLITIČKI RADNICI PREŽIVELI RAT477
BIBLIOTEKA