Dr Jaša Romano: JEVREJI JUGOSLAVIJE 1941 - 1945. ŽRTVE GENOCIDA I UČESNICI NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA
BIBLIOTEKA

UVOD5
NASELJAVANJE JEVREJA NA TERITORIJI DANAŠNJE JUGOSLAVIJE I RAZVOJ JEVREJSKIH ZAJEDNICA DO 1918. GODINE5
RAZVOJ RADNIČKOG POKRETA NA TERITORIJAMA DANAŠNJE JUGOSLAVIJE DO 1918. I USLOVI ZA UKLJUČIVANJE JEVREJA U POKRET7
STVARANJE JEDINSTVENE JEVREJSKE ZAJEDNICE U JUGOSLAVIJI I NJEN RAZVOJ OD 1918. DO 194110
REVOLUCIONARNI RADNIČKI POKRET U JUGOSLAVIJI IZMEĐU DVA SVETSKA RATA I UKLJUČIVANJE JEVREJA U POKRET15
Kratak pregled razvoja KPJ i revolucionarnog radničkog pokreta15
Uključivanje Jevreja u revolucionarni radnički pokret19
KAPITULACIJA JUGOSLAVIJE I STRADANJE JUGOSLOVENSKIH JEVREJA54
Organizacija i sprovođenje protivjevrejskih mera i genocida na teritoriji Jugoslavije57
I — Teritorije pod nemačkom vojnom upravom — Srbija, Banat i Sandžak58
1 — Organizacija vojnog i upravnog aparata58
2 — Organizacija upravnog aparata za »rešenje jevrejskog pitanja«59
3 — Protivjevrejske mere i način njihovog sprovođenja61
a — Mere za ekonomsko uništenje Jevreja uključujući i pljačku, kao i uništenje kulturnih i istorijskih vrednosti61
b — Mere za psihičko uništenje Jevreja61
c — Mere za potpuno likvidiranje Jevreja — masovni genocid69
1 — Sabirni logori71
2 — Koncentracioni logori72
3 — Radni logori84
Osvrt na stradanje Jevreja Banata, Srbije i Sandžaka85
II — Teritorije pod bugarskom okupacijom — aneksijom86
III — Teritorije u sastavu Nezavisne Države HRVATSKE91
A— Hrvatska — Slavonija — Srem91
a — Mere za ekonomsko uništenje Jevreja92
b — Mere za psihičko uništenje Jevreja94
c — Mere za fizičko uništenje Jevreja — genocid102
1 — Ustaški logori u Hrvatskoj, Slavoniji i Sremu105
a —- Sabirni logori105
b — Koncentracioni logori112
2 — Ustaški logori u »Zoni II«122
B — Bosna i Hercegovina124
a — Mere za ekonomsko uništenje Jevreja124
b — Mere za psihičko uništenje Jevreja127
c — Mere za fizičko uništenje Jevreja — genocid129
Sabirni logori u Bosni i Hercegovini129
Kratak osvrt na stradanje Jevreja u NDH133
IV — Teritorije pod italijanskom okupacijom — aneksijom134
1 — Teritorija »Zona I«136
2 —- Teritorija »Zona II«139
Logori koje su formirali Italijani za Jevreje u »Zoni l« i »Zoni II«144
a — Logori u »Zoni II«144
b — Logori u »Zoni I«148
Jevrejski logor na Rabu148
3 — Teritorija Crne Gore151
4 — Teritorija Kosovo152
Odnos fašističke Italije prema Jevrejima u prisajedinjenim i okupiranim delovima Jugoslavije154
V — Teritorije pod mađarskom okupacijom —• aneksijom: Bačka, Baranja, Međumurje i Prekomurje155
1 — Period od aprila 1941. do marta 1944155
a — Mere za ekonomsko uništenje Jevreja156
b — Mere za psihičko uništenje Jevreja157
c — Mere za fizičko uništenje Jevreja159
Logori u Bačkoj od aprila 1941. do kraja 1943160
2 — Period od marta 1944. do juna 1944162
a — Mere za ekonomsko uništenje Jevreja162
b — Mere za psihičko uništenje Jevreja163
c — Mere za fizičko uništenje Jevreja — genocid163
VI — Teritorija Slovenije165
Interniranje i stradanje Jevreja u logorima van Jugoslavije165
a — Logori u Albaniji166
b — Logori u Austriji167
c — Logori u Italiji169
d — Logori u Mađarskoj170
e — Logori u Nemačkoj171
f — Logori u Poljskoj174
g — Zarobljenički logori u Nemačkoj179
Bekstva Jevreja iz logora, zatvora i kažnjeničkih radnih četa188
Angažovanje jevrejskih opština u Jugoslaviji na ublažavanju teških uslova života izbeglica i zatočenika u logorima192
Kratak osvrt o Jevrejima žrtvama fašističkog terora i genocida u Jugoslaviji200
USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE I UKLJUČIVANJE JEVREJA U NARODNOOSLOBODILAČKI RAT200
a — Rad Komunističke partije na organizovanju ustanka i njeno rukovođenje narodnooslobodilačkom borbom202
b — Uključivanje Jevreja u narodnooslobodilački rat204
1 — Uključivanje Jevreja u NOR u 1941. godini204
Banat206
Srbija208
Bosna i Hercegovina215
Hrvatska i Slavonija226
Srem234
Bačka236
Međumurje i Prekomurje262
Slovenija264
Makedonija264
Dalmacija268
a — Uključivanje Jevreja u NOR u »Zoni I«269
b — Uključivanje Jevreja u NOR u »Zoni II«272
Hrvatsko primorje272
Kosovo273
Sandžak274
Crna Gora274
Nepoznata pokrajina275
Osvrt na uključivanje Jevreja u NOR u 1941. godini275
Spisak nosilaca Partizanske spomenice 1941. g276
Spisak Jevreja narodnih heroja Jugoslavije278
Spisak učesnika u španskom građanskom ratu i u NOR278
Spisak učesnika u španskom građanskom ratu i u pokretima otpora van Jugoslavije278
2 — Uključivanje Jevreja od početka 1942. do kraja rata278
a — Uključivanje u NOR od početka 1942. do septembra 1943.279
b — Uključivaije u NOR od septembra 1943. do kraja rata281
Jugoslovenski Jevreji u antifašističkom pokretu van Jugoslavije286
Jugoslovenski Jevreji u pokretu otpora u logorima i zatvorima290
a — Pokret otpora u logorima i zatvorima u Jugoslaviji290
b — Pokret otpora u logorima i zatvorima van Jugoslavije296
Opšti osvrt o učešću Jevreja Jugoslavije u NOR302
Spisak učesnika u NOR307
Registar ličnih imena513
Izvori i literatura560
Objašnjenje skraćenica571
Summary573
Errata corrige591
BIBLIOTEKA