Valter Manošek: HOLOKAUST U SRBIJI
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
DOKUMENTOVANA STUDIJA VALTERA MANOŠEKA5
AUTOROV PREDGOVOR SRPSKOM IZDANJU9
PREDGOVOR NEMAČKOG IZDAVAČA11
NAPOMENE ČITAOCU13
PRISTUPNA RAZMATRANJA15
UVOD19
I. „PODUHVAT KAZNENOG SUĐENJA"23
1. Bombardovanje Beograda26
2. Struktura vojne uprave u Srbiji 1941. godine33
3. Od kapitulacije Jugoslavije do pohoda na Rusiju38
4. Prve mere protiv Jevreja u Srbiji42
5. Saradnja Vermahta i policije47
6. Vermaht i rat protiv partizana u Srbiji56
II. VERMAHT I UBISTVA JEVREJSKIH MUŠKARACA U SRBIJI63
1. General Franc Beme: opunomoćeni komandujući general u Srbiji63
2. 342. Pešadijska divizija na prostoru Šapca64
3. „Kladovo-transport"69
4. „Krvavi marš"71
5. Planirani koncentracioni logor u Zasavici74
6. Akcija generala Hinghofera u trouglu Sava-Drina77
7. Koncentracioni logor u Šapcu82
8. Partizanski prepad kod Topole86
9. „Puške na gotovs - osvetite se "!92
10. Pogubljenje jevrejskih muškaraca „Kladovo-transporta"97
11. 2.200 Jevreja i Roma za Valjevo102
12. „Ajhman predlaže streljanje"108
III. OTPOR I KOLABORACIJA U SRBIJI 1941. GODINE115
Četnici Koste Pećanca116
Dimitrije Ljotić i pokret „Zbor"117
Četnici Draže Mihailovića117
Istorijat četničkog pokreta118
Politički ciljevi Mihailovičevih četnika119
Četnička koncepcija otpora120
Držanje Britanaca u odnosu na Mihailovića122
Jugoslovenska izbeglička vlada i četnici124
Partizani126
Politički ciljevi, koncepcija otpora i socijalna stuktura Komunističke partije Jugoslavije128
Sovjetski Savez i partizani 1941. godine130
Borba partizana i četnika u 1941. godini135
Paralelna vojna saradnja partizana i četnika u jesen 1941137
Borba Mihailovičevih četnika protiv partizana145
Mihailovićevi pokušaji kolaboracije sa nemačkim okupatorom147
Razbijanje vojnog otpora u Srbiji151
IV. VERMAHTOVI POKOLJI SRPSKOG CIVILNOG STANOVNIŠTVA U JESEN 1941. GODINE157
1. Pokolj u Kraljevu157
2. „Napred na nova dela"! Pokolj u Kragujevcu160
V. GUŠENJE GASOM JEVREJSKIH ŽENA I DECE IZ KONCLOGORA SAJMIŠTE171
1. Isporuka gasnog vozila171
2. „SS-unteršturmfirer Herbert Andorfer176
VI. REZIME I KONAČNI ZAKLJUČCI187
REGISTAR SKRAĆENICA199
REGISTAR IMENA201
BIBLIOTEKA