Milan Kavgić: VERNA BRDA
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
* * *
cela knjiga
* * *
Koncentracija13
Budići - selo za istoriju27
Prethodnica partizanske Slavonije37
Na uporišta51
U diviziji73
Pruga83
Virovitica - Pisanica - Garešnica90
U Požeškoj kotlini99
Ofanziva - klešta i čekić 107
„Kana" kod Šušnjara 114
U predahu120
Nevidljivo bojište124
Prodor na istok130
Pokret na zapad138
Ponovno u Slavoniji156
Bosna - marš u nepoznato180
Ponovo u Slavoniji211
Dvanaesta proleterska233
Pobeda, sloboda263
BIBLIOTEKA