Dušan Lazić - Gojko: SREMSKO KRVAVO LETO 1942
BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
POLITIČKE PRILIKE U SREMU U LETO 1942. GODINE 5
MERE OKUPATORSKO-KVISLINŠKIH VLASTI PRE DOLASKA VIKTORA TOMIĆA 25
Formiranje „Istražne komisije" 25
Formiranje Pokretnog prekog suda 28
Streljanje talaca 29
Odvođenje u logor 29
Rad Istražne komisije 31
Hapšenje Pećinčana 33
Prva blokada 34
U žicama 38
Hapšenje Dobrinčana 39
Hapšenje Novokarlovčana 40
Blokada i hapšenje u Jasku 41
Bauer nastavlja hapšenja 47
Hapšenja u Buđanovcima 49
Hapšenje Roma u Irigu 49
Hapšenje sremskokarlovačkih Roma 50
Hapšenje Roma u Grabovcima 51
Hapšenje Familića iz Molovina 51
Beležnik predaje spisak Pavlovčana 52
Suđenje Pokretnog prekog suda u Rumi 56
Koga je preki sud osudio na smrt 58
Suđonje u Vinkovcima 59
Drugo suđenje Pokretnog prekog suda u Rumi 59
Istraga u Staroj Pazovi 61
Istraga u Zemunu 64
Suđenje Pokretnog prekog suda u Staroj Pazovi 69
Treće suđenje Pokretnog prekog suda u Rumi 71
DOLAZAK VIKTORA TOMIĆA I NJEGOVE ZLOČINAČKE BANDE U VUKOVAR 75
STRELJANJA U DUDIKU 95
Sastanak Kvaternika i Tomića sa logornicima ustaškog pokreta i predstojnicima kotarskih oblasti100
Prvi dolazak Viktora Tomića u Sremsku Mitrovicu 110
Živeo srpski i hrvatski narod" 115
Hapšenje u Kupinovu 136
Streljanje talaca u Dudiku 138
Streljanje Mitrovčana 138
Streljanje Irižana, Zemunaca, Mitovčana i Laćaraca 144
Streljanje Irižana 147
Drugo streljanje Irižana 148
Streljanje Batajničana, Kupinovčana, Kuzminaca, Račana, Mitrovčana, Laćaraca, Bukovčana, Čerevićana, Irižana, Karlovčana i Iločana 150
Odvođenje uhapšenih lica iz Vukovara u logor 151
Popis osoba upućenih u sabirni logor Jasenovac 153
Streljanja talaca u Rumi 156
Hapšenje i suđenje u Irigu 162
PRELAZAK VIKTORA TOMIĆA I NJEGOVE ZLOČINAČKE PRATNJE IZ VUKOVARA U SREMSKU MITROVICU 175
Prve glasine u Mitrovici o Tomićevom dolasku 181
Dolazak Viktora Tomića u Sremsku Mitrovicu 182
Nemir i nespokojstvo u gradu 183
Spiskovi lica određenih za hapšenje i streljanje 183
Stravična noć 185
Iskaz saučesnika i očevidaca 186
Tomićeva mistifikacija sastavljača spiska pohapšenih Mitrovčana 189
Svetli likovi 193
Još nešto o spisku uhapšenih Mitrovčana 197
Ustaški obaveštajac Drago Jilek na sceni 198
Hapšenje Zemunaca 207
Hapšenje Divošana 211
Hapšenje Čalmanaca 218
Treće hapšenje Buđanovčana 219
Hapšenje Tovarničana i Ogaraca 221
Hapšenje Vojčana, Golubinčana i Belegišana 222
Hapšenje Bosućana 224
Hapšenje Ležimiraca 230
Ubijanje i klanje u Suseku 233
Hapšenje u Svilošu 236
Hapšenje i streljanje Bukovčana 237
Hapšenje u Grabovu 244
Hapšenje Banoštoraca i Čerevićana 247
Hapšenje Ledinčana 250
Hapšenje Rakovčana 253
Blokada, hapšenje i streljanje Šiđana 254
Hapšenje Manđelošana 265
Drugo hapšenje u Kupinovu i streljanja 266
Sastanak u vagonu na mostu 268
Hapšenje Iločana 272
Koga je Vidnjević još osudio na smrt? 276
Smrt bez evidencije 277
Vreme užasne smrti 279
Streljanje Šiđana 280
Izjava jednog preživelog 281
Smrt jedne grupe Šiđana, Golubinčana, Vojčana i Belegišana 283
,,Smrt svima vama!" 285
Streljanje Šašinčana, Jarčana i Rumljana 286
Ko su bili koljači — askeri? 287
Izjava Vendelina Vilhamera 288
Velike lokve krvi 291
Mitrovčani streljani od 2. do 8. septembra 292
Hapšenje i teranje u logor Jamenčana 294
Hapšenje jemenačkih Roma 298
Hapšenje Laćaraca 300
Hapšenje Račana 302
Hapšenje u Grku 304
Nesreća nije mimoišla ni Adaševce 309
Hapšenje u Sremskoj Kamenici 310
Hapšenje Sremskokarlovčana 315
Hapšenje Petrovaradinaca 325
Hapšenje Beščana 326
Hapšenje Krčedinaca 331
Karlo Helbih — zločinac u belom mantilu 332
POVLAČENJE VIKTORA TOMIĆA, VIŠEG REDARSTVENOG POVERENIŠTAVA I POKRETNOG PREKOG SUDA IZ SREMA 339
Pir zločinaca 345
Bekstvo Rudolfa Retla 346
Ko je bio Viktor Tomić? 350
Kuda je otišao Viktor Tomić 353
Rehabilitacija Viktora Tomića 355
Bekstvo iz zemlje 357
NARODNOOSLOBODILAČKI POKRET JE IZAŠAO KAO POBEDNIK 363
BIBLIOTEKA