Jovo Popović, Marko Lolić, Branko Latas: POP IZDAJE (vojvoda Momčilo Đujić)
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
*
Jovo Popović: POP IZDAJE (vojvoda Momčilo Đujić) - cijela knjiga
*
Predgovor5
Korijeni izdaje9
Po.d talijanskom zastavom18
Đujić kao Vuk Hadži Kostić32
Talijani organiziraju četničke formacije46
Operativna kvislinška vojska62
Ustaške kune za popa Momčila68
»Mi smo pod Dražinom komandom«80
S partizanima — samo preko nišana101
Nagrada ubojicama Dane Rončevića119
Hiljadu partizana u Kninskoj krajini126
Četnici u sastavu talijanskih divizija135
Smrt Paje Popovića147
Đujićeve ofenzive i »ljubavi« 156
»Oderali 3 živa katolička popa«165
Kriza i rivalstvo u četničkim redovima 180
Plan uništenja Bihaćke republike188
Podmetanje i zavjere četničkih vojvoda204
Zločin u Gračacu215
Krvavi pohod prema Vrlici 226
Jagma za naslijede vojvode Birčanina235
Bijeg iz operacije »Weiss«239
»Drugi Jasenovac« na Kosovu247
Posljednje borbe pod talijanskom komandom254
Dinarska divizija u sastavu Wehrmachta266
Nova četnička prilagođavanja 279
Pljačke i zločini »njemačkog čovjeka« 297
»... klali sve redom«308
Specijalni teroristički trupovi321
»Hrvatska borbena grupa« 337
Bjekstvo uz Pavelićevu pomoć346
Krah četničke organizacije 361
SS čete u Dinarskoj diviziji372
Kazalo imena381
BIBLIOTEKA