S A D R Ž A J


ŠESTA KRAJIŠKA NOU BRIGADA - RATNA SJEĆANJA

BIBLIOTEKA

Sadržajstrana
... (Citat iz Titovog govora u Jasenici 7. januara 1943. godine)5
Riječ Redakcije7
I

OPŠTI DIO

Karabegović Osman: ŠESTA BRIGADA BRANILAC I ZAŠTITNIK NARODA PODGRMEČA15
Miljević Milan Milančić: NEKA ZAPAŽANJA O BORBAMA ŠESTE KRAJIŠKE BRIGADE (sjećanja)22
Bajalica Dimitrije: PARTIJSKO-POLITIČKI ŽIVOT I RAD U ŠESTOJ BRIGADI28
Kolundžija Mićo i Drča Pero: NAROD PODGRMEČA I NJEGOVA ŠESTA KRAJIŠKA NOU BRIGADA U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI54
Stojnić Veljo: O JEDNOM ZNAČAJNOM PISMU ĐURE PUCARA STAROG KOJE VJEROVATNO VIŠE NE POSTOJI77
Damjanović Brane: O SKOJ-u KROZ SJEĆANJA I DOKUMENTA81
Papo dr Roza i Levi Moric: SANITETSKA SLUŽBA U PODGRMEČU, PRVOM KRAJIŠKOM NOP ODREDU I U ŠESTOJ KRAJIŠKOJ NOU BRIGADI91
Drča Pero i Knežević Lazo: VEZA U PRVOM KRAJIŠKOM NOP ODREDU I ŠESTOJ KRAJIŠKOJ NOU BRIGADI119
Japundža Nikola: KURIRI ŠESTE KRAJIŠKE UDARNE BRIGADE U TOKU NOR-a146
Rodić Svetko: NAROD PODGRMEČA I NJEGOVA ŠESTA BRIGADA150
Veljić Anćelko Brane: ŠESTA KRAJIŠKA BRIGADA JUNAŠTVA I VEDRINE155
Marjanović Joco: RAME UZ RAME SA BORCIMA ŠESTE KRAJIŠKE NOU BRIGADE157
Miljević Milan Milančić: KURIRI - MOJA RATNA DJECA159
Popović Savo: SOBA ZA KOMANDANTA MILANČIBA (anegdota)160
Miljuš Milan: SJEĆANJE NA DRUGARICE BORCE I BOLNIČARKE ŠESTE KRAJIŠKE NOU BRIGADE161
Vulin Kojica: POZADINSKE SLUŽBE U PODGRMEČU I NJIHOV DOPRINOS SNABDEVANJU I ZBRINJAVANJU VOJSKE I NARODA TOKOM NOR-a163
Crnomarković Milan Krljo: OJ, BRIGADO, EJ BRIGADO MOJA165
Miljević Milan Milančić: NAŠIM BOLNIČARKAMA VELIKO HVALA166
Stonić Tihomir: KULTURNO-PROSVJETNI RADUTREĆEM BATALJONU166
Rodić Svetko: KOMANDIRI TREĆE ČETE PRVOG BATALJONA176
II

1942. - 1943.

Miljević Milan Milančić: OD PRVE KUHINJE DO ORGANIZOVANOG SNABDEVANJA183
Veselinović Drago i Jelača Mihajlo: VOD ZA VEZU PRVOG KRAJIŠKOG NOP ODREDA I ŠESTE KRAJIŠKE NOU BRIGADE DO SEPTEMBRA 1943. GODINE184
Trninić Mirko: RAZVOJ VEZE U PRVOM KRAJIŠKOM NOP ODREDU I ŠESTOJ KRAJIŠKOJ NOU BRIGADI188
Dizdarević Zaim Zajko: ULOGA DRUGOG BATALJONA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BIHABA193
Mandić Rade: FORMIRANJE I RAD AKTIVA SKOJ-a U PRVOJ ČETI DRUGOG BATALJONA195
Drobac Dušan: NEKA SJEĆANJA NA RAD SKOJEVSKE ORGANIZACIJE DRUGOG BATALJONA196
Stanić Mirko: ČEDOMIR BRKIB BORAC I PJESNIK201
Matijević Bukan: SJEĆANJE NA BORBE OKO STAROG MAJDANA SEPTEMBRA 1942. GODINE204
Zorić Jovo: SJEĆANJE IZ NAPADA NA CAZIN208
Mandić Rade: POGIBIJA NIKOLE MANDIBA I BURANA OSTOJIBA209
Vukić Pero: KAKO SAM DOŽIVIO DVA NAPADA NA SANSKI MOST211
Bajalica Mila: STVARANJE BRIGADNOG LISTA "JURIIG216
Japundža Nikola: U IZVRŠENJU ZADATKA POMOGLE SU I LOGORSKE VATRE219
Bukić Spase: AKCIJA U KANJONU UNE221
Beslać Gojko: TREŠNJA I "NEPROBOJNA" GLAVA (anegdota)222
Vukić Pero: HITNO PARTIZANSKO PISMO223
Drljača Stojan: DVOJICA NA STRAŽI227
Ugrenović Proko: NAPAD NA BOSANSKI NOVI U JESEN 1942. GODINE228
Vujatović Dušno: NA ŠUBA DOLU230
Bukić Spase: PRVA MITRALJESKA ČETA232
Erceg Miljatović Stojanka: U PRVOJ RATNOJ GODINI SA BATALJONOM "PETAR ŠKUNDRIĆ"235
Vukić Pero: NEUSTRAŠIVI SARADNICI NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE IBRAHIM I STEVAN240
Kovačević Stevo: LEGENDARNI KOMANDIR I KOMANDANT GRLIŠA RACA242
Japundža Nikola: POSLIJE AKCIJE U USTAŠKIM UNIFORMAMA248
Štrbac Stanković Radojka: PARTIZANSKA BOLNICA U RISOVCU248
Ilić Ratko: RUŽA CRNOMARKOVIB PARTIZANSKA MAJKA252
Vukojević Boro: SJEĆANJE NA VRIJEME PROVEDENO U ŠESTOJ KRAJIŠKOJ NOU BRIGADI U TOKU NOR-a253
Ilić Ratko: SJEĆANJE NA DRUGI NAPAD NA SANSKI MOST256
Stupar Boko: DUŠAN MILEŠEVIB POLITIČKI KOMESAR I KOMANDIR ČETE258
Marjaiović Drago: ČETVRTI BATALJON U NAPADU NA SANSKI MOST264
Babić Buro: POGIBIJA KURIRA MIRKA I DESETARA TRIŠE266
Vukić Pero: PARTIZANSKI PODGRMEČKI PEČATOREZAC270
Jovičić Dmitar: U NOVIM ZAPLIJENJENIM UNIFORMAMA272
Zorić Jovo: PRVA ČETA TREĆEG BATALJONA U BORBAMA NA NOVSKOJ PLANINI274
Ugrenović Proko: POJEO JE JOVAN USTAŠINU PITU275
Miljković Dušan: U BORBENIM REDOVIMA GRMEČLIJA275
Štrbac Stanković Radojka: U POSJETI VOJNO-TEHNIČKOJ RADIONICI278
Karić Dušan: OTIŠLI SMO U PROLETERE279
Vukić Pero: KUVARI TREĆE ČETE285
Mandić Rade: DVA VRSNA KUVARA287
Škundrić Lazo: SJEĆANJE NA LUKU KLIČKOVIĆA288
Stupar Čedomir: OMLADINSKI HOR I DRAMSKA SEKCIJA s. RUJIŠKA290
Gajanović Pero: KOMANDIR BRANKO MEDAREVIĆ292
Nikić Mara: PRED ČETVRTU OFANZIVU294
Makić Stojan: SA ŠESTOM KRAJIŠKOM NOU BRIGADOM U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI296
Erceg Rade: PRVI BATALJON "PETAR ŠKUNDRIĆ" U PRVIM DANIMA ČETVRTE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE306
Drobac Dušan: SAMO DVA SATA U PARTIJI313
Aničić Bogdan: MOJA ČETA U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI315
Veselinović Drago: BOJ NA NAGLIŠU317
Marjanović Drago: ČETVRTI BATALJON U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI321
Ilić Ratko: BOJ NA NAGLIŠU325
Broćić Radenko: SUSRET U PRAVOM TRENUTKU327
Nikić Mara: GRMEČ U ČETVRTOJ OFANZIVI 1943. GODINE329
Karanović Branko: DRUGARSTVO U NEVOLJI SE NE ZABORAVLJA331
Ilić Ratko: SJENANJA IZ ČETVRTE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE332
Stupar Božo: NEZABORAVNI DOŽIVLJAJI IZ ČETVRTE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE333
Vujatović Dušan: SUVAJČANI KROZ ČETVRTU NEPRIJATELJSKU OFANZIVUzzb
Stupar Momčilo: TREĆA ČETA DRUGOG BATALJONA U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI341
Veeelinović Danica: SJEĆANJA NA PRVO RATNO KRŠTENJE344
Crnomarković Milan Krljo: ZAJEDNO SA SVOJIM NARODOM345
Babić Buro: KAKO SAM DOŽIVIO BORBU NA SMREŠNJAKU349
Nikić Mara: 1) ZASTAVA TITOVE NAJMLAĐE ČETE, 2) U PODGRMEČKOM SELU KRVAVO PRELO, 3) BOMBARDOVANA BOLNICA (KORČANICA) 1943. GODINE (pjesme)352
Gajanović Pero: STANA STUPAR355
Trninić Mirko: VEZA U NAJTEŽIM RATNIM USLOVIMA356
Bajalica Dimitrije: KOSTA KOLE RUKOVODILAC SKOJ-a359
Nikić Mara: KROZ OBRUČ OD LIPNIKA DO PALANKE362
Veselinović Drago: NEIZVRŠENI ZADATAK366
Miljuš Milan: PRVE AKCIJE PRATEBE ČETE I NOVOG TREĆEG BATALJONA367
Drobac Dušan: SUKOB DVIJU IZVIDNICA369
Bajalica Dimitrije: EVO JE PEKARA, DRUŽE KOMESARU!371
Marjanović Drago: DRUGI RODITELJ372
Aničić Bogdan: BOLNICA U PEBINI375
Kljajić Nikola: SJEĆANJA KOJA NE BLIJEDE376
Nikić Mara: POSLIJE ČETVRTE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE378
Erceg Miljatović Stojanka: NAJELE SMO SE "OHDAMIJE"380
Veselinović Drago: PO ZAPOVJESTI DRUGA ROCE PO RADIO-STANICU380
Japundža Nikola: KOMANDANT ŠESTE BRIGADE NA NOSILIMA DRUGE ČETE DRUGOG BATALJONA383
Marjanović Drago: SJEĆANJE NA POGINULE DRUGOVE385
Rodić Milan i Svetko: PUŠKOMITRALJESCI I BOMBAŠI TREĆE ČETE PRVOG BATALJONA385
Stupar Momčilo: NA IZVIĐAČKOM ZADATKU386
Bajalica Dimitrije: NA RAPORTU388
Končar Jeftić Milka: SJEĆANJA NA RATNE DANE I ŠESTU KRAJIŠKU NOU BRIGADU389
Nikić Mara: U PODGRMEČKOM ODREDU392
Drobac Dušan: LAZO ČUČKOVIĆ393
Jakšić Jovo: U SUSRET GLAVNOJ OPERATIVNOJ GRUPI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ395
Vejinović Veljko: DRUGOVALI SMO I SKOJEVALI U VI BRIGADI403
Ugrenović Proko: SMOTRA NA DRAGNIB PODOVIMA407
Rodić Svetko: POJEŠBU TE I SA BLATOM (anegdota)408
Marjanović Drago: SJEĆANJE NA BORBE ČETVRTOG BATALJONA U LJETO 1943. GODINE408
Drobac Dušan: NEZABORAVNI PUŠKOMITRALJEZAC I DRUG BRANKO NARANDŽIĆ413
Stanić Mirko: RATNI PUT RATKA MARJANOVIBA415
Vejinović Veljko: SJEĆANJE NA IVU OROZA418
Bajalica Dimitrije: MIĆA PROLETER422
Marjanović Drago: SJEĆANJE NA MIĆU MARJANOVIĆA424
Drobac Dušan: BILI SU PUŠKOMITRALJESCI U TREĆOJ ČETI DRUGOG BATALJONA427
Popović Savo: OSTALI SU MI U NEZABORAVNOM SJEĆANJU429
Kovačević Stevo: UNIŠTENJE ČETNIČKE GRUPACIJE VOJVODE PLEĆAŠA433
Babić Buro: NEZGODE SA ČETNIČKIM KAJMAKOM435
Vejiiović Nikola: POKRET U SUSRET GLAVNOJ OPERATIVNOJ GRUPI437
Adamović Dušan: TEŽAK PUT I NEVOLJE DRUGE ČETE DRUGOG BATALJONA440
Jakšić Jovo: SJEĆANJE NA KOMANDIRA I KOMANDANTA BATALJONA447
Stupar Momčilo: UDARNA GRUPA BATALJONA U SASTAVU PETE KRAJIŠKE NOU DIVIZIJE448
Marjanović Drago: SJEĆANJE NA BOGDANA VEJINOVIĆA450
Bokan Branko: SA PRVIM BATALJONOM ŠESTE KRAJIŠKE BRIGADE NA IZVORU RIJEKE SANE452
Babić Buro: PARTIZANSKO BURE, STARAC I VUJINO PREDAVANJE453
Vukić Pero: POSLEDNJI SUSRET SA BRATOM455
Stupar Momčilo: PATROLA NIJE USPOSTAVILA VEZU SA DRUGOM ČETOM456
Stupar Momčilo: BORBO STUPAR OBAVJEŠTAJNI OFICIR 2. BATALJONA458
Babić Buro: JABUKA460
Ilić Stevo: ŠESTA BRIGADA U DALMACIJI I SJEĆANJE NA PALOG DRUGA463
Vukić Pero: OKRŠAJ NA PROSTORU BELE463
Damjanović Brane: SJEĆANJE NA OSLOBOĐENJE SANSKOG MOSTA466
Kapetanović Hajro: NEOČEKIVANI SUSRET U TEK OSLOBOĐENOM GRADU468
Crnomarković Milan: SAT JE OTKRIO ZLOČINCA477
Jandrić Luka: SVETINJA SPAVA478
Stupar Momčilo: OSLOBOĐENJE BUGOJNA479
Japundža Nikola: TRAMPA ŽDREBETA ZA DUHAN (Škiju)481
Beronja Simo: PRELAZAK NA KOZARU482
Miljković Dušan: PONOVO U ŠESTOJ KRAJIŠKOJ NOU BRIGADI484
Stupar Božo: PROLETERI I KOMANDANT BANJAC BOKO485
Babić Buro: UNIŠTEN HITLEROV "TIGAR"488
Radišić Drago: POSLIJE PARTIJSKOG KURSA NA DUŽNOSTI PARTIJSKOG RUKOVODIOCA U TREĆEM BATALJONU489
Rodić Milan: OSTAO JE U NEZABORAVNOM SJEĆANJU491
Crnomarković Milan: KOMORDŽIJA JANKO494
III

1944.- 1945.

Jandrić Luka: BORBENI USPJESI I PREOKRETI501
Vukić Milan: MOJA DESETINA U PRVOM NAPADU NA BANJU LUKU504
Burić Rajko: SJEĆANJE IZ BORBI U BANJOJ LUCI NA NOVU 1944. GODINU506
Rodić Milan i Svetko: POSLEDNJA BORBA PERE BURGUZA509
Jokić Trivo: NEZABORAVLJENI KOMESAR KOKAN510
Pavić Milutin: OSAMNAEST RANA I MOJI DRUŠVI511
Puzigaća Ranko: NA POLOŽAJIMA U BIŠBANIMA513
Rodić Svetko: ČETA JE OPKOLJENA IZDAJA516
Japundža Nikola: NAŠOM TAKTIKOM NEPRIJATELJ NAS JE IZNENADIO518
Radišić Dragomir: NEPRIJATELJSKI DIVERZANT NIJE USPIO520
Jandrić Luka: NEDOVRŠENA PRIČA521
Crnomarković Milan: TREĆI BATALJON U NAPADU NA PRIJEDOR524
Stupar Božo: KAKO SMO OBORILI AVION526
Japundža Nikola: ZAROBLJENI NJEMAC U ŠTABU BATALJONA528
Aničić Bogdan: SJEĆANJA NA POGINULE DRUGOVE •529
Miljković Dušan: ČETVORICA IZ ŠESTE BRIGADE NA PUTU ZA SSSR531
Japundža Nikola: RAZBILI SMO MILICIJU JAGE ČAVLOVIBA538
Po pričanju Lazara Šušnjice napisao Gajanović Pero: ŽIV SAM I ZDRAV, A VI POGLEDAJTE KOGA NOSITE541
Radišić Dragomir: OSVOJILI SMO BRIGADNU PRELAZNU ZASTAVU542
Agbaba Branko: NEVENKA543
Vukić Pero: PRVI IZVIBAČKI ZADATAK546
Japundža Nikola: NEOČEKIVANI SUSRET DRUGOG BATALJONA SA DELEGACIJOM KOMSOMOLA SSSR547
Kovačević Stevo: BORBE PRVOG BATALJONA ŠESTE KRAJIŠKE BRIGADE U TOKU SEDME NEPRIJATELJSKE OFANZIVE551
Odić Slavko: ŠESTA KRAJIŠKA BRIGADA U DRVARSKOJ OPERACIJI556
Vukić Milan: NA IZVRŠENJU ZADATKA579
Popović Savo: SJEĆANJE NA 25. MAJ 1944. GODINE I MOJ POSLEDNJI SUSRET SA KOMANDANTOM KAJOM581
Brkić Rade: ZASJEDA NA KOMUNIKACIJI BOSANSKI PETROVAC - OŠTRELJ JUNA 1944. GODINE584
Jokić Trivo: ZASJEDA NA OŠTRELJU585
Petrović Rade: BIO JE PONOS ČETE586
Brkić Rade: ZASJEDA KOD MEDENOG POLJA588
Medić Borislav: SA TREĆIM BATALJONOM U BORBI NA MEDENOM POLJU (JUNA 1944.)589
Petrović Rade: BORBE, NAPORI I ISKUŠENJA BORACA DRUGOG BATALJONA U SEDMOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI593
Ilić Stevo: POSLIJE NAPADA NA BOSANSKI PETROVAC NA LIJEČENJU U ITALIJI599
Gajanović Pero: UDARNA GRUPA PRVOG BATALJONA U NAPADU NA PRIJEDOR 6. SEPTEMBRA 1944. GODINE601
Bajalica Dimitrije: KOMANDANTOV IZVJEŠTAJ (anegdota)602
Miljuš Milan: SJEĆANJE NA PROBOJ ODBRANE PRIJEDORA603
Crnomarković Milan: I DALJE U STARIM CIPELAMA604
Crnomarković Milan Krljo: SJEĆANJE NA MARKA ZORIĆA605
Brkić Rade: PROBOJ NEPRIJATELJSKE ODBRANE PRILIKOM OSLOBOĐENJA PRIJEDORA607
Ilić Stevo: MARKO ZORIĆ609
Studen Mirko: SJEĆANJE NA OSLOBOĐENJE RUDNIKA LJUBIJE610
Plančić dr Vojislav: RAD U SANITETU ŠESTE KRAJIŠKE BRIGADE612
Rebula Boris: PREDAJA GARNIZONA IVANJSKE614
Vukić Pero: PREDAJA BOJNE IZ IVANJSKE617
Bajalica Dmitrije: KOMANDANT, OBAVJEŠTAJAC I KURIRI618
Brkić Rade: LIKVIDACIJA NEPRIJATELJSKOG UPORIŠTA "CITADELA" U BANJOJ LUCI SEPTEMBRA 1944. GODINE619
Japundža Nikola: 1) SINOVAC RAZORUŽAO STRICA DOMOBRANA, 2) U RATU SE SVAŠTA DEŠAVA I 3) SPASAO NAS DOMOBRAN622
Popović Savo: SA ŠESTOM BRIGADOM U DRUGOJ BANJALUČKOJ OPERACIJI624
Japundža Nikola: ZAPALISMO ZGRADU BANOVINE628
Raković Toma: NA DUŽNOSTI KOMANDIRA DOMOBRANSKE SATNIJE630
Japundža Nikola: PAKAO NA KLAŠNICAMA631
SB: NA STRAŽI634
Beslać Gojko: SJEĆANJE NA TRAVNIČKU OPERACIJU635
Crnomarković Milan Krljo: BORBA ZA TRAVNIK640
Gojić Drago: SJEĆANJE NA OSLOBOĐENJE TRAVNIKA641
Karasijević Drago: MOJI DOŽIVLJAJI PRVA ČEGIRI DANA KAO KOMESARA ČETVRTOG BATALJONA ŠESTE BRIGADE644
Medić Borislav: U BORBI NA TRAVNIKU 20. OKTOBRA 1944. GODINE654
Burić Rajko: GAZILI SMO KROZ HLADNU VODU r. BILE656
Plančić dr Vojislav: U UDARNOJ GRUPI BATALJONA ČETVRTE DIVIZIJE657
SB: NAPAD NA NEMILU659
Popović Savo: NA PROSLAVI OKTOBARSKE REVOLUCIJE PRIMILI SMO KORPUSNU PRELAZNU ZASTAVU662
Kapetanović Šemso: FUDBALSKA UTAKMICA IZMEBU ŠESTE I JEDANAESTE BRIGADE U HAN KOMPANIJI664
Rodić Milan: PRELAZAK PREKO r. BOSNE665
Vržina Milan: ŠTA NEŠ TI TU?667
Aničić Bogdan: SJEĆANJE NA PRELAZAK PREKO r. BOSNE I MOJE RANJAVANJE669
Balaban Branko: NAPAD NA RADINA BRDO670
Beslać Gojko: SJENANJE NA PRELAZ PREKO r. BOSNE672
SB: NAPAD NA VOZ675
Crnomarković Obrad: NA ZADATKU PO POSLJEDNJEM NAREĐENJU KOMANDANTA DUŠANA KOŠUTIĆA677
Vržina Milan: SPASIO ME DRUG SAVO677
Gajanović Pero: TROJICA ODVAŽNIH679
Popović Savo: IZ DOLINE RIJEKA BOSNE I LAŠVE ODRŽAVALI SMO VEZE SA PODGRMEČOM681
Balaban Branko: BORBA ZA KOTU 778 I GUČU GORU683
Vukić Pero: KAKO JE ZAROBLJEN ŠTAB NJEMAČKE BORBENE GRUPE "EBERLAJN"685
Japundža Nikola: JURIŠ BOLNIČARKE ZORE687
Jokić Trivo: NAPAD NA KAKANJ688
Milinović Đuro: NEKOLIKO RATNIH DANA U ŠESTOJ KRAJIŠKOJ NOV BRIGADI689
Vukić Pero: SARAJEVO - BERLIN691
Šušnjica Lazar: BORBE PRVOG BATALJONA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA KOD KARLOVCA I U BREŽNIČKO-KRŠKOJ KOTLINI693
Burić Rajko: SKINUO SAM I ZAPLIJENIO USTAŠKU ZASTAVU696
Levi Moric: ŠESTA KRAJIŠKA BRIGADA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE KARLOVCA I U KRŠKO-BREŽIČKOJ KOTLINI697
Vukić Pero: OKRŠAJ NA VINICI701
Bokan Branko: SNIMAK POSLEDNJE BORBE ŠESTE KRAJIŠKE BRIGADE703
Dubljević Blažo: SA KRAJIŠNICIMA OD SARAJEVA DO ZIDANOG MOSTA705
Bokan Branko: BRIGE POBJEDNIKA709
IV

OSTALI PRILOZI (o borcima Brigade)

Narodni heroji fotografije sa legendama713
Istaknuti rukovodioci preminuli poslije NOR-a719
Levi Moric: PRVI KOMANDANT BRIGADE719
Kapetanović Hajro: NAŠ RATNI DRUG PETAR VOJNOVIĆ722
Kovačević Stevo: MIHAJLO ŠKUNDRIĆ, RADNIK - REVOLUCIONAR728
Popović Savo: NAŠA BOSA736
SPISAK RATNOG KADRA ŠESTE KRAJIŠKE NOU BRIGADE 1942-1943.739
SPISAK BORACA ŠESTE KRAJIŠKE NOU BRIGADE KOJI SU PREŽIVJELI NARODNOOSLOBODILAČKI RAT 1945.747
BIBLIOTEKA