Milan Inđić: BORBE ZA TRAVNIK
BIBLIOTEKA

* CELA KNJIGA *
* * *
sadržajstrana
1. Neke konstatacije autora5
2. Borbe za Travnik9
3. Uloga Travnika13
4. Odbrana Travnika17
5. Taktika neprijatelja25
6. Napadi na Turbe29
7. Demonstrativni napadi37
8. Napad na Zenicu41
9. Napadi na Travnik47
10. Napad na Travnik u novembru 1943.53
11. Napad na Travnik krajem septembra 1944.65
12. Značaj doline rijeke Bosne75
13. Grupisanje Petog bosanskog korpusa za napad na Travnik oktobra 1944.83
14. Zadaci jedinica101
15. Nastupanje i napad111
16. Pogibija Milana Milovca115
17. Josip Mažara šoša je poginuo119
18. Sanitet125
19. Protivnapadi neprijatelja137
20. Novi juriši153
21. Zatvor162
22. Kaštel166
23. Željeznička stanica169
24. Na Kasarnu172
25. Mrtvi su Mećava i Marin195
26. Borbe208
27. Neuspjela neprijateljeva intervencija213
28. Šoša je pao230
29. Poslednji pozdrav sa bojišta231
30. Pisma iz Podgrmeča232
31. O njima su pjesme ispjevane235
32. Sastav štabova236
33. Registar geografskih pojmova239
34. Registar jedinica .246
35. Registar ličnih imena251
36. Izvod iz recenzije Mirka Vranića257
37. Izvod iz recenzije Dušana-Dozeta Dude258
38. O autoru261
BIBLIOTEKA