NAIL REDŽIĆ: TELMANOVCI (Zapisi o njemačkoj partizanskoj četi »Ernest Telman«)
BIBLIOTEKA

* CELA KNJIGA *
* * *
Sadržajstrana
Umjesto uvoda5
Formiranje njemačke partizanske čete7
Prve akcije i brojčano jačanje čete15
Borbe s ustašama26
Neravnopravna borba u ravnici33
Iz akcije u akciju36
Počasni plotuni nisu ispaljeni42
Kod Podravske Slatine49
Otpor nadmoćnijim vlasovcima55
Fašizam umire - sloboda se rađa59
Rat je preživjela samo majka Adela63
Berlinac Klaus je zavolio Jugoslaviju69
Ostala su i neka pitanja72
BIBLIOTEKA