DEVETA SRPSKA UDARNA BRIGADA U STROJU I S NARODOM - spomen-knjiga
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
PREDGOVOR5
PRVI DEO7
NAROD NA PUTU DO SLOBODE / POLA VEKA NEZABORAVA9
ROĐENjE DEVETE / STROJ U REČICI13
RATNI PUT BRIGADE / MARŠEVI I BORBE19
Povratak u Timok21
Novi pokreši23
Oslobađanje Timočke krajine26
Beogradska operacija, borbe oko Čačka, ka Drini29
Od Drine do reke Bosne33
Srebrenik i Doboj35
Vreme slobode: nadomak Trsta38
DRUGI DEO43
Kako je uspostavljen imenik boraca45
IMENIK BORACA / KRATKI ŽIVOTOPIS47
KOMANDNI SASTAV BRIGADE, BATALJONA I ČETA373
BOLNIČARKE I BORCI / STROJ ŽENA391
TREĆI DEO397
OD ODREDA DO BRIGADE / NAROD I PARTIZANI399
Pre stroja brigade400
Zločini Nemaca i četnika406
Seljanke iz timoka408
Čitave porodice uz partizane409
NARODNI HEROJI IZ TIMOČKE KRAJINE415
ČETVRTI DEO423
PORTRET DEVETE U BROJKAMA / SVEDOČANSTVA U SLICI425
PETI DEO457
OTISCI U VREMENU / FRAGMENTI459
Bitke i ljudi461
Lirski doživljaji i povodi473
Poverenje u sebe i poruke477
Crvena armija483
Vazdušni transporti saveznika487
Dokumentarno tkivo491
Anegdote sa ukusom istine497
Preko Drine vode 'ladne501
POGOVOR511
IZVORI I LITERATURA513
BIBLIOTEKA