Ibrahim Latifić: JUGOSLAVIJA 1945-1990 (razvoj privrede i društvenih djelatnosti)
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
1. UMJESTO PREDGOVORAV
2. PRETHODNE NAPOMENE1
3. DINAMIKA EKONOMSKOG RAZVOJA SFRJ I OSNOVNE STRUKTURNE PROMJENE4
4. NEKE KARAKTERISTIKE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE DO DRUGOG SVJETSKOG RATA (1941) 9
5. RAZVOJ PRIVREDNIH DJELATNOSTI SFRJ
Društveni proizvod15
Upotreba društvenog proizvoda19
Životni standard20
Investicije28
Kreditni odnosi Jugoslavije sa inostranstvom 32
Industrija40
Poljoprivreda47
Građevinarstvo56
Saobraćaj61
Unutrašnja trgovina65
Ugostiteljstvo i turizam68
Spoljnotrgovinska robna razmjena72
Platni bilans Jugoslavije79
6. UPOREDNI POKAZATELJI RAZVOJA JUGOSLAVIJE I DRUGIH ZEMALJA84
7. RAZVOJ DRUŠTVENIH DJELATNOSTI U SFRJ
Stanovništvo94
Obim i kretanje zaposlenosti102
Obrazovanje107
Kultura i umjetnost118
Zdravstvo121
8. SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE I SOCIJALISTIČKE AUTONOMNE POKRAJINE126
Mjere za razvoj privredno nedovoljno razvijenih republika i SAP Kosovo155
REZIME160
BIBLIOTEKA