PRILOG U KRVI (PLJEVLJA 1941-1945)
BIBLIOTEKA

SADRŽAJstrana
PREDGOVOR9
PREGLED ISTORIJE PLJEVALJSKOG SREZA DO 1941. 17
Pljevaljski kraj do turske okupacije19
Pad pljevaljskog kraja pod Turke21
Oslobodilački pokret24
Pljevaljski srez u prvom svjetskom ratu38
Pljevaljski srez u Kraljevivi Jugoslavijk42
PLJEVALJSKI SREZ 1941. - 1945. 59
Razvoj NOB-a 1941. godiie61
Razvoj NOB-a u prvoj poloviii 1942. godine79
Formiranje 3. proleterske brigade101
Situacija u srezu u drugoj polovini 1942. ž početkom 1943.106
Povratak 1. proleterske divizije u Sandžak115
Prvo oslobođenje Pljevalja118
Razvoj NOB-a 1944. godine125
Oslobođenje pljevaljskog sreza129
POGINULI BORCI OSLOBODILAČKOG RATA I SOCIJALISTIČKE REVOLUCIJE, ŽRTVE FAŠISTIČKOG TERORA, GRAĐANSKE ŽRTVE RATA, POGINULI PARTIOTI U APRILSKOM RATU 1941.133
Poginuli borci139
Žrtve terora fašističkih okupatora i domaćih izdajnika217
Građanske žrtve rata343
Poginuli patrioti iz pljevaljskog sreza u aprilskom ratu 1941.347
BIBLIOTEKA