Radivoje Kovačević: SJEVERISTOČNA BOSNA 1944-1945 - PRILOG ISTORIOGRAFIJI
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
Prvi dio
Formiranje i prve borbene akcije 4. Majevičkog NOP odreda1
Borci 4. Majevičkog NOP odreda i 3. Vojvođanske brigade napadaju Brčko2
Čišćenje Majevičkih prostora od četnika i zelenog kadra2
Majevica i Seberija u neprijateljskim operacijama "Šnešturn"2
Odred odlazi prema Srebreniku4
Napad na Tuzlu5
Formiranje 36.1 38. divizije NOV-e6
Pokretanje nove ofanzive na Sjeveroistočnu Bosnu6
Partizanske bolnice7
Pripreme i uređenje podzemnih skloništa -baza8
Kolona ranjenika kreće prema Majevici10
Baza se grade danonoćno11
Prijem ranjenika i bolesnika i pružanje stručno-ljekarske pomoći12
Značajni problemi u Trnovskoj bolnici13
Briga naroda Trnove nadmašuje mogućnost14
Mart 1944. Počinje ofanziva u Sremu16
Rastanak sa Veljkom Lukićem-Kurjakom17
Srembrenik - stalno prebivalište ranjenika18
Kopanje baza u Srebreniku19
Prenošenje ranjenika u Jablaničku bolnicu20
Skladni međunacionalni odnosi u području Srebrenika20
Partizanska bolnica u Jablanici22
Agitprop u Jablanici25
Napad četnika na agitprop i partizansku bolnicu25
Borbeno selo Popovi26
Drugi dio
Ratne prilike na Majevici i Semberiji u vrijeme neprijateljske ofanzive 1944. god. 28
13. SS "Handžar" divizija forsira Savu29
Raspored snaga 38. Divizije i prve borbe sa jedinicama 13. SS divizije29
Semberiji predstoje srni dani30
Naredba Oblasnog komiteta32
Odbrana Majevice32
Borbena dejstva 4. Majevičkog NOP odreda32
Merdžo je teško ranjen34
Ahmet Kobić - Kobo36
Zapovijest komadanta 38. Divizije37
Stravičan obračun sa narodom Majevice37
Pokolj u Vršanima, Bukovici i Brezovom Polju38
Pokolj u Zabrđu39
Potresna priča Jelke Vasković40
Radivoje Lukić priča41
Stradanje mještana Vražića i Brnjika41
Akcije 36. Vojvođanske i 38. Istočnobosanske divizije42
Zločin 13. SS "Handžar" divizije u Bukviku i okolini42
Dani neizvjesnosti i iščekivanja43
Manevar 38. Divizije46
Neprijatelj otkriva baze47
Gorda Turković - Jovanović priča49
Drama porodice Kraus52
Četnički zločini u Čengiću i Bjeloševcu55
Hod po mukama Rade Abazovića58
Ne zna se ko je bio suroviji62
Ustaše vrše masovne zločine64
Mučenje u brčanskom zatvoru66
Mučenje se nastavlja prugom Vinkovci - Beograd67
Prodor 13. SS divizije u Lopare69
Uskrs na Majevici70
SS jedinice otkrivaju baze u Jablanici71
Pokolj živitelja karavlaške maoče75
Nezapamćen teror u Loparama77
Masovna hapšenja u Mačkovcu78
Stablo lipe - vješala79
Artiljerija tuče položaje 4. Majevičkog partizanskog odreda82
Četnička zlodjela u Vukosavcima87
Ne mogu se više gledati ovi zločini89
Grobnica bez nadgrobnog znaka90
Stradanje Karavlaha iz zaseoka južno od Lopara92
Drama na obroncima Međednika96
Proboj sa ranjenicima u Semberiju99
Čovjek najjači kad je najteže102
Od Udrigova do Čađavice103
Treći dio
Majevičani u Sremu - neprijatelj nije napustio Semberiju107
Život i borbe u bosutskim šumama111
Radilo se o biti i ne biti115
Krvavi đurđevdan braće Đurić116
Uspostavljanje veze sa dijelom odreda u Bosni122
Muke majke Tine124
Kostići iz Vršana136
Vojna i politička aktivnost i održavanje stalnih veza sa Bosnom149
Iskrcavanje savezničkih snaga u Francuskoj150
Akcija u Balatunju i Velinom selu153
Kurjak nije spašen154
Zgražavali su se ljudi gledajući zločine četnika159
Prodor odreda u Slavoniju161
Ofanziva u Slavoniji163
Neuspjeh ofanzive na bosutske šume168
Akcija odreda u Semberiji169
Formiranje dva nova bataljona175
Draža Mihajlović u Semberiji178
Četvrti dio
U Bosnu preko Srbije180
Najizad u Bosnu181
Zločini neprijatelja u Birčanskom kraju183
Kada su živi zavidjeli mrtvima185
Crni Petrovdan u pećini Podpola188
Zloglasni zelenokadrovci iz Spreče189
Na obezbjeđenju aerodroma190
Evakuacija ranjenika u Italiju191
Rane druga Uče194
U oslobođenoj Tuzli198
U Srebreničkom kraju200
Peti dio
Povratak u Majevicu203
Odbrana Tuzle od četnika203
Sadejstva Majevičkog odreda 17. diviziji204
Zločince sustigla kazna205
Na kraja dolijao je i vojvoda207
BIBLIOTEKA