Lado Ambrožič Novljan: POHOD ČETRNAESTE
BIBLIOTEKA

SADRŽAJStrana
I
POMOĆ ŠTAJERSKOJ
1. Štajerska u borbi9
2. Procena li odluka29
3. Priprema za polazak40
II
TAJNOST POHODA
1. Kroz gostoljubivu Hrvatsku56
2. Prema Sutli68
3. Iza granične zavese80
III
NA KOZJANSKOM
1. Preko granice (6. i 7. februara 1944. godine)88
2. Sudbonosna odluka (od 7. do 8. februara 1944. godine)99
3. Zima se umešala u borbu (8. i 9. februara 1944., godine)111
4. Napad Četrnaeste na rudnik Senovo (9. i 10. februara 1944. godine)120
5. Iz obruča kroz snežnu oluju (10. i 11. februara 1944. godine)130
6. Prema revirima (11. i 12. februara 1944. godine)140
IV
PREMA POHORJU
1. Nova nada (12. i 13. februara 1944. godine)150
2. Na pragu Pohorja (13. i 14. februara 1944. godine) .159
3. Prvi proboj (14. i 15. februara 1944. godine)185
4. Drugi proboj (15. i 16. februara 1944. godine)175
5. Ludo robovanje staroj taktici (16. i 17. februara 1944. godine)185
6. Odlučujuća bitka (17. i 18. februara 1944. godine)192
V
BORBA ZA 2IVOT I SMRT
1. Basališče (18. februara 1944. godine)205
2. Četrnaesta divizija se izvukla (19. i 20. februara 1944. go­dine)214
3. Gora juriša (20. i 21. februara 1944. godine)224
4. Poslednji proboj (21. i 22. februara 1944. godine)236
5. U Mozirskim planinama (22. i 23. februara 1944. godine)251
6. Četrnaesta traži izlaze (23. i 24. februara 1944. godine)256
7. U Koruškoj (24. i 25. februara 1944. godine)265
VI
ČETRNAESTA U ŠTAJERSKOJ
1. Kraj nemačke ofanzivne operacije272
2. Taktika277
3. Gubici290
4. Ponovo Četrnaesta296
BIBLIOTEKA